Home แนวคิดชีวิต 7 ความเชื่อโบราณ ที่ไม่ควรเก็บสิ่งนี้ไว้ในบ้าน

7 ความเชื่อโบราณ ที่ไม่ควรเก็บสิ่งนี้ไว้ในบ้าน

6 second read
0
13,225
7 ความเชื่อโบราณ ที่ไม่ควรเก็บสิ่งนี้ไว้ในบ้าน

7 ความเชื่อโบราณ ที่ไม่ควรเก็บสิ่งนี้ไว้ในบ้าน

1 ต้นไม้ต า ย

เชื่ อว่าจะนำความเ ห ี่ ย ว เฉามาให้คนในบ้าน ยิ่งบ้านไหนปลูกต้นไม้ ไว้ในห้องนอน

และไม่ได้หมั่นรดน้ำให้สวยงาม โดยเฉพาะสำหรับใคร ที่เพิ่งแต่งงาน ยังเป็นคู่รักข้าว

ใหม่ปลามันอยู่ ยิ่งต้องหมั่นดูแล เพราะว่าต้นไม้ ต า ย จะทำให้คู่รัก

เบื่อหน่ายกัน จึงต้องหมั่นดูแล ต้นไม้ให้ดี

2 ปฏิทินหมดปี

การเก็บปฏิทินที่หมดปี แล้วไว้ภายในบ้าน จะทำให้คุณล้าหลัง ไม่มองให้ไกล

กว่าเดิม ย้ำคิดย้ำทำในสิ่งเก่าๆ ดังนั้นเมื่อใ ช้หมดปีแล้ว ทิ้งไป

จะดีกว่า ทำแต่สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นอนาคต

3 นาฬิกาต า ย

นาฬิกา เครื่องบอกเวลา และการเดินหน้าของชีวิต นับว่าดีถ้ามีในบ้าน แล้วยัง

ใช้งานได้ดี กลับกันถ้า หากนาฬิกาเสีย หรือ ต า ย จนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

ซินแสเป็นหนึ่ง แนะนำว่าให้เอาออกจากบ้าน หรือขายทิ้งไป เลยจะดีกว่า

เก็บไว้ไม่มีประโยชน์ และยังนำไปสู่ ความไม่ดีกับชีวิต ชีวิตคุณอาจไม่รุ่งเรือง

ไม่ก้าวหน้าอีกต่อไป เพราะถูกขัด ถูกรั้ง จากสิ่งของ ต า ยภายในบ้าน

4 ประตูที่ไม่ได้ใช้งาน

หากว่าบ้านของใคร มีประตูที่ไม่ได้ใช้งาน ซินแสเป็นหนึ่ง แนะนำว่าให้เอ า

ลูกบิดประตูออก และทาสีทับเพื่อให้ มองไม่รู้ว่าเป็นประตู เพราะความโชคร้ าย

ที่ว่านั้นคือการคิด การแก้ปัญหาที่ไม่เด็ ดข าด หาทางออกของปัญหาไม่ได้

มืดไปทุกทางออก จำกัดความคิดของคนทำงาน ไม่เป็นผลดีกับคนในบ้าน

5 ของแต กหั ก

ของแต กหั กต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จานบิ่นแก้วบิ่น ของมีร อยแ ตกต่างๆ

ให้นำออก หรือซ่อมแซมให้ดี เป็นสัญญ าณเตื อนแห่งความโชคร้า ย

และความผิ ดหวัง ให้กับคนในบ้าน ไม่ว่าจะหวังเรื่อง การงาน การเรียน

หรือเรื่องเงินทอง มักไม่ค่อยได้ดั่งใจ ผิ ดหวังซ้ำๆ ไม่มีแ รงบันดานใจ

ที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต ลองปรับดูอาจทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น เริ่มแค่เพียงจากสิ่งใกล้ตัว

6 รองเท้ าขาด

ในที่นี้หมายถึง รองเท้ าเก่าได้ แต่ห้ ามขาด เป็นอันขาด หากไม่ใช้

และไม่มีมูลค่าแนะนำให้ทิ้ง แต่ถ้ายังต้องการเก็บไว้ ควรซ่อมให้อยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานได้ เพราะรองเท้ าขาด บ่งบอกถึงความย่ำ อยู่กับที่ ไม่ก้าวเดิน

ไปข้างหน้า ความไม่เจริญ ความไม่งอกงาม ไม่ก้าวหน้า

7 กระจกแต ก หรือมีรอยร้าว

ย่อมส่งผลถึง ความแต กแย ก บา ดหมางกันในครอบครัว อ ย่ าใ ห้ปัญหา

ที่เกิดบาน ปลายมากกว่านี้ ไม่งั้นจะมีแต่ความโชค ร้ ายในบ้านของคุณ

ขอขอบคุณที่มา ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร, newsonlineinfo

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…