Home แนวคิดชีวิต 6 เทคนิค คำกล่าวอวยพรที่เอาไว้ใช้ในพิธีต่างๆได้อย่างดี

6 เทคนิค คำกล่าวอวยพรที่เอาไว้ใช้ในพิธีต่างๆได้อย่างดี

6 second read
0
535
6 เทคนิค คำกล่าวอวยพรที่เอาไว้ใช้ในพิธีต่างๆได้อย่างดี

6 เทคนิค คำกล่าวอวยพรที่เอาไว้ใช้ในพิธีต่างๆได้ อ ย่ า ง ดี

1 งานขึ้นบ้านใหม่

สวัสดี ครับ ค่ะ ท่านผู้มีเกิยรติทุกท่าน กระผม ดิฉัน มีความยินดี

และภูมิใจเป็น อ ย่ า ง มากที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติให้ กระผมดิฉัน ขึ้นมากล่าว

ในงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้ เชื่อได้ว่าทุกท่านในที่นี้ คงจะเห็นตรงกันกับ กระผม ดิฉัน

ว่าบ้านหลังนี้เพียบพร้อม ไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่น สะดวกสบาย

และสำหรับตัว ท่านเจ้าของบ้านนั้น คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าท่าน

เป็นผู้ที่มีใจโอบอ้อมอารี มีความมานะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ในหน้าที่การงาน

จนสามารถสร้างตนเป็นปึกแผ่น ปลูกสร้างบ้านอันสวยงาม หลังนี้ขึ้นมาได้

และในวาระอันดีนี้ กระผม ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปัก รั ก ษ า ให้ท่านเจ้าของบ้าน

และครอบครัวประสบ แต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน

พบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณ ครับ  ค่ะ

2 งานเลี้ยงส่ง

เรียน ท่าน ประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ รักทุกท่านกระผมรู้สึกดีใจ

และ เป็นเกียรติ อ ย่ า ง ยิ่งที่ได้รับเชิญ ให้เป็นตัวแทนขอ งเพื่อนร่วมงานมากล่าว

ความในใจต่อท่าน ประธานจัดงาน ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี

แต่บัดนี้ท่านจะ ย้ า ย จากพวกเราไปทำงาน ในที่แห่งใหม่ห่างไกลจากพวกเรา

ซึ่งพวกเรานั้นรู้สึกใจหาย ตั้งแต่ทราบข่าวว่าท่านได้ ย้ า ย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วย

ที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่าน ปรารถนาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พวกเราได้ล่วงเกิน

ท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิ

ให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกัน ในวันนี้จงเป็นเพียงการจากกัน เพื่อจะได้กลับมา

ทำงานร่วมกันอีกในวันข้างหน้า ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ

การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษา ตลอดไปสวัสดี

3 งานแต่งงาน

เรียน ท่าน ประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และแขกผู้มีเกียรติ

ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ อ ย่ า ง ยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าว

คำอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวที่รัก และเอื้ออาทรกันมากที่สุด คู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้

ขออำนาจแห่ง คุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่งรักที่เ จ้าบ่าวเจ้าสาว

มีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จใน การครองรักครองเรือน

สามารถสร้างฐานะ ครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า

ไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกรา มีลูกหลานที่แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข และเป็นครอบครัว

ที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกัน และกันตลอดกาล สวัสดี

4 มอบตำแหน่ง

เพื่อน ข้าราชการ ฯ ทุกท่าน ดิฉันขอแสดงความยินดีเป็น อ ย่ า ง ยิ่ง

กับ กล่าว ที่ได้รับตำแหน่ง กล่าว เนื่องจากท่านมี ความเหมาะสมทั้งความรู้

ความสามารถ เพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน งาน กล่าว เป็นงานที่หนัก

และมีความสำคัญยิ่ง ดิฉันหวังและมั่นใจว่า ท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้

ได้ อ ย่ า ง สมบูรณ์แบบทุกประการในโอกาสนี้ดิฉันขอกล่าว คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป

5 งานเลี้ยงต้อนรับ

เรียน ท่าน ประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันรู้สึกดีใจ

และเป็นเกียรติ อ ย่ า ง ยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของ เพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับ

ซึ่ง ย้ า ย มาทำงานกับพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกยินดีมาก หากได้ทำงานร่วมกัน

คงจะยินดีมากยิ่งขึ้น ไปอีกไม่มีสิ้นสุด อ ย่ า ง แน่นอน จึงขอต้อนรับท่าน

ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกัน เหมือนพี่เหมือนน้อง

หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่ากระผม และเพื่อนร่วมงานจะบริการ ท่านได้ขอให้บอกกล่าว

อ ย่ า ได้เกรงใจขอให้ การพบกันวันนี้จงเป็นจุดเริ่มต้น แห่งความร่วมมือ

ที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดแต่สิ่งดีๆแก่ชีวิตของพวกเรา ทุกคนตลอดไป สวัสดี

6 อวยพรวันเกิด

สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน วันคล้ายวันเกิดของเพื่อน กระผม/ดิฉัน เพื่อนของ กระผม/ดิฉัน

คนนี้ชอบพอและสนิทสนม กันมานานมากแล้ว ครับ/ค่ะ ท่านเป็นคนที่มีอัธย าศัย

ไมตรีและมีมนุษย์สัมพันธ์ ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบเอื้ออารีย์

เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆและคนที่รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิด

ของเพื่อนคนนี้ใน แต่ละครั้งถ้าไม่ติดธุระจำเป็นจริง ๆ แล้ว กระผม/ดิฉัน จะมาร่วมงาน

ด้วยทุกครั้งเช่นกัน เพื่อน คนนี้ นอกเหนือจากเป็น คนดีมีอัธย าศัยไมตรีที่ดีเป็นที่น่านับถือ

ของเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ แล้วยังเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ดีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

แก่บุตรหลาน ของท่านอีกด้วย ในโอกาสนี้กระผม/ดิฉัน ขออวยพรให้เพื่อนรักของดิฉัน

คนนี้จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขความเจริญ อีกทั้งเจริญก้าวหน้า

ทั้งในหน้าที่ ราชการและงานส่วน ตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอขอบคุณที่มา  goodhitnews, Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…