Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

5 สิ่ง ที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

6 second read
0
565
5 สิ่ง ที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

5 สิ่ง ที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

1 ใส่บาตร ถวายข้าวที่ดีที่สุด

ทำบุญใส่บาตร ถวายเป็นข้าวส า รแบบชนิด ที่ดีที่สุดที่ตัวเรานั้น

จะสามารถพอมี กำลังทำได้ ข้าวส า รตัก ให้เต็มถุงใส่ลงไปในถุงมัด

ให้เรียบร้อยแล้ว นำไปใส่บาตร ผลบุญผลอานิสงส์ ที่เราจะได้รับ

จากการทำบุญในครั้งนี้ จะทำให้เรามีกินมีใช้ มีเงินทองเข้ามา

จะไม่ลำ บ า กในเรื่องของการค้าขาย ในการหาเงินการ ทำมาหากิน

บุญที่เราได้ ก็จะช่วยชดใช้ ในส่วนของหนี้ก ร ร มให้กับเจ้าก ร ร ม

นายเ ว ร อานิสงส์ที่ได้รับในทาง พระพุทธศาสนานั้น

ตัวผู้ทำบุญจะ ได้รับผลบุญเป็น ล้านเท่าพันเท่า

2 ทำบุญกับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู

เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นบุญที่ประเสริฐที่สุด พ่อกับแม่เปรียบเสมือน

พระในบ้ า นที่เราควรจะใส่ใจและดูแล ท่านทั้งสอง นั้นได้เลี้ยงดู

เรามาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การทำบุญกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรานั้น

จะทำให้ชีวิตของ ตัวเราไม่ตกต่ำ อ ย่ า ง แน่นอน พรที่เราได้รับจาก

ผู้ที่เป็นพ่อแม่ เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดจะทำให้ ลูกทุกๆท่านก้าวไปสู่

ความสำเร็จและความรุ่งเรืองในชีวิตได้ ได้มีคำพูดที่เชื่อว่า

หลายคนคงจะเคยได้ยินว่า การทำบุญกับพ่อแม่ไม่มี ทางที่จะอับจนหนทาง

กาลเวลาที่ผ่ า นไปเมื่อเราได้เติบโตขึ้น พ่อกับแม่ก็จะแก่ลง เลี้ยงดูท่านทั้ง 2

แบบที่ท่านเลี้ยงดูเรา พาท่านไปทานข้าวทาน ทานของอร่อย

ให้เวลากับท่าน ไม่ปล่อยปะละเลย สร้างความสุขแ ละสร้างรอยยิ้มให้

กับท่านทั้งสอง การดูแลพ่อแม่นั้นเป็นบุญใหญ่ ที่สุดที่ลูกทุกคนนั้น

ทำได้ ทำให้ลูกทุกๆ คนมีความเจริญยิ่งขึ้น

3 ทำซุ้มประตูวัด หนังสือสวดมนต์

การทำบุญกับวัด อ ย่ า ง เช่น การทำซุ้มประตูวัด ทำป้ายบอกทาง

ทำหนังสือสวดมนต์ การร่วมสร้างห้องน้ำ การกวาดวัด สิ่งเล่านี้

ล้วนได้เป็นบุญกุศล ที่เราทำได้ด้วยตัวเอง และผลบุญที่เราจะได้รับ

ก็ได้รับเป็นผลบุญที่ดี เป็นการสร้างบุญกุศล ให้กับตนเอง

และยังเป็นการบอกคุณ ให้กับผู้อื่นให้กับ คนรอบข้างด้วยคน

บางคนมีความคิดว่า การออกแรงเป็นสิ่งที่เหนื่อยเลย ไม่เลือกที่จะออกแรง

เลือกที่จะลงเงิน อ ย่ า ง เดียว แต่การลงแรงการทำ ด้วยความตั้งใจแ

ละความเต็มใจนั้น จะช่วยทำให้ตัวผู้ทำได้รับ ผลบุญกุศลที่มากขึ้น

เป็นบุญ ที่เกิดจาก การกระทำ

4 ชำระหนี้สงฆ์

การช่วยชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทางวัด

หากเราพอมีกำลังที่จะช่วย เหลือได้ ก็ให้ช่วย เหลือได้ อ ย่ า ง เต็มใจ

ผลบุญกุศลที่เรา จะได้รับก็จะได้รับผลบุญ สะสมไว้กับตัวเอง

5 ทำบุญโดยการ ปล่อยสั ต ว์

การทำบุญด้วยการ ปล่อยชีวิตสั ต ไม่ว่าจะเป็นสั ต ว์เล็กหรือเป็นสั ต ว์ใหญ่

ก็ล้วนที่จะได้บุญใหญ่ทั้งสิ้น ในทุกๆชีวิตล้วนมีค่า เท่ากันอยู่เสมอ

การที่เราได้ปล่อยให้ เป็นอิสระจะทำให้เรานั้น ได้รับบุญกุศลที่มาก

การทำบุญการสะสมบุญ ก็จะเป็นบุญที่จะช่วยหนุนนำ การใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาต่างๆทั้งในเรื่อง ของการเงินและการงาน จากที่หนักก็จะกลายเป็น

เบาได้ สะสมบุญอยู่เสมอ จะทำให้การใช้ชีวิต ของคุณนั้นราบรื่นได้มากขึ้น

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…