Home แนวคิดชีวิต 9 การกระทำ ที่พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกๆ

9 การกระทำ ที่พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกๆ

19 second read
0
528
9 การกระทำ ที่พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกๆ

9 การกระทำ ที่พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกๆ

1 มองข้ามการแสดงความคิดเห็นของลูก

ผู้ใหญ่มักแสดง ความไม่พอใจ ต่อ เ ด็ ก ที่ประพฤติตัวไม่ดี โดยอาจใช้

การ ดุด่า ต่อว่า แต่ เ ด็ ก ร้อยละ 90 ไม่สามารถแสดงอาการไม่พอใจ

ในตัวผู้ใหญ่ออกมาได้ และหากกล่าวว่า ผู้ใหญ่ผิดก็ทำให้มองว่า

เป็น เ ด็ ก ไม่ดีทำตัว ไม่เหมาะสม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พ่อแม่สามารถ

เป็นแบบ อ ย่ า ง ให้ลูกในการแสดงออก และเปิดใจให้กว้าง

ต่อการฟังความคิดเห็น จากทุกคนในครอบครัว ยอมรับความผิดถูก

และช่วยกัน แก้ปัญหาเพื่อให้ลูก กล้าแสดงออก และรู้จัก ที่จะยอมรับ

ในสิ่งผิด อันจะเป็นรากฐาน ต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อเขาเติบโตขึ้น

2 ใช้ความ รุ น แ ร ง กับลูก

หมดยุค การลงโทษ โดยใช้ไ ม้เ รี ย วตีลูกเพื่อสร้าง ให้เป็นคนดีกันแล้ว

เพราะการตีหรือใช้ความ รุ น แ ร ง กับ เ ด็ ก ไม่ได้สร้าง ความเปลี่ยนแปลง

หรือปรับนิสัยลูก ให้เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวัง ได้แต่จะเป็นการซ้ำเติม

ให้ลูกมีปมภายในใจ หนักขึ้นไปอีก ความ รุ น แ ร ง ระหว่างพ่อแม่ ทะเลาะกัน

หรือความ รุ น แ ร ง ที่ทำต่อลูกล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่ยิ่งทำให้ลูกมีอาการต่อต้าน

หนักขึ้นและจะกลายเป็นภาพจำ ทำให้ลูกกลายเป็น เ ด็ ก ก้ า ว ร้ าว ต่อไปได้ในอนาคต

3 เมินเฉยกับการทำดีของลูกหรือรู้สึกยินดีแบบ ผ่ า น  ๆ

ผู้ใหญ่มักมอง เห็นความสำเร็จเล็ก ๆ ของลูกเป็นเพียง เรื่องเล็กน้อย

และให้ความยินดีแค่เพียง ๆ ผ่ า น แทนที่จะมองว่า ผลลัพธ์ในสิ่งที่ลูก

ทำได้ดีนั้น จะเป็นการต่อยอดไป สู่ผลงานหรือความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

ของเขาได้หาก ได้รับการส่งเสริม ที่ดีจากพ่อแม่ การเมินเฉย

หรือการยินดี แค่เพียง ชั่ ว ขณะอาจทำให้ ลูกรู้สึกไม่มั่นใจ

และไม่ภาคภูมิใจ กับความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นได้

4 นำเรื่องที่เคยทำผิดของลูกมากล่าวว่าซ้ำ ๆ

ผู้ใหญ่ส่วนมาก เวลาดุ เ ด็ ก ที่ทำผิด มักจะนำเรื่อง ของลูกที่เคย

ทำผิดมาแล้วมา กล่าวว่าซ้ำ ๆ เหมือนเป็นการตอกย้ำ

ซ้ำเติมลูกเข้าไปอีก และร้อยละ 50 ที่แสดงอาการ แบบนี้จะหยุด

ก็ต่อเมื่อ เ ด็ ก เกิดอาการเสียใจ การทำแบบนี้ ถือเป็นการกระทำที่ ทำ ร้ า ย

จิตใจลูกได้มาก และจะทำให้ เ ด็ ก เกิดความรู้สึก เ จ็ บ ใจ โกรธ

จนทำให้ลูกไม่คิด จะปรับปรุงตัวให้เป็น เ ด็ ก ที่ดีขึ้นง่าย ๆ แน่

5 เปิดเผยความลับ ของลูกให้คนอื่น

แท้จริงแล้วพ่อแม่คือ ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูก แต่ เ ด็ ก ในสังคม ไ ท ย

ปัจจุบันกลับเลือก ปรึกษาเพื่อนก่อนพ่อแม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า

บางเรื่องพ่อแม่เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่อง ที่มองข้ามความสำคัญ

