Home แนวคิดชีวิต 7 สิ่ง ที่คุณควรคิด ถ้าหลังอายุ 30 ปี คุณจะใช้ชีวิตยังไง

7 สิ่ง ที่คุณควรคิด ถ้าหลังอายุ 30 ปี คุณจะใช้ชีวิตยังไง

13 second read
0
280
7 สิ่ง ที่คุณควรคิด ถ้าหลังอายุ 30 ปี คุณจะใช้ชีวิตยังไง

7 สิ่ง ที่คุณควรคิด ถ้าหลังอายุ 30 ปี คุณจะใช้ชีวิตยังไง

1 วางแผนเกษียณหรือยัง

แก่ไม่ว่า แต่ อ ย่ า แก่ แบบไม่มีเงินครับ ที่บอกแบบนี้ เพราะอย ากให้

วางแผน เกษียณกันไวๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี ดังนั้น การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

ก็เพื่อผลประโยชน์ สำหรับเราเองครับ ไม่ต้องลำบ ากลูกหลาน

2 รู้ตัวเองก่อนว่า มีอะไรมากกว่ากัน ระหว่าง ทรัพย์สิน กับ หนี้สิน

หากว่าเพื่อนๆ มีรายได้เดือนนึง หลักหลายหมื่น แต่กลับมีรายจ่ายสูงพอๆ

กับรายรับ สิ่งที่ควรใส่ใจ อ ย่ า ง แรกเลย คือ ลิสต์รายการ ของทรัพย์สิน

เพื่อเปรียบเทียบกับ หนี้สินที่มีทั้งหมดครับ และถ้าหากมานั่งงง ว่า เฮ้ย

เราก็มีสินทรัพย์ เยอะนะ มือถือรุ่นใหม่ๆ, กล้องถ่ายรูปแพงๆ ฯลฯ แต่ทำไม

ยังจนอยู่ มีแต่หนี้สิน คิดง่ายๆ เลยครับ มือถือ 1 เครื่อง ราคาประมาณ

25,000 – 30,000 บาท แต่ราคาขายต่อ มูลค่ามันหายไป แทบจะครึ่งนึง

แล้วครับ แค่นี้ก็พอจะมอง ออกแล้วใช่มั้ยครับ ว่าเพื่อนๆ ต้องเริ่มกลับมา

วางแผนการเงินให้ ตัวเองได้แล้ว เริ่มต้นง่ายๆ ที่เริ่มสะสมทรัพย์สิน

ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น

3 เริ่มทยอยปลดหนี้ให้หมดได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ ค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หรือแม้แต่ค่า ผ่ อน สินค้า

0% ต่างๆนั่นเพราะ ยิ่งปลดหนี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงินไปต่อยอด

ได้มากขึ้นเท่านั้น ครับและถ้ายังไม่แน่ใจ ว่าจะปลดหนี้ยังไงดี

แนะนำให้เริ่มจากดูว่า เรามีหนี้ทั้งหมดกี่ราย จำนวนเงินที่เป็นหนี้ของ

แต่ละราย และอัตร าด อ กเบี้ ย จากนั้นให้จัดลำดับหนี้ โดยให้หนี้ที่มีอัตรา

ด อ กเบี้ ยสูงสุดอยู่ด้านบน และเริ่มต้นปลดหนี้ จากก้อนนั้นก่อน

แล้วค่อยๆ ทยอยปิดหนี้ก้อนอื่นๆ ต่อไปจนหมดครับ

4 สร้างงบการเงินในแบบของตัวเองได้แล้ว

แม้เพื่อนๆ จะหาเงินได้มาก แต่หากบริหาร เงินไม่ดี เงินที่ได้มา

ก็จะหายไปง่ายๆ เรียกว่า รวยเดย์ รวยกันแค่วันสิ้นเดือน ดังนั้น สิ่งที่เพื่อนๆ

ต้องให้ ความสนใจในลำดับถัดมา คือการสร้าง งบรายจ่าย หากไม่รู้ว่า

จะเริ่มต้นยังไง ให้เริ่มต้นจากงบการเงิน 50-30-20 ดูครับ

สิ่งจำเป็น สิ่งอย ากได้ ออม ฉุ ก เ ฉิ น

5 คุณต้องมีเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น อ ย่ า ง น้อย 6 เดือน

คิดจาก  รายจ่ายปกติ ต่อเดือน x 6 เดือน = เงินสำรอง ฉุ  ก เ ฉิ น ที่ควรมี

เงินจำนวนนี้จะช่วยให้ เราสามารถรับมือกับ ปัญหาด้านการเงินได้

โดยไม่ต้องก ู้ยืมเงินคนอื่น เพราะการก ู้ยืมเงิน อาจจะทำให้เรา

กลับเข้าไป อยู่ในวงจรหนี้ อีกครั้ง

6 บริหารความเสี่ ย ง ให้เป็น

การมีสติช่วยให้ เรา ผ่ า น ทุกปัญหาได้ เพราะสิ่งที่เรา จะพูดต่อไปนี้

คือเรื่องของความเสี่ ย ง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่า คุณจะโสดหรือไม่

ก็ตาม ความเสี่ ย ง ที่ควรพิจารณา มี 3 ด้านคือ

6.1 ความเสี่ ย ง ด้านชีวิตและสุขภ าพ  เริ่มจากการคิดว่า หากเรา

เจ็ บ ป่ วย หรือเกิ ด เหตุ ไม่ค าดคิด ครอบครัวจะต้องลำบ าก

เพราะข าดกำลังสำคัญรึเปล่า หากคำตอบคือใช่ เราลองบริหาร

ความเสี่ ย ง โดยการซื้อประกั น ดีมั้ย

6.2 ความเสี่ ย ง ด้านทรัพย์สิน นั่นก็ คือหากเราหยุดทำงาน

ไม่ว่าจะลาออก หรือไม่อย ากลาออกก็ตาม เรามีความพร้อมรึยัง

หากไม่มี สิ่งแรกที่ควร ทำคือสำรองเงิน ฉุ ก เ ฉิ น ประมาณ

6 เดือน ของรายจ่าย เอาไว้ก่อน

6.3 ความเสี่ ย ง ในการดำเนินชีวิต เช่น หากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถแล้ว

เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เรามีประกั น ภั ย รถยนต์ รึเปล่า ถ้าไม่มีจะ

ซื้อมั้ย  ซื้อประกัน แบบไหนดี

7 ศึกษาเรื่องภ าษีได้แล้ว

ยิ่งรายได้มาก ก็ อ ย่ า ลืมว่าภ าษี ต้องเพิ่มขึ้นเป็น เงาตามตัว เพราะถือ

เป็นกฎหมา ย ที่ทุกคนในช าติต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เพื่อนๆ ควรศึกษา

คือกฎหม าย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภ าษีไม่ว่าจะเป็น การลดหย่อน

หรือการละเว้นใดๆ ก็ตาม เมื่อเราถึงวัย 30 ปี นอกจากชีวิตจะ แข็งแกร่งขึ้นแล้ว

ยังมีแนวโน้มที่เรา จะโฟกัสในสิ่งที่เรา สนใจมากๆ จริงๆ

และตัดสิ่งที่ไม่ จำเป็นออกไป ได้มากกว่าเดิม

ขอขอบคุณที่มา a o m m o n e y, khobjainas

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…