Home แนวคิดชีวิต 5 เทคนิค ในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

5 เทคนิค ในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

10 second read
0
937
5 เทคนิค ในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

5 เทคนิค ในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

1 ทำการ เริ่มออมเงินโดย ทำบัญชีราย รับรายจ่าย

ทีนี้ก็ออมเงินให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องทำต่อเนื่องด้วยนะ

เพราะถ้าไม่ทำในส่วนนี้ ก็จะไม่รู้เลยว่า เงินเราควรจะเก็บเพิ่ม

หรือเงินส่วนไหน ที่ต้องลด การใช้จ่ายลง ฉะนั้น

ต้องมีวินัย ในการออมเงิน ด้วยนะ

2 จัดสรรปันส่วน สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องคิดก่อนว่า อย ากมีเงิน ไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องอ า ห า ร ท่องเที่ยว หรือแม้แต่เรื่องสุ ข ภ า พด้วย

เพราะวิธีคิดนี้ ก็เพื่อออมเงินคร่าวๆ เช่น นายเอ ตั้งใจจะเกษียณอายุ

หากครบ 55 ปี และคาดการณ์ว่า จะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี

ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณ จำนวน 20,000 บาท และคิดเป็นรายปี

จำนวน 240,000 บาท ฉะนั้น นายเอ จะต้องมีเงินทั้งหมด

หลังเกษียณ 240,000 x 20 เป็นเงินทั้งหมดนั้น 4,800,000 บาทเลยเชียว

แต่ในอนาคต จะมีเรื่องของเงินเฟ้ อ เข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้สำคัญเลย

3 จัดการพ อ ร์ตการล งทุ นให้เหมาะสม

ทั้งยังกระจาย ความเสี่ ย งไปล ง ทุ น กับสินทรัพย์ต่างๆ

มันจะทำให้ ได้มู ลค่า ของเงินเพิ่มขึ้น และหากเราไม่มีความรู้

เกี่ยวกับการล ง ทุ นต่างๆ เลยเนี่ย มันก็ต้องหาข้อมู ลมาอ่ า น

และศึกษาไว้บ้ าง และทางออกที่ดีนั้น สิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้เรา

สามารถวางแผน การเงินและจัดการ ชีวิตหลังเกษียณ

ได้ อ ย่ า ง สำเร็จ ตามเป้าหมาย ได้ไงล่ะ

4 ทบทวนเป้าหมายอยู่บ่อยๆ

ก็เพื่อให้เรารู้ตัวว่าเรา ควรเก็บเงินให้ ได้ตามเป้า

ที่กำหนดไว้ จะได้รู้ไว้ว่า ต้องวางแผนใหม่ยังไง มันจึงจะ

ทำให้เงินออม ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะถ้ามีเงินไม่พอใช้จ่าย

อาจจะทำให้ชีวิต วัยเกษียณไม่มี ความสุขได้นะ

5 กำจั ดห นี้สิน เพื่อความสบายในตอนแก่ของเรา

ก็คือเริ่มจา กลดการรู ดบั ต ร เลิกซื้ อของที่ไม่จำเป็น

และยังหมายรวมไปถึง การเที่ยวต่างประเท ศ จากที่เคยเที่ยว

ทุกปีก็ลด ปีเว้นปีงี้ และนำเงินใน ส่วนนี้เพื่อเก็บไว้ เป็นเงินเกษียณ

แล้วค่อยๆ เก็บทีละเล็กละน้อย เพื่อให้เราได้ใช้จ่ายในย าม

เกษียณได้ ไม่ลำบากไป ยืมคนอื่น

ขอขอบคุณที่มา krun g t h a i, tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…