ของลูกไป หรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จนลูกมองว่าพ่อแม่ ช่วยอะไรไม่ได้

แต่สาเหตุหลักคือเ รื่องของความลับ ที่ เ ด็ ก ไม่อย ากให้คนจำนวนมาก

รู้หากมีเรื่องสำคัญนั้น ร้อยละ 80 ลูกมักจะเลือกบอกแม่ แต่แม่ก็อาจจะนำความลับนี้

ไปปรึกษาพ่อหรือคนอื่น ซึ่งการทำแบบนี้อาจทำให้ เ ด็ ก เกิดความรู้สึก

ไม่ไหววางใจหรือเชื่อใจ ที่จะบอกความลับตนเอง จึงมักทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

6 ลงโทษเมื่อลูกทำผิด

พ่อแม่จำนวนมาก คิดว่าการลงโทษ คือวิธีที่จะทำให้ เ ด็  กจดจำ

และจะไม่ทำผิดอีก แต่กลับตรงกันข้ามวิธีนี้ จะทำให้ทำให้ลูกรู้สึกเสียใจ

กลายเป็น เ ด็ ก ที่เก็บกด และกลัวความผิดพลาดจน กลายเป็นคนข ี้ระแ ว งได้

วิธีที่ถูกต้อง ที่สุดคือ การปลอบ เมื่อลูกทำผิดพลาด อธิบายเหตุผลว่า

ทำไมนี้คือสิ่งที่ลูกทำผิด จะมีผลเสีย อ ย่ า ง ไร พร้อมทั้งแนะนำ

ช่วยกันหา วิธีคิดแก้ปัญหาให้กับลูก หรือใช้วิธีลงโทษแ บบนุ่มนวล

เช่น การลงโทษแบบ time in หรือ time out

7 ใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง ด่าว่าลูก

การใช้ถ้อยคำที่ว่า กล่าวตักเตือน เมื่อ เ ด็ ก ทำผิด ไม่ใช่การด่าว่า ใช้คำ

รุ น แ ร ง ส่ อ เ สี ย ด เพื่อให้ เ ด็ ก กลัว หรือหลาบจำ เพราะการทำแบบนี้

นอกจากจะทำให้ ลูกรู้สึกไม่ดี ยังทำให้ เ ด็  ก ไม่มี ความสำนึกผิด หนำซ้ำยังคิด

จะทำครั้งต่อไป แบบที่ไม่ทำให้โดนจับได้เพื่อจะ ได้ไม่โดนด่าแถมยังเกิด

การเลียนแบบ ถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย จากผู้ใหญ่อีกด้วย

8 อารมณ์เสียใส่ลูก

พ่อแม่ที่อารมณ์เสีย หรือ ท ะ เล า ะ กัน บางครั้งก็มักจะ อารมณ์เสีย

ใส่ลูกโดยไม่รู้ตัว หรือพาลไปหาเรื่องลูก ลงใส่ลูกการทำ แบบนี้นอกจาก

จะเป็นการทำร้ า ยจิตใจลูกโดยง่ายแล้ว ยังทำให้ลูกรู้สึกว่า พ่อแม่

ไม่มีเห ตุผล จนไม่คิดจะ เชื่อถือได้

9 เอาความคิดของตัวเอง เป็นหลักและไม่ใจกว้างที่จะเข้าใจลูกตัวเอง

พ่อแม่อาจจะจด วันเดือนปีเกิดของลูกได้ รู้ว่าลูกชอบกินอะไรห รือไม่ชอบอะไร

ฯลฯ แต่การรู้จักลูก ในสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่า คนเป็นพ่อแม่

จะเข้าใจในสิ่งที่ลูกคิดได้ หากคุณยังต้องการ ให้ลูกต้องทำนู่นนั่นนี่

ในแบบที่พ่อแม่คิด โดยไม่ถามความสมัครใจ หรือไม่ได้สังเกตอาการ

สีหน้า ความสุข ของลูกเลย พ่อแม่ทุกคน อ ย า ก เลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า จะห้ามตี ห้ามดุไปเลยทีเดียว แต่ควร

ทำแบบพอดี ไม่มากเกินไป ควรใช้เหตุผล มากกว่าอารมณ์ ใช้ความจำเป็น

ให้มากกว่า ความต้องการเพื่อไม่เป็นการ ทำ ร้ า ย จิตใจลูก และสร้างลูกให้

เป็นคนดีต่อไปเพื่อ ความภูมิใจของคุณพ่อ คุณแม่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมานะคะ

ขอขอบคุณที่มา t h.t h e a s i a n p a r e n t, khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…