Home แนวคิดชีวิต 9 ข้อดี ถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุข

9 ข้อดี ถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุข

6 second read
0
413
9 ข้อดี ถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุข

9 ข้อดี ถ้าทำได้ชีวิตจะมีความสุข

1 บอกกันดีๆ

อยู่ด้วยกัน อ ย่ า หงุดหงิดง่ายตาม อายุจะบอกอะไรกัน

ก็ค่อยๆ บอกกันดีๆ อ ย่ า เป็นคนเหวี่ยงง่าย สติแตกง่าย

2 เตือนกันดีๆ

ความผิดพลาด มักเกิดขึ้นง่ายเมื่ออายุมากขึ้น ถ้าจะเตือนกัน

ก็เตือนกันดีๆ พ ย า ย า ม อ ย่ า เตือนปนดุ หรือเตือนปนตำหนิติเตียน

หรือเอาไปโยง กับความผิดพลาด ครั้งที่ ผ่ า น มา

3 คุยกันดีๆ

อยู่กันมาอายุปูนนี้ อ ย่ า ขัดคอกันหรือ คุยกันไปทะเลาะกัน

ไปคุยกันให้มีความสุข เพราะเราเหลือคนที่จะ คุยด้วยไม่มากแล้ว

4 ดูแลกันดีๆ

ลูกหลาน เขามีภาระกิจของเขา ไม่ค่อยมีเวลาจะดูแล เอาใจใส่เราได้มาก

เหมือนเราดูแลกันเอง หรอกเพราะมีแต่เราเท่านั้น ที่อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเรา

จึงต้องดูแลกันดีๆ ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอนใน ย า ม ค่ำคืน

5 ทำให้กันดีๆ

พออายุมากขึ้น ก็ต้องมีสติมากขึ้น ทำอะไรก็ต้อง ทำช้าๆค่อยๆ ทำ

ทั้งทำให้ตนเอง และทำให้คน ที่เรารักไหนๆ ก็ต้องทำให้กันแล้ว

ก็ควรตั้งใจทำให้กันดีๆ ในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องกิน เรื่องที่อยู่

เรื่องเสื้อผ้า อาภรณ์ฯรวมไปถึงเมื่อ มีกา รเ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

6 ใช้สอยให้ดีๆ

อายุเรามากขึ้น รายได้ก็น้อยลงเพราะเลย เวลาทำมาหาเงินแล้ว

จึงต้องช่วยกัน ดูแลการใช้สอยเงินให้ดีๆ ใช้ให้เหมาะ

ให้ควรแก่การใช้จ่าย เพื่อจะได้มีเงินใช้ จ่ายไปนานๆ

7 ทำอารมณ์ให้ดีๆ

อารมณ์ดี มีความสุข เป็นสิ่งที่เราพึงปฏิบัติ อ ย่ า ง สม่ำเสมอ

เมื่ออายุมากขึ้น เพราะอารมณ์ดีนั้น ช่วยทำให้ อ า ยุ ยื น

และทำให้ คนรอบข้างมี ความสุขไปด้วย

8 ใช้ชีวิตให้ดีๆ

ใช้ชีวิตให้ เหมาะสมกับวัย เพราะเราเลยวัย ทำอะไรโลดโผน

ผจญ ภั ย ไปแล้ว ที่เคยปีน เคยยก เคยแบก ถึงวันนี้ต้องเลิกทำแล้ว

และห้ามดื้อเด็ดขาด เวลาลูกหลานบอก หรือคนที่รักเตือน ว่า อ ย่ า ทำ

9 อยู่ด้วยกันดีๆ

เราไม่รู้หรอก ว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปได้ อีกนานแค่ไหน ใครจะไปก่อนใคร

เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีเวลา ที่จะอยู่ด้วยกัน ต้องอยู่ด้วยกัน อ ย่ า  งมีความสุข

ดูแลเอาใจใส่กันดีๆ พูดจากันดีๆ และเก็บเกี่ยวความสุข ที่มีให้แก่กันไว้

จนวินาทีสุดท้าย ที่จะได้อยู่ด้วยกัน นับแต่วินาทีนี้ บอกกับตนเองเลยว่า

เราจะปฏิบัติ กับเขาแต่สิ่งดีๆ ในเวลาที่มีให้กัน

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…