Home แนวคิดชีวิต 6 เหตุผล ที่คุณต้องขอบคุณคนที่เขาบีบให้จนมุม

6 เหตุผล ที่คุณต้องขอบคุณคนที่เขาบีบให้จนมุม

6 second read
0
15,628
6 เหตุผล ที่คุณต้องขอบคุณคนที่เขาบีบให้จนมุม

6 เหตุผล ที่คุณต้องขอบคุณคนที่เขาบีบให้จนมุม

1 ทำไมวงเวียนจึงนำมาวา ด ว ง กลมได้

เพราะใช้ขาเดินแต่ใจ นิ่งมั่นคงอยู่กับที่ ทำไมคนเราจึงไม่สามารถ

ทำความฝันให้เป็นจริงได้ เพราะใจไม่นิ่ง และขาก็ไม่ยอมออกเดิน

2 ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโต

ทำในสิ่งที่ คุณไม่ อ ย า ก ทำ เรียกว่า เปลี่ยนแปลง

ทำในสิ่งที่ คุณไม่กล้าทำ เรียกว่า ฝ่า ฟั น

3 หากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

นั่นแปลว่า คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพ แต่หากอ้อนวอนแล้ว

แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ช่วยนั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่น ในศักยภาพของคุณ

4 หากมีใครสักคนหนึ่งบีบให้คุณจนมุม

คุณต้อง ขอบคุณเขาคนนั้น เพราะเขาคือผู้อุปถัมภ์ เพราะเขาคุณ

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาคุณจึง คิดหาวิธีเอาตัวรอด

5 หน้าที่กำหนดทิศทาง

ประสบการณ์ กำหนดต้นทุนอุปนิสัย กำหนด ช ะ ต า ชีวิต

6 เรื่องซับซ้อนทำให้เป็นเรื่องง่าย คุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ คุณจะกลายเป็น ผู้ชำนาญการ เรื่องซ้ำๆ

ทำด้วย ความตั้งใจ คุณจะกลายเป็น ผู้ชนะ

ขอขอบคุณที่มา นุสนธิ์บุคส์, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…