Home แนวคิดชีวิต 9 สิ่ง ที่พ่อแม่ทำให้ลูกๆไม่รู้จักโตสักที

9 สิ่ง ที่พ่อแม่ทำให้ลูกๆไม่รู้จักโตสักที

14 second read
0
449
9 สิ่ง ที่พ่อแม่ทำให้ลูกๆไม่รู้จักโตสักที

9 สิ่ง ที่พ่อแม่ทำให้ลูกๆไม่รู้จักโตสักที

1 ซักเสื้อผ้าให้

พอลูกโตพอที่จะ ทำงานบ้านเองได้ แต่พ่อแม่ไม่เคยฝึกให้ลูก

ทำด้วยตัวเอง แล้วการที่ คุณแม่ซักเสื้อผ้าให้ อาจทำให้เด็ กเคยตัว

เป็นคนไม่มีวินัย หรือความรับผิดชอบในตัวเอง เพราะงั้น

ถ้าเด็ กอยู่ในวัยที่พอเรียนรู้ ทำอะไรเองได้ แม่ก็ควรสอนลูก

ถึงวิธีการใช้ เครื่องซักผ้า ไม่ก็การซักผ้าด้วยมือ

เพื่อที่เขาจะ ได้ฝึกด้วยตัวเอง จะได้ทำเป็น

2 นำของที่ลูกลืม ไปให้ที่โรงเรียนลูก

การที่ลูกโทรมาบอกให้ แม่นำเอาสิ่งของที่ลืม ไปให้ที่โรงเรียนโดยที่คุณ

ก็ทำตาม และนั่นอาจทำให้ลูกๆ กลายเป็น เ ด็  ก ที่ไม่รอบคอบ

เพราะงั้น เมื่อลูกโทรมา ให้พ่อแม่ทำแบบนั้น โดยที่ของชิ้นนั้น

ไม่ได้มีความสำคัญ แต่อย่ างใด ก็ควรบอกไป ปฏิเสธไป

เพื่อให้ลูก รู้จักมีความรอบคอบ กว่าเดิม

3 ปลุกลูก เมื่อต้องไปโรงเรียน

เป็นกิจวัตรประจำวัน ของแม่เลยก็ว่าได้ ที่ต้องทำทุกเช้า

ซึ่งความจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ ควรฝึกลูกตั้งนาฬิกาปลุก จั

