Home แนวคิดชีวิต 5 เทคนิค เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากคำพูด

5 เทคนิค เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากคำพูด

6 second read
0
544
5 เทคนิค เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากคำพูด

5 เทคนิค เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจากคำพูด

1 ฉันทำได้อยู่แล้ว

คำนี้ จงพูดกับตัวเอง หรือ ป่ า ว ป ร ะ ก า ศ ออกมาให้คนอื่นฟังอยู่เสมอ

มันจะเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยไข พาคุณไปถึงจุดหมายที่วาดฝัน

เอาไว้ก็เพราะการพูดว่า ฉันทำได้ มันจะช่วยสร้าง แ ร ง ผ ลั ก ดัน

ที่กระ ตุ้ น ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่า คุณจะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ไม่ว่ามัน

จะ ย า กแค่ไ หนก็ตาม เพราะงั้นจะดีกว่ามั้ย หากคุณเริ่มต้น ทุกสิ่งด้วยคำว่า ฉันทำได้

2 คำว่า ขอบคุณ

เพียงคำสั้นๆ เอง มันกลับมีพลังมหาศาล ก็เพราะคำๆ นี้จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆ

ให้เข้ามาใน ชีวิตของคุณ ได้เรื่อยๆเพียงคุณนั้นซ าบซึ้งในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

และกล่าวขอบคุณ สิ่งนั้นอยู่เสมอๆ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีห รือไม่ก็ตาม

แต่แต่การที่ได้กล่าว ขอบคุณให้กับเรื่องดีๆ ให้กับสิ่งดีๆ จะยิ่งทำให้คุณรู้ถึง

คุณค่าของสิ่งนั้นอย่ างได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วสิ่งดีๆ เหล่านั้นเอง ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆ

3 ขอโท ษ

พกติดตัวไว้เสมอ กับคำว่า ขอบคุณ และควรเอามัน ออกมาใช้อยู่เสมอ

อ ย่ า ไปเคอะเขินไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิ ดหรือไม่ คำว่า ข อ โ ท ษ

ที่ออกมาจากใจจริง ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอ าย เพราะถ้าหากต่าง ฝ่ายต่างถือทิฐิ

ไม่มีใครกล้าพอจะเริ่มกล่าวคำว่า ขอโท ษ โลกนี้ก็คงจะมีแต่ปัญหา

มากมายเป็นชน ว น ของความ แ ต ก หั ก และ ทำล า ย ความรู้สึกดีๆ

ที่เมื่อมันเสียไปแล้ว ก็ ย า ก ที่จะกลับมาให้เป็น ดังเดิมการ ข อ โ ท ษ

ก่อนนั้น ไม่ใช่คุณที่แ พ้ คุณคือคนที่ ชนะ ต่างหากล่ะ จำไว้

4 คำว่า ฉันไม่เป็นไร

เราทุกคน ไม่ว่าใครก็เคยทำผิ ดพล าดกันทั้งนั้นนะ ไม่ใช่คุณแค่คนเดียวหรอก

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว คุณก็ต้องกล้าที่ จะให้โอกาสตัวเอง แล้วจงพูดว่า

ฉันไม่เป็นไร ออกมา เพราะถ้าคุณยังคงยึ ดติดกับข้อผิ ด พ ล า ด

ที่มันเกิดขึ้นโท ษตัวเองอยู่เรื่อยๆ มันก็ไม่มีอะไรดี ขึ้นมาหรอกปล่อยวาง

ดีกว่า และเอาเวลา ไปแก้ไขปัญหา นั้นไม่ดีกว่าหรือ

5 ฉันเป็นคนโชคดี

ให้เป็นคำพูด ติ ด ปากไปเลย ยิ่งพูดยิ่งโชคดีนะเออ เพราะการพูดว่าฉันโชคดี

ที่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่ างเช่น ฉันโชคดีที่ มีแฟนดี ฉันโชคดีที่ได้ทำงานนี้ ฯลฯ

เหล่านี้แหละมัน จะยิ่งทำให้ความ โชคดี วิ่งเข้ามาหา คุณบ่อยขึ้นจิตใต้สำนึก

ของคุณจะ พ ย า ย า ม มองหาแต่เรื่องที่ทำให้เกิด โชคดี อยู่เรื่อยๆ

โดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นนี้แล้ว เลยไม่แปลกใจเลยว่า เพราะอะไรคนที่โชคดี ก็โชค ดีอยู่อย่ างนั้น

ขอขอบคุณที่มา tamnanna, 108resources.

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…