Home แนวคิดชีวิต 7 วิธี การสอนลูกให้โตมาพึ่งพาตัวเองได้

7 วิธี การสอนลูกให้โตมาพึ่งพาตัวเองได้

6 second read
0
2,901
7 วิธี การสอนลูกให้โตมาพึ่งพาตัวเองได้

7 วิธี การสอนลูกให้โตมาพึ่งพาตัวเองได้

1 การพาลูกๆ พบคนอื่นที่หลากหลาย

นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็น อกเห็นใจ และเข้าใจสังคม

คือ ทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่าง ที่หลากหลาย

ซึ่งสิ่งที่แตกต่าง พวกนี้ไม่ได้แปลว่าผิ ด และการพาลูกออ ก

เดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน พร้อมกับคำชี้แนะ

ในเรื่องที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความ เป็นไปของโลกได้ดีมากๆ

2 ฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน

เพราะฝึกลูกช่วย งานบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆ เ ด็ กวั ย 2 ขวบก็เริ่มฟัง

และเข้าใจ คำสั่งง่ายๆ ได้แล้วเพราะงั้น เราจึงควรฝึกลูก ให้ช่วยงานบ้าน

ขั้นพื้นฐานไปก่อน เช่น เก็บของเล่นหลัง เล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้า

ที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า การให้ลูกช่วยงาน บ้านโดยเริ่มจาก

สิ่งที่เค้าควรต้อง รับผิ ดชอบเองทำให้เด็ กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่

ของตัวเอง และซึ่งเป็น สิ่งสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตในสังคม

ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำนับเป็นจุดเริ่มต้น ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

3 สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็น เลิศในด้านวิชาการ

เรื่องมารย าท แต่กลับลืม ว่าเรื่องการรับมือ กับอารมณ์ลูกมัน

ก็จำเป็นเหมือนกัน เพราะงั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้น สอนให้ลูก

รู้จักอารมณ์ต่างๆ ด้วยการเอ่ยชื่อ อารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออกมา

อ ย่ า ง เช่น เมื่อลูกร้องไห้ ไม่ได้ของเล่นอาจบอ กลูกว่าแม่รู้ว่าลูก

กำลังเสี ยใจ ที่ไม่ได้ของเล่น ต้องบอกว่าลูก กำลังโก ร ธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ ลูกห ายใจลึกๆใจเย็นๆ นะ เพราะการสอนแบบนี้

มันจะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ ตัวเองเมื่อโตขึ้นได้

4 ฝึกให้ลูก พึ่งตนเองได้

เพราะการฝึกให้ลูก แบบนี้เพื่อเป็นพื้นฐาน ทักษะอื่นๆ ต่อไป

เพร า ะการที่ เด็ กสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ จะทำให้เด็ ก

เกิดความ มั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล ทั้งยังพร้อมที่

จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน อีกด้วย

5 ฝึกระเบียบวินัยให้ลูก

ฝึกระเบียบวินัยให้ เป็นทักษะค วบคุมตัวเอง และยับยั้งชั่งใจให้ลูก

เพราะนับเป็นพื้นฐาน ต่อการทนต่อสิ่ง ยั่ ว ยุในชีวิตประจำวัน

สามารถทำได้ ตั้งแต่เล็กๆ อ ย่ า ง การการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา

รับประทาน อาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่น ให้เป็นที่เป็นทาง เป็นต้น

6 สร้างแร งบันดาลใจ จากเรื่องเล่า

สร้างแร งบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่า เพราะ สำหรับเด็ กๆ นั้นโลก

ของเขา ยังไม่กว้างใหญ่นัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานง่ายๆ เ

กี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่น มันจะช่วยทำให้ลูก เข้าใจเรื่องการช่วยเหลือ

กันในสังคมได้ คนเป็นพ่อแม่นั้น อาจถามลูกว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์

เช่นในนิทานขึ้น ลูกจะทำอย่ างไร แล้วก็ลองฟังคำตอบ ของลูก

จากนั้นก็ชื่นชม ตั้งคำถามเพื่อชี้ แนะแนวทางที่ถูก เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดไปด้วย

7 สอนลูกให้รู้จัก แก้ปัญหา

บ่อยครั้งที่ ลูกทำผิ ดพลาด พ่อแม่จะใช้วิธี ตำหนิ ดุลูก เพื่อไม่ให้ลูก

ทำผิ ดซึ่งจะทำให้ เด็ กคิดว่า การทำผิ ด เป็นเรื่องใหญ่ ทั้งกลัว

ที่จะทำผิ ด หรือจะปกปิด ความคิดของตัวเอง โดยการโ ก ห ก

เพราะงั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภั ยลูกๆ ให้ลูกแก้ไข้ปัญหา

หลังจากที่เกิดข้ อผิ ดพลาด การเลี้ยงลูกนั้น ต้องใช้ความอดทน

ความเข้าใจมากๆ เป็นสำคัญนะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำตามในสิ่งดี ๆ

ได้ มันก็ต้องใช้ เวลานานมากๆ หมั่นฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ

ถ้าพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูกนั้น ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…