Home แนวคิดชีวิต 8 นิสัย ที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณ

8 นิสัย ที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณ

11 second read
0
7,140
8 นิสัย ที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณ

8 นิสัย ที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณ

1 มาทำ ง า น สายเสมอ

ถ้าคุณมาสายเสมอ ย่อมทำให้เพื่อนร่วม ง า น รวมถึงหัวหน้า ง า น มองว่า

คุณกำลังเอา เปรียบเพื่อนร่วม ง า น คนอื่นๆโดยเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้อง

ทำ ง า น เป็นทีมอย่ างการประชุม การมาสายบ่อยๆ ย่ำทำให้เพื่อนร่วม ง า น เ ก ลี ย ด

2 เป็นคนสกปรก ซกมก รก รุงรัง

นอกจากจะ ทำให้ดูบุคคลิกภาwไม่ดีอีกด้วย เมื่อคุณกลายเป็นคนสกปร

กไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้รวมไปถึงไม่สามารถ รั ก ษ า มารย าท

ในการทำ ง า น ร่วมกับผู้อื่นได้ ก็เตรียมโดน เ ก ลี ย ด ได้เลย

3 ไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้น

โดยเฉพาะสิ่งที่ ไม่ได้ระบุเอาไว้ใน Jo b Des cript io n แม้ว่าจะเป็น

เรื่องเล็กน้อย ที่เพื่อนร่วม ง า น ขอให้ช่วยเหลือ ก็ปฏิเสธไปเลยว่า

ไม่ใช่หน้าที่ ซึ่งคุณจะสามารถทำ ง า น ของตัวเองเสร็จได้ก็จริง

แต่ว่าคุณจะ ไม่มีเพื่อนร่วม ง า น ไปอีกเลย

4 ขา เ ม้ า ท์ ประจำออฟฟิศ

5 ใช้เวลา ง า น ทำเรื่องส่วนตัว

เพราะคุณกำลัง เอาเปรียบเพื่อนร่วม ง า น ในเรื่องเวลาทำ ง า น

6 บ่นทุกอย่ าง ไม่เก็บความลับ

บ่นมันทุกเรื่องไม่มีเว้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรค ในการทำ ง า น ก็โทษทุกอย่ างที่ไม่ใช่ตัวเอง

7 ติ ด มือถือตลอดเวลา

หลายๆ คนอาจจะ ใช้เวลาช่วงที่ทำ ง า น เป็น ชั่ ว โมง

ไปกับการ เล่นโซเชีย ลมีเดี ยเ ลยทีเดียว

8 ทำตัวเป็นหัวหน้าตลอดเวลา

ว่าด้วยเรื่องคนชอบ เ ลี ย แข้งเลียขาก็คงมีกัน อยู่หลายๆ ที่ซึ่งคนกลุ่มนี้

จะทำตัวสนิทกับ หัวหน้า ง า น จนมักจะได้รับ ความไว้วางใจให้ดูแล

เรื่องต่างๆ แทน จนนานวันเข้า ก็เริ่มชินกับการใช้ อำนาจกับเพื่อน

ร่วม ง า น ก็คือทำตัวเป็นหัวหน้า ง า น เอง การคิดดี ทำดีนั้น มองเผินๆ

ก็เหมือนจะพอแล้ว แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง กว่านั้นก็ควร

จะเติมอะไรดีๆ เข้าไปได้อีก มากมาย เช่น

ผู้รู้กล่าวว่า ผูกสนิทชิด เ ชื้ อ นั้นเหลือ ย า ก เหมือนเหล็กฟา กผูกไว้ก็ไม่มั่น

ถึงผูกด้วยมนต์ เสกลงเลขยันต์ ก็ไม่มั่นเหมือน ผูกไว้ด้วยไมตรี

คิดดี พูดดี ทำดี มนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบดี อารมณ์ดี และใจดี

ถ้าคุณยังไม่ อ ย า ก ลาออกจากที่ทำ ง า น ก็ขอแนะนำให้คุณลองปรับตัว

ให้มีมนุษย สัมพันธ์ดีกว่าเดิม โดยปรับตัวตามแนวทาง สร้างมนุษยสัมพันธ์

ตามสูตรของ พระพุทธเจ้า 4 ประการ คือ เอื้ออารี วจีไพเราะ สงเ ค ร า ะ ห์

มวลชน และวางตน เสมอสมานแล้วเราจะทำ อ ย่ า ง ไรให้เพื่อน ร่วมงานรัก

1 สนอกสนใ จในตัวเพื่อน ร่วมงานบ้าง

2 ยุ่งแค่ ไหนก็เก็บ ไว้ในใจ

3 เลี่ยง งานเ ม้  าท์ นินทา

4 พย าย าม อ ย่ า สาย

5 ทำตัว เป็นคนที่ น่าเข้าใกล้

6 เข้า ถึงได้

7 ก่อนกลับ แวะทักเพื่อน ฝูงบ้าง

8 เพื่อน ช่วยเพื่อน

9 เคลียร์โต๊ะ ทำงานทุกวัน

10 รู้ว่าควร พูดหรือควรฟัง

11 เลี่ยงการใช้เ สียงรบกวน เพื่อนร่วมงาน

ลองทำดู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ ทำให้เพื่อนร่วมงาน ทุกคนชอบคุณ

แต่มันก็คงไม่ทำให้คุณ โดนเพื่อนร่วมงาน เ ก ลี ย ด คุณทุกคนหรอกนะคะ

ขอขอบคุณที่มา workventure, goodlifeupdate,

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…