Home แนวคิดชีวิต 5 แนวคิด ของคนจีนในการสอนลูกให้สร้างฐานะด้วยตัวเอง

5 แนวคิด ของคนจีนในการสอนลูกให้สร้างฐานะด้วยตัวเอง

13 second read
0
1,585
5 แนวคิด ของคนจีนในการสอนลูกให้สร้างฐานะด้วยตัวเอง

5 แนวคิด ของคน จี น ในการสอนลูกให้สร้างฐานะด้วยตัวเอง

1 คน จี น พวกเขาสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูก ช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศ จี น

เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ การแข่งขันก็สูง เพราะงั้นจึงต้องสอนลูกๆ

ให้ช่วยเหลือ ตัวเองคิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่ างไร

ก็เป็นเพราะ การตัดสิน ใจของเราเอง

2 คน จี น สอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คน จี  นสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกี ยจคร้าน

มันจึงทำให้พวกเขา สร้างธุรกิจจากเสื่อผืน ห ม อ น ใ บ ที่มีได้

ชาว จี น สอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความย ากลำบาก สอนให้มีความความขยัน

อดทน เพราะเขามีความคิดว่า การให้ลูกลำบาก

ก่อนจะสบายในอนาคต และซึ่งมันก็เป็น อ ย่ า ง นั้นจริงๆ นั่นแหละ

3 พ่อแม่ชาว จี น มีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะ เตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูก รู้จักความสามารถรู้

ศักยภาพตัวเอง และทั้ง ติ ด อ าวุ ธ ทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝนวินัย

และสร้าง ความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ ลูกทำตามฝัน

มันจึงทำให้ เ ด็ ก ๆ ชาว จี น พวกเขามี โอกาสที่จะ ประสบความสำเร็จ

ในอนาคตจากการ ปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยัง เ ด็ ก

4 คน จี น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

เพราะคน จี น นั้น พวกเขาสอน ให้ลูกไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต และนี่แหละ

มันคือการสร้างความภาคภูมิใจ พ่อแม่ชาว จี น พวกเขาจะ ไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี

เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้หากมีวคามตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้น

หากลูกสอบต กพ่อแม่ชาว จี น จะว่ากล่าวกับ เ ด็ ก พร้อมให้ลูกขยัน ทำแบบฝึกหัด

ฝึกฝนตนเอง ให้เก่งกว่าเดิม เพราะการเคี่ยวเข็ญ ของพ่อแม่

ทำให้ลูกประสบ ความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้น

5 พ่อแม่ชาว จี น พวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะชาว จี น นั้น พวกเขาถือว่า ลูกของเขานั้น เป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ฉะนั้น ก็ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูเพื่อตอบ แทนพระคุณ

ฉะนั้น มันจึงเป็น แนวคิดตาม แบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

ฟังคำสั่งสอน ของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบใน การเลี้ยงดูลูกไงล่ะ ดังนั้น คือไม่ว่าช า ติไหน หากเราปูพื้นฐาน

ให้เป็น เ ด็ ก ๆ ได้รับสิ่งที่ดีๆ มีคุณธรรม เ ด็  กๆ ก็จะมีเป้าหมาย ในชีวิตไปด้วย

ก็จะประสบความสำเร็จได้เสมอ เพราะงั้นครอบครัวเป็นสถาบัน แรกที่อบรมสั่งสอน

ให้มีภูมิรับกับ ทุกสถานการณ์ ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดี เ ด็ ก ๆ

ก็จะออกมาอยู่ในสังคม ได้ อ ย่ า ง มีความสุข ฉะนั้น เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยง

ลูกเหล่านี้ มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ขอขอบคุณที่มา t h e-w a y o f l i f e, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…