Home แนวคิดชีวิต 5 เทคนิค ในการรับมือเวลาลูกๆดื้อไม่เชื่อฟัง

5 เทคนิค ในการรับมือเวลาลูกๆดื้อไม่เชื่อฟัง

10 second read
0
819
5 เทคนิค ในการรับมือเวลาลูกๆดื้อไม่เชื่อฟัง

5 เทคนิค ในการรับมือเวลาลูกๆดื้อไม่เชื่อฟัง

1 เมื่อเวลาลูกโก ร ธ เศร้า กังวล

พวกเขามักจะ ระบ ายอารมณ์ เป็นพฤติกร ร มที่ไม่เหมาะสม

อ ย่ า ง การ ดื้อ ต่ อต้ าน ก้าวร้ าว ทำล ายข้าวของ และวิธีแก้

นั่นคือ ก่อนที่จะพูดตำหนิลูก ก็ให้ลองพิจารณาก่อนว่า

ในช่วงนี้ลูกมีอ าร มณ์ มีการแสดงออกด้านอื่น ที่เปลี่ยนไป

จากเดิมด้วยไหม อ ย่ า ง เช่น เงียบลง แยกตัว ไม่ร่าเริง กินน้อย

หงุดหงิดง่าย โมโหกว่าเดิม หากพ่อแม่ สังเกตเห็นแบบนี้

จงลองคุยกับลูก ว่ามีเรื่องอะไร ไม่สบายใจไหม ไม่ก็ลองถามดูว่า

ที่โรงเรียนเป็นยังไง ถามไ ถ่ชีวิตลูกบ้าง จะได้รู้สาเหตุว่าทำไม

ลูกมีอ าร มณ์และการแสดงออก ที่เปลี่ยนไป

2 ลูกไม่รู้ว่าพฤติกร ร มที่ดี มันเป็น อ ย่ า ง ไร

เพราะบางบ้านนั้น ไม่สอนอะไร ว่าอะไรผิด อะไรทำได้ ไม่ได้

และไม่มีการกำหนด ขอบเขตพฤติกร ร มที่ควรทำ และไม่ควร

ทำในครอบครัวเลย ฉะนั้นเลยนะ วิธีแก้ คือ สั่งสอนลูก แนะให้เขารู้จัก

ขอบเขต ที่ชัดเจนของ พฤติกร ร มของเขา ที่ทำได้และไม่ได้นั้น

เช่นการสอนลูกเวล าเห็นลูกทำตัวไม่เหมาะในเรื่องใดๆ ก็ควรพูดเตือนเขา

คุณ อ ย่ า ปล่อย ผ่ า น ไปเฉยๆ คุณจงบอก สั้นๆ ง่ายๆ ใช้น้ำเสียงสีหน้ากลาง ๆ

และไม่ควรใช้อาร มณ์เกินไป ฝึกพูดกับหน้ากระจก ดูก่อนก็ได้

ว่าหน้าตาท่าทางมันต้อง เป็นยังไง หรือว่าน้ำเสียงเรา อ่อนไม่เด็ ดขาด

คุณต้องบาลานซ์ ให้พูดกับลูกสาววัย 4 ขวบ ที่กำลังแ ย่งของเล่น

จากพี่ชาย 6 ขวบ ว่า ไม่แ ย่งของจากมือพี่ ห นู ขอพี่แล้วรอให้พี่ส่งของให้นะ

ถ้าลูกเอาเท้า ยกขึ้นมาบนโต๊ะ ตอนทานอาห ารก็ให้พูดกับลูกว่า

โต๊ะไว้วางอาห ารไว้กินนะ ลูกเอาเท้าวางบนพื้นนะ แบบนี้ เป็นต้น

3 ลูกเห็นพฤติกร ร มจากพ่อแม่ที่มันไม่เหมาะสม จึงเกิดการเลียนแบบ

ฉะนั้น วิธีแก้ คือ เตือนตัวเองว่า ลูกจำและเรียนรู้ จากเรา

เพราะงั้นเราต้องเป็น ต้นแบบของ พฤติกร ร มที่ดี ให้กับลูก

4 พื้นอาร มณ์ของลูกเป็น อ ย่ า ง ไร

เพราะเด็ กบางค นมีพื้นอาร มณ์อ่อนไหว ปรับตัวย ากมีความคิด

และอาร มณ์ค่อนไป ทางลบ เด็ กกลุ่มนี้นั้น มักจะแสดงท่าทีต่อต้ าน

และไม่อย ากร่วมมือ กับคนอื่น มีความคับข้องใจง่าย และจะแสดงพฤติกร ร ม

ถดถอย และวิธีแก้ นั้น คนเป็นพ่อแม่ ก็ควรทำความเข้าใจ

กับเรื่องพื้นอาร มณ์ของเด็ กแ ละตอบสน อ งลูกให้เหมาะกับ

พื้นอาร มณ์ของเขาด้วย มันจะได้ช่วย ลดความคับ ข้องใจของลูกได้

และยังช่วย ให้ลูกปรับตัว กับสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วยนะ

5 เด็ กไม่ได้รับความสนใจ เมื่อเขาได้ทำตัวดี

ก็เพราะ อ ย่ า ง ที่บอกไปนั่นแหละ ว่าโดยทั่วๆ ไปนั้น เด็ กเขาต้องการความรัก

คำพูดดีๆ ความใส่ใจ จากจากพ่อแม่ แต่ถ้าเด็ กทำตัวดีเชื่อฟังมาเรื่อยๆ

และพ่อแม่นั้น กลับทำเฉย ไม่สนใจเขาเลย มองไม่เห็นการทำดีนั้นของเขา

แล้วมาวันนึงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม เด็ กบังเอิญได้ทำตัวไม่ดี

ไม่เชื่อฟังขึ้นมาสักครั้งสองครั้ง พ่อแม่รีบเข้ามาสนใจ ให้ความสำคัญ

เห็นเป็นเรื่องใหญ่ บางทียังได้ของที่อย ากได้ แต่เวลาพูดขอดีๆ กลับไม่ได้ซะงั้น

คือทำไปเพื่อ เป็นการตัดรำค า ญให้หยุดดื้อ ถ้าเป็นแบบนี้เด็ กๆ

เขาจะเรียนรู้ที่จะทำตัวไม่ดี เพราะอย ากได้ความสนใจ และวิธีแก้

พ่อแม่นั้น จงให้ความสนใจในทางบวก เมื่อเวลาลูกทำตัวดี ก็จงให้เป็นคำชม

จงยิ้มให้ลูก แสดงความสนใจ ให้เขาเห็น ทำเช่นนี้ ทุกครั้งที่ลูกทำตัวดี

เพราะการให้ความสนใจ กับลูก อ ย่ า ง สม่ำเสมอ มันคือการเติมพลั งใจ

สร้างแร งจูงใจใน การทำตัวดี ให้กับลูก เป็นการแสดงออกให้ลูกรู้

ว่าคุณรับรู้แล้ว ว่าเขาทำตัวดี ฉะนั้นแล้ว ควรค่อยๆ ปรับตัวเองค่อยๆ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกเพิ่มขึ้น แต่ถ้าลูกยัง มีพฤติกร ร มดื้อ

แนะนำว่าควรปรึกษ า กุม าร แพ ท ย์ จิตแพ ท ย์ เด็ ก ทั้งนี้เพื่อประเมิน

สภาวะอารมณ์ ความคิด จิตใจ เพื่อที่จะได้รับการดูแล

ให้ตรงสาเหตุต่อไป เพื่อชีวิตที่ดี ของเขา

ขอขอบคุณที่มา n a v a v e j, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…