Home แนวคิดชีวิต 5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

6 second read
0
688
5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

5 เหตุผล ว่าทำไมขยันแค่ไหนก็จนเหมือนเดิม

1 ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนจะมีเป้าหมาย ของตัวเองความขยัน เป็นเรื่องที่ดี อ ย่ า ง ไรก็ตาม

มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่ คอยขวางไม่ให้รวย

ก็คือ ความขยัน ในการสร้างฝันให้คนอื่น คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คือคนที่ต้องทำงานใ ห้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเอง

ยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็น จริงจงถามใจตัวเองว่า

ตอนนี้คุณ ขยันเพื่อฝันข องตัวเอง หรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

2 ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน เป็นความ ทุ ก ข์

หลายคนก้มหน้าก้มตา ทำงานหนัก อ ย่ า ง ขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รัก

คุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหน

ผลงานจะออกมา มีคุณภาพมากกว่ากัน จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก

ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รัก

สิ่งที่เชื่อ นั่นละ เป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่ำรวย

3 ขยันเน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึง ขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่า

งานที่ออกมามี คุณภาพดีหรือไม่ ย า จ ก จะใช้เวลาทำงานมาก

เท่าที่คุ้นซึ่งหมายความว่า ย า จ ก เคย คุ้น กับการทำงาน ด้วยเวลามากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลา มากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็กหรือใหญ่

สำคัญหรือไม่สำคัญ ก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลา ทำงานมากเท่าที่

ควรนั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่เขาจะใช้เวลา อ ย่ า ง เต็มที่ยิ่งกว่างานอื่น

และเน้นการสร้าง ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้

นั่นเองจง อ ย่ า ขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

4 ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยัน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความฝัน และประสิทธิภาพ

ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้ หากคุณยังขยัน อ ย่ า ง ผิดพลาดอยู่ นั่นคือ

การขยันอย่ างตะบี้ตะบัน ไม่สร้างสรรค์ และปรับปรุง วิมังสา การทบทวนในสิ่งที่ทำ

การทบทวนตัวเองทบทวน ในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำ ผ่ า น มาว่า เกิดผลดีผลเสีย

อ ย่ า ง ไรทั้งที่เป็นเรื่อง ส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิด

ร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น

5 ขยันเพื่อขายเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อ ขายเวลาแลกเงิน

คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อขายเวลา 8 ชั่ ว โ ม ง ต่อวัน ให้กับนายจ้าง

รายได้จึงจำกัด ถ้าคุณเลือกขายเวลาเพื่อเงิน คุณจะไม่ทีทางได้พบกับ

อิสรภาพทางการเงิน และอิสรภาพทางเวลา คนรวยต้องการความมั่งคั่ง

พวกเขาคิดว่า เวลาเป็น ท รั พ ย า ก ร ที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้

และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือกขยัน ที่จะรับเงินตามผลของงาน

โลกระบบทุนนิยมจ่ายเงิน ตามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์

ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุด ในโลกของทุนนิยม

ที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิต ของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก

เขาก็ยิ่งพร้อมจะ จ่ายเงินให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์

ได้จำนวนมาก คุณก็ยิ่งมีช่องทาง การรับเงินมาขึ้น

ขอขอบคุณที่มา finnomena, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…