Home แนวคิดชีวิต 5 สาเหตุ ทำงานหนักมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่รวยสักที

5 สาเหตุ ทำงานหนักมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่รวยสักที

6 second read
0
428
5 สาเหตุ ทำงานหนักมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่รวยสักที

5 สาเหตุ ทำงานหนักมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่รวยสักที

1 ไม่วางแผนการเงิน

คุณเคยสำรวจ ตัวเองไหมว่าในแต่ละเดือนนั้น คุณมีรายรับรายจ่าย มากน้อยแค่ไหน

แล้วมีรายรับ มากกว่ารายจ่าย หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับ หากไม่เคยทราบเลย

นั้นก็แสดง ได้ว่าเราไม่ได้ วางแผนการเงินไว้ ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ ทางการ

เงินที่ ร้ า ย แรง เพราะเมื่อไม่รู้ว่า ตัวเองเสียเงินไป กับอะไรบ้าง ก็จะไม่เห็นว่าพฤติกร รม

การใช้เงินของ เราเหมาะสมหรือไม่ แถมบางคนยังชะล่าใจ เกินไป คิดว่าตอนนี้

อายุยังน้อยยังหาเงินไปได้อีก เรื่อยๆ งานยังมีเข้ามาเยอะเลย เอาไว้ทีหลังก่อน

ทั้งที่ถ้าบริหารการเงินให้ดี เราอาจมีเงินเหลือไว้ เก็บออมเพื่ออนาคตก็ได้นะ

2 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หากคุณมี พฤติ ก ร ร ม หาเงินที่แบบว่าได้เงินมาเท่าไร ก็นำไปซื้อข้าวของเพื่อ

ตอบสนอง ความต้องการของ ตัวเองทั้งหมด โดยลืมคิดไปว่าเรา ควรเก็บออมเงินไว้

เผื่อตอนเกษียณบ้าง ซึ่งพฤติกร รมใช้จ่ายแบบไม่ยั้ง คิดอย่ างนี้แหละ ที่อาจนำ

ความลำบาก มาให้เราได้ใน ย ามแก่ชรา แถมไม่มีเรี่ยวแรง จะหาเ งิน

ดังนั้นทางที่ดี ควรตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย ออกไปบ้างก็ดีนะ

3 ลืมคิดถึงอนาคต

เวลาไม่เคยรอใคร เราเองก็แก่ตัวลง เรื่อยๆตามไปด้วย หากไม่รีบออมเงินเพื่ออนาคต

ไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวแล้ว ไปรอเก็บเงินช่วงใกล้ เกษียณอาจไม่ทันเวลา ดังนั้น

การเตรียมพร้อม ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งปัจจุบัน

มีตัวช่วยการออม เพื่อเกษียณ ให้เลือกอย่ าง มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

กองทุนรวม RMF ประกันชีวิตแบบ บำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

ที่เมื่อออมแล้วจะได้ รับเงินสมทบจากรัฐบาล สูงสุด 100% ตามช่วงอายุ

และได้รับผลตอบแทน จากการนำเงิน ไปลงทุน เป็นต้น

4 ติ ด สิ่งบันเทิงเสเพล

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุ ห รี่ หรือ การพนั น หากได้เส พ ติ ด

สิ่งเหล่านี้แล้ว ย่อมพาชีวิตไปสู่สิ่งไม่ดี และแน่นอนว่า ที่เห็นได้ชัดเจนเลย

ก็คือ อาจทำให้เรานั้น ไม่มีเงินเก็บและเป็นหนี้เป็นสิน ทั้งที่จริงๆแล้ว หากเราไม่

ใช้เงินหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ เราสามารถนำเงินเหล่านั้นมา เก็บออมทีละเล็กทีละน้อย

จนกลายเป็นเ งินออมก้อนโต หรือนำไปใช้อย่ างอื่นที่ เป็นประโยชน์ได้อีกมาก

5 ไม่ รั ก ษ า สุขภาพ

เพราะสุขภาพดี ไม่มีขา ย แต่ถ้าหากวันหนึ่ง เราสุขภาพ แ ย่ ขึ้นมาก็คงต้อง

ควักเงินในกระเป๋า เพื่อจ่ายไม่น้อย เลยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ไม่ดูแล

สุขภาพตัวเอง ไม่เคยออกกำลังกาย อาจจะมีโอกาสเ จ็ บ ป่ ว ย มากขึ้น

และหากเราเป็น คนที่ทำงานอิสระ ไม่มีสวัสดิการรองรับ เหมือนข้าราชการ

และพนักงาน ประจำ หากป่ วยขึ้นมา ต้องจ่ายค่ ารั ก ษ า พย าบาลเอง

บอกเลยว่า ได้ไม่คุ้มเสีย คงจะดีกว่า หากเราดูแลสุขภาพเพื่อ

ช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในกา ร รั ก ษ า พย าบาลได้เอง

ขอขอบคุณที่มา kiadtikun

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…