Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ที่คุณทำแล้วอาจทำให้แม่เสียใจ

5 สิ่ง ที่คุณทำแล้วอาจทำให้แม่เสียใจ

6 second read
0
6,226
5 สิ่ง ที่คุณทำแล้วอาจทำให้แม่เสียใจ

5 สิ่ง ที่คุณทำแล้วอาจทำให้แม่เสียใจ

1 ไม่โท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ท่านบ่นว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเรา

ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่รักลูกของตนเอง

ไม่มีพ่อแม่ คนไหนไม่ อ ย า ก ให้ได้ สิ่งที่ดีกับลูก

ไม่มีพ่อแม่ค นไหนที่ไม่ อ ย า ก ให้ลูกเจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่

คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูก ของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้า สามารถกว่าตนเอง

2 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก

ท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า อ ย่ า เสี ยงดังใส่ท่าน

หากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ

ให้เก็บห้อง ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงนะ จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา

พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกของ ท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

3 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่า อ ย่ า ว่าท่านทำอะไรช้า ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรัก ความอดทนมากแค่ไหน

ในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราฯลฯ ตอนที่ท่านหนุ่มสาว

ท่านทุ่มกำลังแร งกาย เพื่อพวกเรา มาถึงนี้ร่างกายจึงทรุ ดโท รม

ถ้าวันหนึ่งท่านแก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่ อมถอย จำไว้เลย

เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเอง ในวันหน้า

4 ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน ไม่มีความสามารถ

ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่อง ได้สมบูรณ์ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต คอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อ ย่ า ต่อว่าท่านว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป

มันจะกลายเป็น ตราบ าปในชีวิต คุณไปตลอดชีวิต

5 ไม่โท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเจ็ บไ ข้

ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ ท่านจะหาวิธี

เยียวย า รั ก ษ า เราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไ ข้ เราจงทำเหมือน

ที่ท่านทำให้เรา ได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน

จึงทำให้ลูกไม่กตัญญู ไม่สนใจพ่อแม่ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม

ตราหน้าว่า เป็นลูกอกตัญญู เพิ่มขึ้นอีกคน พ่อแม่ให้กายสังขารมา

ไม่ใช่ให้เรามา คอยกล่าวโท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง

จวบจนลาโลกลา ลูกหลานไปอย่ าง ไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณ

ยังให้ อ ภั ย มิได้ แล้วจะไปให้ อ ภั ย ใครในโลกใบนี้ได้ล่ะ

ร้อยพันความดีงาม ความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…