Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ที่ทำให้ผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งสวย

5 สิ่ง ที่ทำให้ผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งสวย

10 second read
0
12,915
5 สิ่ง ที่ทำให้ผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งสวย

5 สิ่ง ที่ทำให้ผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งสวย

1 พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วยการ แข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลา ให้สูญเปล่าอีกต่อไป

ไม่ใช่ทุกคน ที่จะเกิดมาพร้อม กับความสำเร็จ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น

ต้องอาศัยเวลา และความมุ่งมั่นผู้หญิง ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีความพร้อม

ทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะ และความสามารถของเธอ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทักษะที่เธอมีนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

2 เรื่องเงิ นๆทองๆต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่นั้น มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ การเงิ นเป็นอย่ างดี จากผลสำรวจ การให้ความสำคัญ ด้านการใช้จ่าย

ของผู้บริโภค ในปี 2560 ซึ่งจัดทำ โดยมาสเตอร์การ์ด พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิง ไ ท ย

มีการตัดสินใจ ด้านการเ งินเกี่ยวกับการออม และการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92

ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการการเงิ น ในครัวเรือน เรื่องเ งินเรื่องทอง

เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก เพราะมันทำให้พวกเธอ

สามารถที่จะควบคุม  บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงิ นออมการลงทุน

และการควบคุมค่า ใช้จ่ายให้เรียบร้อย อยู่เสมอ

3 ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมีบทบาท สำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่มีครอบครัว

เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงาน อ ย่ า ง หนัก หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอ

จะแบ่งเวลาให้ครอบครัว ไม่ว่าตารางงาน จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า

ทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการเธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้วความสำเร็จ

ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถือเป็นความสำเร็จ ของครอบครัวด้วยเช่นกัน และความสำเร็จ

ที่พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแบ่งปันให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่า

ทำไมผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จในด้านการงาน ส่วนใหญ่จึงมองหาความสมดุล

ระหว่างชีวิตครอบครัว และการทำงาน นั่นเอง

4 สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมีคือความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียรพย าย าม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ สำหรับผู้หญิง

ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ในหลายๆด้าน

โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่ง ด้านการทำงาน เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่น จะคิด อ ย่ า ง ไร

เธอรู้คุณค่าของความสามารถ ที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใคร มาลดคุณค่าลงไปได้

ความเชื่อมั่นประกอบกับ ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จ

ตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้ แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้น

ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแรงผลักดัน สู่ความสำเร็จต่อไป

5 พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก ComfortZone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ชอบที่จะรับมือ กับสถานการณ์ แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆเหล่านี้

จะนำพวกเธอ ไปสู่ความสำเร็จ เพราะมันเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความสามารถ

ในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้น ที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

และพวกเธอ ก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่ง ที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ฟังดูแล้ว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้ว ทุก อ ย่ า ง เป็นไปได้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา Mastercard Index of Women Entrepreneurs, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…