Home แนวคิดชีวิต 6 อย่าง ถ้าอยากสบายควรมีก่อนอายุ 30 ปี

6 อย่าง ถ้าอยากสบายควรมีก่อนอายุ 30 ปี

10 second read
0
2,415
6 อย่าง ถ้าอยากสบายควรมีก่อนอายุ 30 ปี

6 อ ย่ า ง ถ้า อ ย า ก สบายควรมีก่อนอายุ 30 ปี

1 ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้ว

หลายๆ คน เรียนจบเมื่ออายุ 20 ต้นๆ จบมาหางาน ทำหาเงินมาใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยไปวันๆ โดยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้า ใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย

เผลอแปปเดียว อายุจะขึ้นเลข 3 แล้ว แต่ยังไม่มีอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเลย

คิดแต่จะเฮฮาสังสรรค์ไปวันๆ หันไปดูเพื่อนๆ รอบข้างอีกที เริ่มมีบ้าน มีรถ

สร้างครอบครัว มีฐานะการงานที่มั่นคง บางคนออกไปเปิดกิจการ

เป็นของตัวเองด้วยแล้ว กว่าจะคิดได้แล้วเริ่ม ตั้งตัวก็อาจจะสายเกินไป

2 ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว อ ย่ า ง น้อยต้องเป็น

สิ่งที่สามารถ สร้างรายได้ประจำให้คุณได้ อ ย่ า ง สม่ำเสมอ การมีที่มา

ที่ไปของการเงิน ที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคล ที่น่าเชื่อถือในแง่

ของหลักฐานการเงิน โดยเฉพาะเมื่อต้อ ง ยื่นก ู้สินเชื่อต่างๆ กับธนาคาร

เพื่อการสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวเมื่อคุณมีอายุ 30 และมี ความมั่นคงทางการงานและ

การเงินแล้ว คุณจะมีรากฐานชีวิต ที่แน่นเพียงพอ และพร้อมก้าวเดินสู่วัยเลข 4 อย่ างมั่นคง

3 ต้องเตรียมเงินเก็บไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือการนับเวลาถอยหลัง ดังนั้นเมื่อ อายุเพิ่มก็เหลือ

เวลาหาเงิน ลดลงการสร้าง เป้าหมายในการเก็บเงิน และมีวินัยใน

แต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30 จะทำให้คุณ ประหลาดใจ กับเงินก้อนที่เก็บได้

นอกจากการเก็บเงินแล้ว คุณควรหาวิธีทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเพื่อ

ต่อยอดต่อไปซึ่ง เมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น เ จ็ บ ป่ ว ย เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ

ครอบครัวกำลังเผชิญ ความลำบากคุณก็พร้อมรับมือ และช่วยเหลือคนใกล้ตัว ได้ทันท่วงที

4 ต้องซื้อบ้านก่อนซื้อรถ

ยิ่งซื้อบ้านเร็ว ตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปีมีแต่ได้เปรียบ ทั้งในเรื่องระยะเวลา

การผ่อนที่ได้มากกว่า ยอดการผ่อนที่น้อยกว่าแ ละมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกปี

การก ู้ซื้อ ที่อยู่อาศัยในช่วง อายุก่อน 30 ปีนั้น แม้คุณอาจจะต้องจ่าย

ค่าผ่อนบ้านทุกๆ เดือนแต่ความเป็นเจ้าของ ที่คุณมีจะมาถึงเร็วกว่า

คนอายุ 40 ปี จากเงินต้นที่หักหนี้ไป รวมถึงมูลค่าบ้านและที่ดินที่สูงขึ้น

ในแต่ละปีแต่ การซื้อรถนั้น มีแต่จะ ลดมูลค่า ตามความเสื่อม และมีค่าใช้จ่าย

เป็นเบี้ย หั ว แ ต กไปกับค่าน้ำมัน และค่าบำรุง รั ก ษ า ตลอดการใช้งาน

5 ต้องเริ่มรู้จักการบริหารหนี้

ความไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ ซึ่งหากพูดถึงคำว่าหนี้แล้ว หนี้จะมี

อยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ หนี้ดีกับ หนี้ไม่ดีการบริหารหนี้

ถือเป็นทักษะที่ คุณควรสนใจศึกษาและมีวินัย ตั้งแต่เนิ่นๆ และเป็นหนี้

เมื่อพร้อมมี ภาระในระยะ ย า ว เท่านั้น ซึ่งหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น หนี้ดี เท่านั้น

เช่น บ้าน ที่ดินหรือซื้อ ธุรกิจเพื่อต่อยอด ซึ่งภาระหนี้ควร สอดคล้องกับรายได้

ของคุณ นั่นคือ ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

6 ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว

ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ ที่คนอาจจะแต่งงาน มีครอบครัวกันช้า

แต่การบริหาร การเงินและชีวิตมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อ

มีบุตรด้วยแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีค่าใช้จ่าย สูงมาก ดังนั้น การเตรียม

พร้อมเรื่องการเงิน จึงควรวางแผนตั้งแต่ คุณอยู่ตัวคนเดียว วิธีคิดคือ

คุณควรใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี ด้วยการคิดคูณสอง ในทุกๆ มิติ เช่น การเก็บเงิน การซื้อ

ที่อยู่อาศัย การซื้อรถและการก่อหนี้ เพราะเมื่อถึงวัย 30 และคุณมีการ

วางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดีคุณก็พร้อมที่จะดูแลคู่ชีวิต และเลี้ยงดูครอบครัว ด้วยความมั่งคง

ขอขอบคุณที่มา r o o n g e e, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…