Home แนวคิดชีวิต 9 เรื่อง ถ้าคุณปล่อยวางได้ ชีวิตจะมีความสุขมาก

9 เรื่อง ถ้าคุณปล่อยวางได้ ชีวิตจะมีความสุขมาก

6 second read
0
393
9 เรื่อง ถ้าคุณปล่อยวางได้ ชีวิตจะมีความสุขมาก

9 เรื่อง ถ้าคุณปล่อยวางได้ ชีวิตจะมีความสุขมาก

1 ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้

บางคนไม่รู้ว่าบางปัญห าก็ไม่ได้มีไว้แก้ แต่ไว้ให้เรายอมรับและอยู่กับมัน

ให้ได้ต่างหาก เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอกับปัญหา ที่ไม่อาจจะแก้ไขได้

อย่ าเพิ่งตั้งหน้าตั้งตา แก้ให้สำเร็จในคราวเดียว หากทำเช่นนั้น

มีแต่จะทำให้หมดพลังและเครี ย ด โดยเปล่าประโยชน์ หากรู้แล้วว่า

ปัญหานั้นแก้ไม่ได้ ให้หาทางที่จะอยู่กับ ปัญหานั้นให้เป็น อยู่อย่ างสงบสุขดีกว่า

2 ความกลั วที่จะพลา ดพลั้ ง

ความกลั วเป็นสิ่งที่เลี่ ยงได้ย าก คนทุกคนมีความกลั วด้วยกันทุกคน

แต่ต้องไม่ใช่ความกลั ว ที่จะผิ ดพล าดจนไม่กล้า เริ่มอะไร ไม่กล้า

ทำสิ่งใหม่ๆเลย เพราะความผิ ดพล าด เป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จ

ถ้าเรากลัวที่จะผิ ดพล าด ก็คือเราไม่มีทางที่จะประสบ ความสำเร็จได้เลย

ทางที่ดีอย่ ากลัวที่จะทำผิ ด แต่ให้กลั วว่าจะไม่ได้ทำดีกว่า

3 อดีตที่ไม่น่าจดจำ

อดีตก็คืออดีต อดีตที่ไม่น่าจดจำ ก็ปล่อยให้มันผ่ านไป จะย้อนไปแก้ไข

อะไรก็ไม่ได้แล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ ทำได้แค่เพียงเก็บอดีตนั้น

ไว้เป็นบทเรียน ให้เราก้าวไปข้างหน้า คอยสอนตัวเองไม่ให้ผิ ดพล าดซ้ำ ๆ

เหมือนก่อน แต่อย่ าเก็บมาคิดจนทำให้ชีวิต ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้

เพราะยังไงสุดท้ายแล้ว มันก็เปลี่ยนอะไร ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ

4 ความคิดของบุคคลอื่น

บางทีความคิด ของคนอื่นทำให้เรารู้สึกแ ย่ แบบไม่จำเป็น อันที่จริงแล้ว

ความสุขของเราต่างหาก ที่จะควรจะมาเป็นสิ่งแรก อย่ าเอาความคิด

ของใครต่อใคร มาทำให้เราเป็นทุ กข์สิ เขาจะคิด อ ย่ า ง ไรก็ปล่อยเขา

เราควบคุม ความคิดเขาไม่ได้ แต่เราจะทำในสิ่ งที่เรามีความสุขได้

5 นิสัยเสี ย นิสัย แ ย่ๆ

เราทุกคนมีนิสัย ด้านลบกันทุกคน ทั้งความ ข ี้เกียจ เห็นแก่ตัว หรืออื่นๆ

บางคนรู้ทั้งรู้แต่ ก็ปล่อยให้เจ้านิสัยแย่ ๆ เก าะกิน จนกลับตัวก็ไม่ได้แล้ว

และเจ้านิสัยเหล่านี้แหละ ไม่เพียงแต่ทำให้เราไป ไม่ถึงจุดหมาย

มันยังบั่ น ท อ น ความก้าวหน้าในชีวิต เราต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่านิสัยเรา

เป็นยังไง อะไรที่รู้ว่าแย่ ก็ต้องทิ้งไป จะได้ไม่เป็นอุปสรรค ในการดำเนินชีวิต

6 การมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง

เราทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง หากเราเองยัง ไม่สามารถนับถือ

ไม่เคารพตัวเองได้ แล้วใครที่ไหนจะมา นับถือในคุณค่าเรา การเห็นคุณค่า

ในตัวเองก็จะทำให้ เรามั่นใจมากขึ้น เข้มแข็งกว่าเดิม

พร้อมที่จะก้าวไป ข้างหน้าได้อย่ าง มั่นใจ

7 ความยึดมั่น ถือมั่น

เมื่อตั ด อัตตาทิ้งไปแล้ว ก็ต้องตัดความยึดมั่น ถือมั่นด้วย ยึดมั่นในที่นี้

ไม่ได้เฉพาะเจาะ จงแค่ตนเอง แต่เป็นการเอาตัวเอง ไปยึด ติ ด กับคน

หรือแม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะไม่มีอะไรที่เป็น

ของเราถาวร แม้แต่ร่างกายก็แค่ยืมมา หมดอายุขัยเมื่อไหร่

ก็ต้องคืนร่างกายนี้ไป ยึดถือไว้ก็มีแต่ หนักเปล่าๆ

8 ความคิดในแง่ลบๆ

คนเรามีความคิดลบมากกว่า ความคิดในแง่บวก และความคิดแง่ลบนี่แหละ

มันจะทำให้เกิด จินตนาการร้ า ย ๆ ที่ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ า ย

เมื่อไหร่ที่เรามองโลกแง่ร้ า ยมากๆเข้าล่ะก็ จะกลายเป็นอุปสรรค

กับการใช้ชีวิต ทำให้ไม่กล้าที่จะ เริ่มต้นทำอะไรเลย ที่สำคัญเลย

เราจะไม่สามารถมี ความสุขกับอะไรได้เลย นั่นเพราะความคิด

ของเรากำหนด ตัวเราจะอยู่แต่ กับเรื่องร้ า ย ๆ ไงล่ะ

9 คนที่ไม่มีความสำคัญในชีวิตเรา

บางทีเราก็มีคน ไม่สำคัญในชีวิตมากไป ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่า

หรือเพื่อนไม่ดีที่เลิกคบไม่ได้ พวกเขาเหล่านั้น จะคอยบั่ น ท อ นกำลังใจ

ในการใช้ชีวิต ฉุ ดรั้งตัวเรา และเราจะก้าวไป ข้างหน้าไม่ได้สักที ถ้าจะให้ดี

คือตัด ๆ ออกไปบ้าง คบไปก็ มีแต่จะพาเราไป พบเจอแต่เรื่องไม่ดี

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…