Home แนวคิดชีวิต 5 สิ่ง ถ้าคุณยังไม่มีอย่าพึ่งลาออกจากงานเด็ดขาด

5 สิ่ง ถ้าคุณยังไม่มีอย่าพึ่งลาออกจากงานเด็ดขาด

8 second read
0
15,602
5 สิ่ง ถ้าคุณยังไม่มีอย่าพึ่งลาออกจากงานเด็ดขาด

5 สิ่ง ถ้าคุณยังไม่มี อ ย่ า พึ่งลาออกจากงานเด็ดขาด

1 เงินสำรอง หรือเงินเก็บจำนวนเพียงพอที่จะสามารถอยู่รอ ดได้

หลังจากที่เรา ได้ลาออ กจากงานที่ทำนั้น แน่นอนว่าในทุกก้าว ของการใช้ชีวิต

ย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ได้รับ เ งิ น เดือนประจำเหมือน ก่อนหน้านี้แล้ว

ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เราตั้งใจเอาไว้อาจจะสำเร็จ หรืออาจจะล้มเหลวก็เป็นได้

คุณควรต้องคิดหน้า คิดหลังให้ดีปัญหาอุปสรรคที่ ผ่ า น เข้ามา คุณจะต้องมีแผน

ในการรับมือเรียกได้ว่า เป็นประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้เพราะฉะนั้น

คุณจะต้องมี เ งิ น เก็บ ให้พอไว้สำหรับใช้ย ามจำเป็น ถ้าหากธุรกิจที่คุณ

ทำล้มเหลว คุณจะได้มี เ งิ น ในการตั้งตัว

2 หนทางทำอาชีพเสริม

หากใครที่มีความคิดว่าจะลาออ กจากงาน แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ออ กมาแล้ว

เราจะทำอะไร เลิกคิดไปเลยเพราะ ในบางครั้งเราตัดสินใจ

ลาออ กจาก งานด้วยอารมณ์ ที่หงุดหงิด

3 ความรู้ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่สุดเลยก็ว่าได้ หากคิดที่จะออ กมาทำธุรกิจ

ของตนเอง ออ กมาเป็น เจ้านายตัวเอง ความรู้ความชำนาญ

และความสามารถ ที่เรามี จะนำไปสู่อาชีพ จะนำไปสู่ธุรกิจ ที่เราอย ากทำ

4 เป้าหมายและแผนการ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

หากคุณไม่มี เป้าหมายในชีวิต การเดินทางของคุณ ในแต่ละวันนั้น

ก็ย่อมไม่มีค่า ลองนึกภาพดูเล่น ๆ ว่า คุณต้องขับรถออ กจากบ้าน

โดยมีน้ำมันอ ย่ างจำกัดแต่ คุณขับรถไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหน

ต้องขับกี่ชั่ วโมง การทำธุรกิจก็เช่นกัน คุณทำไปเรื่อย ๆ แต่คนไม่มี

จุดมุ่งหมายของ การทำธุรกิจซึ่งไม่ต่างอะไร จากการนั่งทำงานประจำ

5 แผนสำรอง หรือแผน B ถ้ามีแผน C ด้วยยิ่งดี

ไม่ว่าจะทำอะไร การทำงาน หรือ การใช้ชีวิตย่อมมี ความเสี่ยงย่อมมี

โอกาสสำเร็จ และมีความผิ ดพลาดที่พอ ๆ กัน หากเรามีปัญหาเข้ามา

เราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอ ย่ างไรสิ่งที่เราควรมีและสิ่งที่เราควรคิดไว้คือ

แผนสำรองแผนการ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อไหร่ก็ได้เพราะ

ฉะนั้น ต้องมีแผนสำรอง เพื่อสำรอง ไว้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา forlifeth, sangkomonline

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…