ดสรรเวลานอน ให้เหมาะสม เพื่อให้เขาเรียนรู้

ที่จะจัดการตัวเอง ไม่ใช่คอยให้ พ่อแม่ปลุกอยู่ตลอด

4 ทำอาหารเช้า อาหารกลางวันให้

แม่ๆ หลายคน อาจเป็นห่วงว่าลูก กลัวทานไม่อิ่มได้รับ ส า ร อาหาร

ไม่ครบงี้ ฉะนั้น จึงต้องเตรียมอาหารให้ลูกๆ ทุกวัน เมื่อคุณอย ากให้ลูก

โตเป็นผู้ใหญ่ ดูแลตัวเองเป็น ก็ควรให้เขาทำ อาหารเอง หากเขาทำไม่เป็น

คุณแม่อาจจะต้อง สอนลูกก่อน จากนั้นก็ให้ เขาล องทำดู

5 ไปยุ่งกับการเรียน

การเป็นห่วงในเรื่องเรียน หรือความเป็นอยู่ของลูกที่โรงเรียน มันไม่ใช่เรื่องผิ ด

แต่การที่พ่อแม่ไปบงการ ไปกำหนดเส้นทาง การเรียน โดยไม่ให้เขามีสิ ทธิคิด

ตัดสินใจเอง นั่นแหละมัน อาจจะทำให้ลูก ไม่โตเป็นผู้ใหญ่

6 ยอมให้ลูกๆ หยุดเรียน

เพราะ เ ด็ ก บางคนนั้น ก็อาจมีอาการ ป่ ว ย การเมื อง เพราะสาเหตุต่างๆ นาๆ

อาจจะเกิดจากวิชาเรียน การบ้านต่างๆ เพราะวิชาเรียน อาจง่ายไป

ทำให้เด็ กเกิดความเบื่ อ หรือ เรียนย ากจนเกินไป ทำให้เด็ กเกิด

ความกดดัน ว่าไม่ฉลาดคนอื่นๆ เขา และสิ่งสำคัญนั้น ที่พ่อแม่ควรทำ

ต้อง อ ย่  าถามลูกว่า เพราะอะไรจึงไม่อย ากไปโรงเรียน เนื่องจากเด็ ก

มักไม่รู้คำตอบ พอเด็ กไม่รู้ว่า จะตอบยังไง ก็จะเป็นการทำให้เด็ กรู้สึกเค รี ย ด

ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ควรบอกเด็ ก ว่าความกลั วไม่ช่วยอะไร จงเปิดใจให้กว้าง

ในการรับฟัง ความรู้สึกของลูก บอกเขาให้เอาชนะ ความกลัวให้ได้

7 ไม่ให้ครูมา ว่ากล่าวตักเตือนลูก

หากลูกมาฟ้ อ งคุณว่า ถูกครูว่ากล่าวตักเตือน และนั่นอาจทำให้คุณ

มีอาก ารหั วร้ อน พร้อมจะไปเคลียร์กับครู ที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา

แต่เรื่องนี้นั้น เป็นสิ่งที่จะบอกว่า พ่อแม่ต้องใจเย็นๆ นะ เราอาจต้องสอบถามลูก

ถึงสาเหตุที่ครูทำอย่ างนั้น และซึ่งถ้าลูกทำความผิดจริง การลงโท ษไม่ได้ร้ า ย แ ร ง

พ่อแม่ก็ไม่ต้องถึงขั้นไป คุยกับคุณครูก็ได้ จงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครู

ที่ต้องอบรมสั่งสอน แต่สิ่งที่ควรทำคือ ให้พ่อแม่สอนลูกแทน

ว่าจะต้อง ทำตัวยังไง เพื่อไม่ให้โด นครูว่า หรือตีอีก

8 ทำการบ้านให้ลูก

สำหรับพ่อแม่คนใด ที่ชอบทำการบ้านให้ลูก เช่นนี้ควรเลิกทำซะ

เพราะสิ่งที่คุณกำลังทำ มันจะทำให้ลูกไม่ได้ฝึกคิด ไม่ได้เรียนรู้อะไร

ซึ่งหากไม่อย ากให้ ลูกเติบโต มาแบบไม่มีความรู้ ก็ อ ย่ าทำ ร้ า ยลูก

โดยการทำให้ เขาเป็นคน ไม่มีความรู้เลย

9 ขี ดเส้นให้ลูกเดินตาม

กำหนด ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ให้ลูกเดินตาม ทางที่พ่อแม่ปูไว้ และซึ่งนั่นอาจเป็นเรื่องดี

ลูกจะได้มีวินัย แต่ในทุกๆ กฎที่พ่อแม่ตั้งไว้ มันก็ควรให้ลูกรับรู้ด้วย

ให้ลูกมีส่วนร่วม ในการขีดเส้นชีวิตตัวเอง และต้องปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้

ที่ จะทำบางสิ่งด้วยตัวเอง การเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง จะต้องอย่ าให้ลูกเปร า ะบาง

เหมือนไข่ในหิน อย่ าเลี้ยงลูกให้เห็นแก่ตัว ให้เลี้ยงลูกโตไปตามวัย

อ ย่ า ให้กินย ากอยู่ย าก โดยพ่อแม่ควรเริ่ม ต้นสร้างนิสัยเด็ ก

ด้วยการทำให้ตัวเอง เป็นแบบ อ ย่ า ง พร้อม กับฝึกให้เด็ กรับรู้ รู้จัก

รับผิดชอบด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาส ให้เด็ กเรียนรู้รวมถึงฝึกฝน

สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เด็ ก สามารถหา แนวทาง การดำเนิน

ชีวิตตามบทบาท ตามหน้าที่ ของตนเองได้

ขอขอบคุณที่มา k r u u p d a t e. c o m, san-sabai

Check Also

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น 1 แย่งแฟนคนอื่น น่าละอายไม่ต่างจากขโมย ถึงแม้…