Home แนวคิดชีวิต 6 สิ่ง ที่หลายๆคนทำผิดพลาด จนทำให้ลำบากในช่วงวัยเกษียณ

6 สิ่ง ที่หลายๆคนทำผิดพลาด จนทำให้ลำบากในช่วงวัยเกษียณ

7 second read
0
3,541
6 สิ่ง ที่หลายๆคนทำผิดพลาด จนทำให้ลำบากในช่วงวัยเกษียณ

6 สิ่ง ที่หลายๆคนทำผิดพลาด จนทำให้ลำบากในช่วงวัยเกษียณ

1 ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็น เงินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกิน

กว่าที่จะผ่อนได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องลดรายจ่ายลง

ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัย

อยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเงินของคุณ

เงินที่เสียไปกับค่า ที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลัง เกษียณของคุณ

ลดน้อยลง และหากเงิน หลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

2 ล้อเล่นกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่ คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละ เว้นเงินสะสม

เพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่น

กับเงินสะสมเพื่อ ตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ อ ย่ า ใช้เงินที่กันไว้

เพื่อตอนเกษียณ อายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้ เผื่อเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ต่างๆ

3 ไม่เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้ สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น

มากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงินเดือนสูงขึ้น

ก็ควรเก็บให้มากขึ้น ตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจ

อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พัก กลับต้องลำบากกว่าเดิม

4 ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูกๆ ของคุณ

อ ย่ า ทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้านให้ถี่ถ้วน

ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษ ค่าคอร์สกิจ ก ร ร ม ต่างๆ

ค่าเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วง เรียนมหาวิทย าลัย

คุณต้องลด ค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบาง อ ย่ า ง ออก

ไม่เช่นนั้นคุณอาจ ต้องทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพ ในวัยเกษียณ

5 ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อ ย่ า ลืมว่าประกันที่ คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกัน

ที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกัน ที่ครอบคลุม

ให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกัน เพื่อให้ครอบครัว

ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณ มีปัญหาสุขภาพ

ต้องใช้ค่า รั ก ษ าม าก หรือ เ สี ย ชี วิ ต เรื่องนี้ สำคัญ อ ย่ า ง ยิ่ง

โดยเฉพาะถ้า คุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหา เลี้ยงครอบครัว

6 ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่าย แบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต

ต้องพย าย า มจ่ายให้หมดโดยเร็ว หรือหากมีหนี้บัตรเครดิต มากเกินไป

คุณต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์

บางอย่ างในบ้าน ก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายหนี้

บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

ขอขอบคุณที่มา aanplearn

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…