Home แนวคิดชีวิต 7 ผลกรรม ที่เกิดจากการทิ้งครอบครัวไปมีชู้

7 ผลกรรม ที่เกิดจากการทิ้งครอบครัวไปมีชู้

6 second read
0
886
7 ผลกรรม ที่เกิดจากการทิ้งครอบครัวไปมีชู้

7 ผล ก ร ร ม ที่เกิดจากการทิ้งครอบครัวไปมีชู้

1 ไม่มีเกียร ชื่อ เสียง หรือการยอมรับใดๆ คนที่นอกใจ เลือกคบชู้

แม้ชีวิตทั่วไปจะ ดูดีสวยงามขนาดไหนนะ แต่ข้างในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ

จากคนอื่น มีแต่คนนินท า ต่อหน้าแม้ทำดีแต่ลับหลัง เจอแต่คนพูดให้ร้ ายอยู่เรื่อยไป

ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้เพราะ ไม่เจริญ เพราะมีแต่เรื่องเสี ยๆหายๆ

2 ก็ตอนยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะทำให้ ต้องจากคนที่รักมีคนรัก

ก็มักถูกคนอื่น ชิงไปไปรัก ใครเขาได้ไม่นาน ก็ต้องจากกัน

ไปตลอด ต้องช้ำใจ เสี ยใจ อยู่เรื่อยไป

3 ป่ วยง่าย โ ร คเยอะ คนที่มักแย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยเขามา อีกหนึ่งผลก รรม

ที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย ที่เกี่ยวกับโ ร ค ลับ ๆ อันเกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ

แทบทุกคน จากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มาก หรือน้อยเท่านั้น

4 ชีวิตตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ คนที่เอาเปรียบ อยู่รอบข้าง

5 บุตร บริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง เมื่อไรที่มีลูก ลูกก็จะไม่เชื่อฟัง

คุณ ได้ ลูกเ ว รลูกก รรมที่นำแต่ความ ทุ ก ข์ ใจมาให้

6 ชีวิตนั้นจะไร้บุญ วาสหนาใหญ่ มาขั ดขวางก่อนต า ย ชั่ วระยะหนึ่ง

จะนึกถึงแต่ก รรมชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้ จากความเป็นคนไปก็มีแต่

ต ก น ร ก ตามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคน ที่เรากระทำผิ ดด้วย

เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรม บ าปครั้งนี้ก็จะยิ่งหนา แล ะย าวนานมากขึ้นไป

แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับม าเป็นคนอีกครั้ง

หากเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ด เพ ศ ต ร ะ ก ูล ตํ่ า

7 เมื่อเป็นคน ลักกินข โม ย กิน นานวันไปจิตใจ ก็เปลี่ยนไป

จากที่เคย กล้าหาญมั่นใจ แน่วแน่ กลับกลายเป็นเสื่ อ ม ลงเป็นคน ระแวง

หัวเสี ยง่าย กังวลไปทุกเรื่อง กลั วคนจะทำ ร้ าย กลั วต่างๆนานๆ

แม้มีเงินทองมาก ใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจกลับโท ร ม

ขอขอบคุณที่มา แบ่ งปั น ส า ร ะ, tamnanna

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …