Home แนวคิดชีวิต 5 แนวคิด ก่อนที่คิดจะเริ่มมีความรัก

5 แนวคิด ก่อนที่คิดจะเริ่มมีความรัก

6 second read
0
372
5 แนวคิด ก่อนที่คิดจะเริ่มมีความรัก

5 แนวคิด ก่อนที่คิดจะเริ่มมีความรัก

1 ให้อิสระกับตัวเองและคนที่เรารัก

ต่ อ ใ ห้ เร าจะรักกัน มากแค่ไหน แต่ไม่ว่าใครก็ต้องการ เวลาส่วนตัวบ้าง

ให้อิสระแก่ตัวคุณ แ ละ ค น ที่ คุ ณรักบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอิสระ ทางความคิดอิสระ

ในการที่จะเดินทาง ท่องเที่ยว สั ง ส รรค์พบปะผู้คนอิสระ ในการตัดสินใจ

เลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และให้อิสระในการ อ ยู่ ต า ม ลำพัง บ้างยิ่งคุณ

พันธนาการคนที่ คุณรักเอาไว้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการบีบคั้น บีบเค้นให้คนรัก

ของคุณรู้สึกอึดอัด ทำให้การอยู่กับคุณ ไม่มีความสุขมีแต่จะยิ่งอย าก

ถ อ ย ห นีห่างจากคุณมาก เข้าไปอีกความรักที่ตั้งอยู่ บนความหวาดระแวง

เคลือบแคลง ส ง สั ยและวิตกกังวล ย่อมเป็นความรัก ที่ไม่มีความสุข

มีแต่จะทำให้ ทุกคนทุกฝ่ายรู้สึก อึ ด อัดให้อิสระกับ ตัวคุณและเขาบ้าง

เพื่อให้แต่ละคนมี ความสุขกับอิสระของตนเอง และมีความสุขกับการอยู่ร่วมกัน

2 ยิ้มอยู่เสมอ

คุณเคยได้ยินไหมคะที่ว่า ไม่ว่าใครก็ ดูสวยเวลาที่ ยิ้ม เ พ ร า ะรอยยิ้ม

แสดงถึง ความน่ารัก เ ป็ น เ ท ค นิคง่าย ๆ ที่ทำให้คุณ มีเสน่ห์ เพิ่มขึ้น

อีกมากมาย ไม่ว่าใครก็ชอบ คนอารมณ์ดี อั ธ ย าศัย และมีรอยยิ้ม หวานๆให้แก่กัน

อยู่เสมอ ลองยิ้มให้มากขึ้น ยิ้มให้กับทุกปัญหาที่ เ ข้ ามาในชีวิตยิ้มให้กับคน

ที่คุณรักรวมถึง ลองยิ้มให้กับคนที่คุณ ไม่ชอบด้วยเพียงเท่านี้ คุณก็เป็นคนที่น่ารัก

น่าคบหา กล้าที่จะเข้ามาพูดคุย เปิดบทสนทนา กับคุณมากขึ้น

3 ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น

ก่อนที่จะรักใคร อย่ าลืม รักตัวเอง เสียก่อน ก่อนที่รู้จัก และเข้าใจคนอื่น

คนแรกที่ คุณควรทำ ความรู้จักทำ ค ว า ม เ ข้ า ใจ และยอมรับในตัวตน

ของเขาให้ได้เสียก่อนคือ ตั ว ข องคุณเอง ลองสังเกต และพิจารณาต น เ อ ง

อย่ างที่ตัวคุณเองเป็นจริง ๆ โดย ป ร า ศ จากอคติ ยอมรับในข้อด้อย

ข้อบกพร่อง ชื่นชมตนเองในข้อดีที่ เ ร ามี ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตัวเรา

ให้ดียิ่งขึ้น เลิกพูดกับตัวเอง ในแง่ลบแต่หมั่น ให้กำลังใจตนเองอยู่

เสมอเ พ ร า ะ การพูดถึงตนเองในแง่ลบ มีแต่จะเป้นการบั่นทอนกำลังใจ

ของเราให้ลดน้ อ ยลงหมั่นให้ กำลังตนเองให้มากขึ้น เช่น เปลี่ยนจาก

การพร่ำบ่นว่า เหนื่อย เป็นการ ขอบคุณ ตนเองที่อุตสาหะตั้งใจทำงาน

หรือนึกถึง ตัวเองให้แง่ดี เช่น เราเก่ง เราขยัน เราตั้งใจ สู้ต่อไป

เพียงเท่านี้ก็ทำให้ กำลังใจของคุณ เพิ่มมากขึ้นได้แล้วค่ะ

4 ยอมรับและชื่นชมผู้อื่นอย่ างจริงใจ

ไ ม่ ว่ า ใ ครก็ชอบ คำชม โดยเฉพาะ คำชมที่ชมจากใจ ชมด้วย

ความจริงใจ เมื่อเรายอมรับ และชื่นชมผู้อื่นอย่ างใจจริงเราก็จะได้รับ

คำชื่นชมและการยอมรับ จากผู้อื่นกลับมาเช่นกัน เ ว ล า ที่ รู้สึกว่าใครทำดี

ใครนิสัยน่ารักอย่ าลืมที่จะเอ่ยชมบุคคลเหล่านั้น บ้างนะคะ การ

กระทำเล็กนี้จะช่วย ให้เขารู้สึกมั่นใจ และมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆ

เหล่านั้นต่อไป แถมยังเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ กับตัวคุณอีกด้วย

5 ทำในสิ่งที่ทำได้และทำต่อไปเรื่อยๆ

ขั้ น ต อ นสุดท้ายในการ ประสบความสำเร็จในความรัก คือการตั้งเป้าหมาย

กับตนเองทำเป้าหมาย และความตั้งใจของเรานั้น ให้ชัดเจนมากขึ้นแล้ว

ทำสิ่งนั้นต่อไปอย่ างต่อเนื่อง ใ ห้ความสำคัญ กับการปฏิสัมพั น ธ์

กับผู้คน หากคุณลองใช้เวลา แต่ละวันไปกับการดูแล เ อ า ใ จใส่คนที่อยู่

ตรงหน้า คุณจะพบความเปลี่ยนแปลง ในความสัมพันธ์ ถ้าคุณเปลี่ยน

ตั ว เองให้กลายเป็นค นที่สวยงาม และมีเสน่ห์ได้แล้ว คนที่เหมาะสม

และเข้ากันได้ดีกับ คุณคนใหม่ในเวลานี้ ก็จะถูกนำพาเข้ามา อยู่ในวงโคจรชีวิต

ของคุณ ซึ่งไม่แน่ว่าคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่คุณกำลัง แอบรักอยู่หรืออาจจะเป็น

คนที่ดีกว่าคนที่คุณแอบรัก เสียอีกค่ะสิ่งที่คุณได้รับหลังจาก ประสบความสำเร็จ

ในความรัก คือ ความสุข นั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา kid-si

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…