Home แนวคิดชีวิต 7 เทคนิค การออมเงินสร้างอนาคต

7 เทคนิค การออมเงินสร้างอนาคต

15 second read
0
6,361
7 เทคนิค การออมเงินสร้างอนาคต

7 เทคนิค การออมเงินสร้างอนาคต

1 ไม่ซื้ อของฟุ่มเฟือย หรือใช้เ งิ นซื้ อความสุขเล็กๆ น้อยๆ

สำหรับข้ อนี้หล า ยๆท่านอาจ ทำย ากสักหน่อย เ พ ร า ะในเมื่อเราทำงานหนัก

มาทั้งเดือนเรา ก็คงอย ากจะนำเ งิ นที่เราหามา ไปใช้ในการ ช็อปปิ้ง ดูหนัง

หรือสังสรรค์ กับเพื่อนๆมันเป็นเรื่องปกติ ที่หล า ยๆคน ทำเวลาเ งิ นเดือนออ ก

ถึงแม้มันจะ ทำให้เรามีความสุข แต่เอาเข้าจริง หากเรามานั่งคิดดูเราทำงาน

มาทั้งเดือนสุดท้าย เรากับเอาเ งิ นเดือนทั้งเดือน ไปใช้เกือบหมด ในวันที่เ งิ นเดือน

ออ ก เพื่อใช้ซื้ อความสุขให้ แก่ตัวเองแต่ หากเราคิดอีกมุม ถ้าเราออมเ งิ น

หรือนำเ งิ นที่ได้มา ไปต่อยอ ดเพื่อเพิ่มร า ยได้ทำให้เรามีเ งิ น มากกว่าเดิม

จะดีกว่าไหม หรือต่อให้เ งิ นเดือนใน แต่ละเดือนน้อยก็ต ามแต่หาก ประหยัด อ ดออม

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ก็มีโอกาส มีบ้าน มีรถมากกว่า คนเ งิ นเดือนเยอะได้

2 ใช้เ งิ นหมดไปเท่าไร ก็เก็บเท่านั้น

สำหรับวิ ธีนี้ ให้ท่านผู้ อ่ า น นำร า ยจ่ายฟุ่มเฟือย ในแต่ละวันเป็นตัวตั้ง

เช่น วันนี้ซื้ อบัตร ชมภาพยนตร์ไป 250 บาทก็ให้เก็บ 250 บาท เท่ากับ

จำนวนเ งิ นที่ใช้ไป ยิ่งเราใช้เ งิ น มาก ก็จำเป็น ต้องเก็บมาก วิ ธีนี้ถือเป็น

การเก็บเ งิ นหลังจากที่ ใช้จ่ายไปแล้วและเป็นวิ ธีที่เหมาะกับท่านผู้ อ่ า น

ที่ใช้เ งิ นเก่ง เ พ ร า ะยิ่งใช้เยอะ ก็จำเป็นต้องเก็บเยอะ เราต้องสร้าง

วินัยในการเก็บเ งิ น ให้เยอะขึ้นด้วย ต ามลำดับ

3 ความกตัญญู เป็นประตูสู่ความสำเร็จ

ความกตัญญู เป็นสิ่งสำคัญต ามความเชื่อของ สังคม ไ ท ย โดยเฉพาะ

คนต่างจังหวัดที่ มาทำงานในกรุงเทพฯ ที่ส่วนใหญ่ จะนิยม ส่งเ งิ นกลับไป

ให้ครอบครัว ที่อยู่ต่างจังหวัด อาจจะเพื่อนำไปเก็บไว้ ใช้ในอนาคต

หรือนำเ งิ นไปปลูกบ้าน หลังใหม่ให้ พ่อ-แม่เพื่อชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และบ้านที่เรา ปลูกให้พ่อแม่เรา ก็สามารถกลับไปอยู่ใน อนาคตได้อีกด้วย

ไม่จำเป็น ต้องซื้ อบ้านอีกหลัง ให้เปลืองเ งิ น

4 กินง่ายอยู่ง่าย ประหยัดเท่าที่ทำได้

สำหรับท่านที่กำลัง ต้องการจะประหยัดอ ดออม ควรที่จะ อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน

