Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ที่คุณไม่ควรไปพูดแบบนี้กับพ่อแม่

5 สิ่ง ที่คุณไม่ควรไปพูดแบบนี้กับพ่อแม่

6 second read
0
581
5 สิ่ง ที่คุณไม่ควรไปพูดแบบนี้กับพ่อแม่

5 สิ่ง ที่คุณไม่ควรไปพูดแบบนี้กับพ่อแม่

1 ไม่โท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ท่านบ่นว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเรา ต้องการให้เราได้ดี

ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูก

ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่คนไหน

ที่ไม่อย ากให้ลูก ของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้ าสามารถกว่าตนเอง

2 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก

ท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์ มามากว่า อย่ าเสี ยงดังใส่ท่าน หากท่านจ้ำจี้

จำไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ

เพราะคนที่รักเราจริงนะ จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้

กับคนที่ไม่ใช่ ลูกของท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

3 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่า อ ย่ า ว่าท่านทำอะไรช้า ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรัก ความอดทนมากแค่ไหน

ในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราฯลฯ ตอนที่ท่านหนุ่มสาว

ท่านทุ่มกำลังแร งกายเพื่อพวกเรา มาถึงนี้ร่างกายจึงทรุ ดโท รม

ถ้าวันหนึ่งท่านแก่ชราลง กำลังวังชา เริ่มเสื่ อมถอย จำไว้เลย

เห็นพ่อแม่ ในวันนี้ ดุจเห็นตนเอ งในวันหน้า

4 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน ไม่มีความสามารถ

ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต

คอยเลี้ยงดูเรา จบเติบใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่านว่า

สู้พ่อแม่ของ คนอื่นเขาไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป มันจะกลายเป็น

ตราบ าป ในชีวิตคุณ ไปตลอดชีวิต

5 ไม่โท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเจ็ บไ ข้ท่าน

จะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหา หมอ ท่านจะหาวิธีเยียวย า

รั ก ษ า เราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไ ข้ เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เรา

ได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ หรือว่าเพราะพ่อแม่ เจ็ บป่ วยนานวัน จึงทำให้ลูก

ไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่ หรือเราจะเป็นจำนวน คนที่สังคมตราหน้าว่า

เป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคน พ่อแม่ให้กายสังขารมา ไม่ใช่ให้เรามาคอย

กล่าวโท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก

ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้ อ ภั ย มิได้

แล้วจะไปให้ อ ภั ย ใครในโลกใบนี้ได้ล่ะ ร้อยพันความดี งามความกตัญญู

มาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

ขอขอบคุณที่มา khaonaroo, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…