Home แนวคิดชีวิต 7 ผลกรรม ของคนที่นอกใจแฟน ทิ้งครอบครัวไปมีคนอื่น

7 ผลกรรม ของคนที่นอกใจแฟน ทิ้งครอบครัวไปมีคนอื่น

6 second read
0
2,156
7 ผลกรรม ของคนที่นอกใจแฟน ทิ้งครอบครัวไปมีคนอื่น

7 ผลกรรม ของคนที่นอกใจแฟน ทิ้งครอบครัวไปมีคนอื่น

1 เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ ต้องแยกจาก คนที่รักมีคนรัก

ก็มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอด

2 ไรซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอกใจ คนอื่น เลือกคบชู้แม้ชีวิตทั่วไป

จะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนรอบข้าง

มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆหายๆ

ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียหาย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

3 เมื่อเป็นคน ลักกิน ขโ ม ย กิน นอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคย

กล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคน ข ี้ ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไป

ซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเ กี ย จ แม้มีเงินทองมากใส่

เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

4 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

5. บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรม

ที่นำแต่ความ เดือดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย หายมาให้

6 โ ร คเยอะ ป่ ว ย ง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผล

ก รรมที่ไม่น่า เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับ

อวั ยว ะเพศมักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

7 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่ ว ระยะหนึ่งจะนึกถึง

แต่ก รรมชั่ว ที่ทำการนอกใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรก

และความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรม

ที่ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่ เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก

ผลของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนานมากขึ้นไป เท่านั้น

แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะ ยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่

ก็เป็นคนผิดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ข ี้ โ ร ค เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา firstsmile333

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…