Home แนวคิดชีวิต 8 แนวคิด ในการสอนลูกให้โตมาเป็นคนดี ที่พ่อแม่ควรรู้

8 แนวคิด ในการสอนลูกให้โตมาเป็นคนดี ที่พ่อแม่ควรรู้

15 second read
0
694
8 แนวคิด ในการสอนลูกให้โตมาเป็นคนดี ที่พ่อแม่ควรรู้

8 แนวคิด ในการสอนลูกให้โตมาเป็นคนดี ที่พ่อแม่ควรรู้

1 เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข

โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก เรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง

ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ว่าการสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกัน ปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิค

การเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

2 ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือ ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะ อื่นต่อไป

เพราะการที่ เ ด็ ก สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้

และลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้ เ ด็ ก เกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกังวล และพร้อมที่จะเรียนรู้ ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

3 ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เ ด็ ก วัย 2 ขวบ เริ่มฟัง

และเข้าใจคำสั่งง่าย ๆดังนั้นเราควรฝึกลูก ให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลัง เล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้า ที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า

เป็นต้นการให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขา ควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้ เ ด็ ก ได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้ นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับวัย

ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำมีผลกระทบ ต่อคนรอบข้าง อ ย่ า ง ไร

นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเอาใจ เขาใส่ใจเรา

4 ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะ การควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นั

บเป็นพื้นฐานต่อการ ทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวันซึ่ง สามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ

อาทิ การตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา

การเก็บของเล่นให้เป็นที่ เป็นทางหลังเล่นเสร็จแล้วไม่รับประทานขนมห รืออาหารในห้องนอน เป็นต้น

5 สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูก

ให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบ

แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้

นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตนด้วยการเอ่ย ชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมา

อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ ของเล่นอาจบอกลูกว่า แม่รู้ ว่าลูกกำลังเสียใจ

ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธที่ถูก แ ย่ ง ขนม ต้องบอกว่า ลูกกำลังโกรธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้

ที่จะจัดการกับ อารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการ ทำ ร้ า ย คนอื่น

6 สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับ เ ด็ ก เล็กโลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานหรือเกร็ด ประวัติศาสตร์ อ ย่ า ง ง่ายๆ

เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อ ผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกัน

ในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์

อ ย่ า ง ในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำ อ ย่ า ง ไร ลองฟังคำตอบ ของลูกแล้วชื่นชม

หรือตั้งคำถาม เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะ วิ จ ารณ์

และตัดสินว่า คำตอบของลูกถูกหรือผิดเพื่อ ให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่ เป็นผู้ชี้นำแนวทาง ที่เหมาะสม

7 การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบค นหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้ มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษาและความคิดซึ่งสิ่ง ที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทาง ท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิต ผู้คนที่แตกต่าง

พร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไป ของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

8 สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้ง ที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคนจะใช้วิธี

ตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้ เ ด็ ก คิดว่า การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่

และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิด ของตนเองโดยการ โ กห ก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้ อ ภั ย ลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด

อาทิ เ ด็ ก วิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้ เ ด็ ก รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้ว ให้เป็นที่หลังจากนั้น ชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้า

สามารถระวัง อ ย่ า ง ไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์ แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้น

แบบหรือแบบอย่ างที่ดีให้แก่ เ ด็ ก เพราะการเห็นแบบอย่ า งที่ดีจะทำให้เ ด็ ก สามารถจดจำการทำดี

ได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูดกา รเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดี ๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ

หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อ ย่ า ง แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา t h e a s i a n p a r e n t, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…