Home แนวคิดชีวิต 5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

6 second read
0
147
5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

1 ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนจะมีเป้าหมาย ของตัวเองความขยัน เป็นเรื่องที่ดี อ ย่ า ง ไรก็ตาม

มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่ คอยขวางไม่ให้รวย

ก็คือ ความขยัน ในการสร้างฝันให้คนอื่น คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คือคนที่ต้องทำงานใ ห้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเอง

ยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็น จริงจงถามใจตัวเองว่า

ตอนนี้คุณ ขยันเพื่อฝันข องตัวเอง หรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

2 ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน เป็นความ ทุ ก ข์

หลายคนก้มหน้าก้มตา ทำงานหนัก อ ย่ า ง ขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รัก

คุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหน

ผลงานจะออกมา มีคุณภาพมากกว่ากัน จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก

ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รัก

สิ่งที่เชื่อ นั่นละ เป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่ำรวย

3 ขยันเน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึง ขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่า

งานที่ออกมามี คุณภาพดีหรือไม่ ย า จ ก จะใช้เวลาทำงานมาก

เท่าที่คุ้นซึ่งหมายความว่า ย า จ ก เคย คุ้น กับการทำงาน ด้วยเวลามากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลา มากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็กหรือใหญ่

สำคัญหรือไม่สำคัญ ก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลา ทำงานมากเท่าที่

ควรนั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่เขาจะใช้เวลา อ ย่ า ง เต็มที่ยิ่งกว่างานอื่น

และเน้นการสร้าง ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้

นั่นเองจง อ ย่ า ขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

4 ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความฝัน และประสิทธิภาพ

ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้ หากคุณยังขยัน อ ย่ า ง ผิดพลาดอยู่ นั่นคือ

การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์ และปรับปรุง วิมังสา การทบทวนในสิ่งที่ทำ

การทบทวนตัวเองทบทวน ในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำ ผ่ า น มาว่า เกิดผลดีผลเสีย

อ ย่ า ง ไรทั้งที่เป็นเรื่อง ส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิด

ร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น

5 ขยันเพื่อขายเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อ ขายเวลาแลกเงิน

คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อขายเวลา 8 ชั่ ว โ ม ง ต่อวัน ให้กับนายจ้าง

รายได้จึงจำกัด ถ้าคุณเลือกขายเวลาเพื่อเงิน คุณจะไม่ทีทางได้พบกับ

อิสรภาพทางการเงิน และอิสรภาพทางเวลา คนรวยต้องการความมั่งคั่ง

พวกเขาคิดว่า เวลาเป็น ท รั พ ย า ก ร ที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือกขยัน ที่จะรับเงินตามผลของงาน

โลกระบบทุนนิยมจ่ายเงิน ตามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์

ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุด ในโลกของทุนนิยม

ที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิต ของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก

เขาก็ยิ่งพร้อมจะ จ่ายเงินให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์

ได้จำนวนมาก คุณก็ยิ่งมีช่องทาง การรับเงินมาขึ้น

ขอขอบคุณที่มา finnomena, staylifeth

Check Also

ข้อเตือนสติ 4 ข้อ ถ้าคิดจะรักใครอย่าใช้แต่ใจต้องใช้สมองด้วย

ข้อเตือนสติ 4 ข้อ ถ้าคิดจะรักใคร อ ย่ า ใช้แต่ใจต้องใช้ ส ม อ ง ด้วย 1 โลกไม่ได้เหวี่ยงแต่…