กินง่ายอยู่ง่ายไปก่อน โดยเฉพาะหากที่ทำงาน ไม่ไกลบ้าน มากก็ควรอยู่

อาศัยกับทาง บ้านไปก่อน หรือหาก ที่ทำงานอยู่ไกลมากๆ ควรลองหา

ห้องพักร า ค าประหยัด หรือลอง แ ช ร์ ห้องเช่ากับเพื่อน หรือคนในบริษัท

ที่ทำงานดูก่อน เ พ ร า ะยิ่งอยู่ กันเยอะยิ่งมีคนช่วย หารค่าห้องรวมไปถึง

ค่าน้ำ ค่าไฟ หากเรามาคิดดูดีๆ ประหยัดได้หล า ยเท่าเลย โดยคิดเป็นว่า

แค่อาศัยหลับนอน จากนั้นเอาเวลาที่เหลือลองไป ทำงานเสริมเพิ่มร า ยได้แทนดีกว่า

5 เปลี่ยนเ งิ นเป็นสิ่งของที่เพิ่มค่าได้

สำหรับวิ ธีนี้ หากพูดให้ เห็นภาพ คือ การนำเ งิ นไปซื้ อ ของที่เราสามารถ

จับต้องได้ โดยสิ่งของ เหล่านั้นควรเพิ่มมูลค่า ได้ด้วยตัวอ ย่ างเช่นการซื้ อ

ทองคำเก็บไว้ เ พ ร า ะว่า ทองยิ่งเก็บไว้ ยิ่งมีมูลค่ามีร า ค าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ซื้ อข า ย หรือแปลงเป็นเ งิ นสดได้ง่าย หรือจะลงทุน อสังหาริมท รั พ ย์

ก็ได้เช่นกัน เ พ ร า ะที่ดิน ในประเทศ ไ ท ย มีแต่จะหมดไป โดยเฉพาะ

ที่ดินต่างจังหวัดร า ค าต่อแปลง ไม่แพงจนเกินไป ถึงแม้ว่าที่ดินเหล่านั้น

จะข า ยย ากก็ต าม แต่อ ย่ างน้อยเราก็มีที่ดินเป็น ของตัวเองสามารถทำกินได้

โดยเฉพาะเวลาที่ จำเป็นต้องโดน ให้ออ กจากงานกะทันหัน เราก็ยังมีที่ดิน ทำกินเป็นของตัวเอง

6 เก็บมากกว่าใช้

สำหรับท่านไหนที่คิดว่า ตัวเองอาจเป็นพวกที่ ทำธุรกิจไม่เก่ง การเก็บเ งิ น

อาจจะเป็นขั้น ตอนที่ง่ายที่สุดเ พ ร า ะการเก็บ มากว่านำไปใช้ เป็นวิ ธี

ที่ทำง่ายที่สุดแล้ว เ พ ร า ะวิ ธีนี้สามารถทำให้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ได้แบบทำได้จริงแต่ในยุคนี้การเก็บเ งิ น หรือออมเ งิ นอ ย่ างเดียว

อาจจะไม่พอ ดังนั้นการนำเ งิ นไปต่อ ยอ ดเพื่อทำให้เรามี

ร า ยได้เพิ่ม จึงสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการ เก็บเ งิ นสักก้อน

หรือจะออ กรถ จักรย านยนต์ สักคัน เพื่อมาสร้างร า ยได้เสริม อาทิ

อาจจะลองมาวิ่ง grabbikeหรือ grabfood แทน เพื่อเพิ่มร า ยได้ สัก 2-3 ชั่ ว โมง

หลังเลิกงานดีไม่ดี อาจจะได้เ งิ นเยอะ กว่าที่เราทำงาน ทั้งวันก็เป็นได้

7 ออมอัตโนมัติ

การออมอัตโนมัติช่วย แบ่งเบาภาระ และช่วยประหยัด เวลาให้คุณได้มาก

โดยเฉพาะ การออม ผ่ า น ทาง Internet Bankingเพียง แค่คุณตั้งให้มีการ

โ อ น เ งิ นอัตโนมัติ จากบัญชีเ งิ นเดือน ของคุณ ไปยังบัญชีเพื่อ การออม

เพียงเท่านี้คุณก็มีเ งิ นออมทุกเดือนแบบสบายๆ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

ขอขอบคุณที่มา c l a i m d i fahhsai, deejaiplus

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…