Home แนวคิดชีวิต ข้อคิดเตือนใจ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

ข้อคิดเตือนใจ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

6 second read
0
442
เรื่องสอนใจ ความดี ไม่เคยเอาชนะความเห็นแก่ตัวได้

ข้อคิดเตือนใจ ฝากไว้เตือนใจลูกชายลูกสาว

อ ย่ า เอาความรักไป ผูกไว้กับใคร อ ย่ า เอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้

คนที่ไม่เห็นค่า อ ย่ า ยอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรัก

ของเราไม่มีราคา อ ย่ า หยิบยื่นมี ดให้ คนอื่นมา เ เ ท ง เ ร า ซ้ำๆ

ด้วยการให้ อ ภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อ ย่ า ยอมปล่อยให้ตัวเอง

ทุ ก ข์ ซ้ำๆ เจ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่าไม่มีที่ไป อ ย่ า ยอมให้ใครมาทำ ร้ า ย ซ้ำๆ

เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขาความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความ ส ง ส า ร เอาชนะ คนไม่รักไม่ได้ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวังเอาใจคน ไม่รักไม่ได้ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจ

ไม่ได้ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้ หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก

ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อน

เสี ยบ้างการก้าว ออกมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะ เ จ็ บ ป ว ด

แต่เราควรให้โอกาส ตัวเองได้พัก อ ย่ า แขวนชีวิต เราไว้กับความพอใจ

ของคนอื่นวันนี้ตัวเอง เหนื่อยมาพอหรือยัง อ ย่ า วิ่งตาม คนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

ช่วยรักตัวเองหน่อยเห็นค่าตัวเอง หน่อยชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ

มีความสุข หรือจะทน ทุ ก ข์ ตลอดไป

ขอขอบคุณที่มา จาก yindeeyindee, kapook999

Check Also

7 สัญญาณ บ่งบอกว่าความรักนี้ไม่มีความจริงใจ

7 สัญญาณ บ่งบอกว่าความรักนี้ไม่มีความจริงใจ 1 เอาใจใส่ และให้ความสำคัญน้อยลง ก่อนคบกัน ควา…