Home แนวคิดชีวิต 8 แนวคิด ให้มองชีวิตให้มีค่ามากขึ้น

8 แนวคิด ให้มองชีวิตให้มีค่ามากขึ้น

12 second read
0
465
8 แนวคิด ให้มองชีวิตให้มีค่ามากขึ้น

8 แนวคิด ให้มองชีวิตให้มีค่ามากขึ้น

1 อ ย่ า คิดลบ

ถ้าคิดลบ ชีวิตจะ แ ย่ ไปหมด ทุ ก เรื่อง ไม่มีทางได้ดี ส ม อ ง

จะเสื่อมโทรม จิตใจจะขุ่นมัว ชีวิตจะห่วย แ ต ก โลกจะโห ดร้ าย

เลิกเป็นพวกคิดลบ ไม่เคยคิดเชิงสร้างสรรค์ เอะอะก็คิดเชิง

ทำ ล า ย เพราะสุดท้ายจะ ทำ ล า ย ตัวเอง

2 อ ย่ า ดีน้อยไปและ เ ล ว มากไป

เกิดมาบนโลกนี้ ไม่ต้องถึงกับ เป็นคนเพอร์เฟคต์ เอาแค่อย่ าดีน้อย

ไปมีข้อดีอยู่บ้างก็พอ และอย่ าเ ล วมากไป มีข้อ เ สี ย นิดหน่อยก็พอ

แล้วชีวิตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มความดีลดความ เ ล ว ค่อยเป็นค่อยไป

แค่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดี กว่าของตัวเองก่อนตา ย ก็ไม่ เ สี ย ชาติเกิดแล้ว

3 อ ย่ า เห็น แ ก่ ตัว

ทุ ก วันนี้อยู่ เพื่อใครบ้าง รักใครบ้าง นึกถึงใครบ้าง นอกจากตัวเอง คนเห็น แ ก่

ตัวถือว่ามีชีวิตอยู่ ก็ไร้ค่าถ้าไม่รู้จักใจกว้าง มีน้ำใจ หรือทำเพื่อใครเลย

ไม่ช้าโลกจะเอาทุ ก อ ย่ า ง ที่มีไปหมด ชีวิตจะจบแบบ ย า ก จนข้น แ ค้ น

4 อ ย่ า หมกมุ่นกับความรัก

ไม่มีความรักไม่ ต า ย แต่ไม่มี ดี ไม่มีค่า ไม่มีอะไรเลยนี่ ต า ย แน่ๆ

อ ย า กได้ความรักดีๆ ทำชีวิตให้ดีซะก่อนอย ากได้คนรักดีๆ

ทำตัวเองให้คู่ควรซะก่อน หยุดดิ้นรนแสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่มี

ค่าในสายตาใคร เพราะจะไม่ถูกมอง ข้ามก็ถูกทิ้งขว้าง

5 อ ย่ ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รัก ไม่สนใจ ไม่เห็นค่า ช่างมัน จะแคร์ จะง้อ จะฟูมฟายทำไม ตัดทิ้งเลย

ลืมเลย ไม่สนใจเลยคนดีๆ บนโลกมีอีกตั้งเยอะ รอเพชรเจียระไน เลอค่า

ปล่อยเศษ ข ี้ฝุ่นไร้ค่าไป จำไว้ อ ย า ก ให้คนอื่นเห็นค่าต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเอง

สุดท้าย จำไว้มนุษย์จะไม่ มีค่า จนกว่าจะ สร้างค่า ให้ตัวเองถ้าไม่ทำอะไร

อย่ าเข้าใจ ผิดคิดว่า ตัวเอง มี

6 อ ย่ า ทำตัวไร้ค่า

วันๆ ไม่ทำอะไรนั่ง ข ี้เกียจ เฉื่อยชา ต้องขยันกระตือรือร้นทำงาน

สร้างสรรค์ ยุ่งตลอดเวลา อย่ าเกิดมาอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตรกโลก

แล้วตา ย ชีวิตสั้น เดี๋ยวก็ตา ย จะทำตัวมีค่า หรือไม่มีค่าเลย

7 อ ย่ า อว ด เก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่เดินไปเดินมา ข ี้ โ ม้ ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้น คนเก่งจริงต้องพูดน้อย

ทำมาก อ ว ด รู้น้อย เรียนรู้มาก เพ้อเจ้อน้อย ผลงานมากถ้าเจ๋งไม่จริง

ลดความหลงตัวเองลงมา เพิ่มการพัฒนาเข้าไป อ ย่ าทำให้คน ห มั่ น ไ ส้

8 อ ย่ า ข ี้ ข ล า ด

คน ข ี้ ข ล า ด จะไม่ได้ทำอะไรในชาตินี้ อ ย า ก ทำอะไรไม่ใช่ ต้องไม่กลัว

แต่ต้องทำทั้งๆ ที่กลัว อ ย่ า มัวแต่ฟังคน ข ี้ ขลาด บอกไม่ให้ทำ

เพราะสุดท้าย จะเป็น ข ี้แพ้เหมือนไ อ้ คนบอก ดูคนกล้าคิดกล้าทำ

กล้า ล้ ม เหลวเป็นตัว อ ย่ า ง อ ย่ า  งมากแค่ ต า ย ลุย

ขอขอบคุณที่มา g a n g b e a u t y, yimpann

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…