Home แนวคิดชีวิต 5 แนวคิด ในการเอาชนะใจตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความสุข

5 แนวคิด ในการเอาชนะใจตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความสุข

6 second read
0
560
5 แนวคิด ในการเอาชนะใจตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความสุข

5 แนวคิด ในการเอาชนะใจตัวเอง เพื่อนำไปสู่ความสุข

1 ทำดีกับผู้ที่ เ ก ลี ย ด ชังเราห้องสุขาคว รได้รับการชำระล้าง

โดยเฉพาะของ ผู้ที่ เ ก ลี ย ด ชังเรา คงดีไม่น้อย ถ้าเราจะเป็นผู้ทำความ

สะอาดห้องสุขา ให้เขาเพื่อให้ผู้ที่ เ ก ลี ย ด ชังเรา ได้มีชีวิตถูกสุขลักษณะ

เพื่อเขาจะได้ เ ก ลี ย ด ชังเราต่อไปอย่ าง สบายกายที่สุด

2 ไม่ยึด ติ ด ในรสอาหาร กินอาหารเลิศรส คงสุขใจพิลึก

แต่ถ้ายก อาหารจานนั้นให้ ผู้ย ากจนได้ชิมบ้าง

อาจสุขใจกว่าส่วนเรา ควรเลือกเอา แต่ของหาง่าย ปรุงง่าย

ราคาถูก เพื่อจะกินกัน ต า ย เพื่อมีชีวิต อยู่อย่ างคน ต า ย เป็น

3 หาความรื่นรมณ์ จากความสงบ บทเพลงไพเราะ ชวนฝัน

ก็น่าฟังดี แต่บางครั้ง ปิดไว้ เพื่อฟังเสียงความเงียบ ก็ดีนะธรรมชาติ

ขับกล่อมความเงียบช่างน่าฟังนัก เสียงใด จะไพเราะเท่าความเงียบ เป็นไม่มีอีกแล้ว

4 สู่ความเรียบง่ายข องชีวิตคนมากมาย ใฝ่ฝันจะเป็นคนพิเศษ

คนพิเศษจึงมีมากมาย จนเดินชนกัน ต า ยความพิเศษ จึงกลายเป็น

ความธรรมดาน่าใจหาย นานๆ จะมีสักคนที่อย าก เป็นคนธรรมดา

คนที่อย ากเป็น คนธรรมดา จึงกลายเป็นคนพิเศษ แท้จริงแล้ว

เมื่อไหร่ที่อย ากเป็นคนธรรมดาเมื่อนั้นย่อมเป็น คนมีปัญญาแท้จริง

5 อย่ าร้องขอ แต่จงเติมเต็มทุกสิ่ง ด้วยตนเองถ้ามี คนให้ความรักมันก็ดี

แต่ความรักที่แท้ เกิดจากการผลิบาน ของปัญญาผู้คนอย ากได้ความรัก

แต่ไม่ได้อย ากให้ความรัก ความรักจึงขาดแคลน เพราะมีแต่ผู้ต้องการ

แต่ไม่มีใครผลิตเราจะเ ป็นผู้ผลิตความรักโดยไม่บริโภค ความรักจากใครได้ไหม

ผลิตเอง ใช้เอง และแบ่งปันความรักที่ผลิต ได้แก่เพื่อนมนุษย์

ขอขอบคุณที่มา staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…