Home แนวคิดชีวิต 5 วิธี การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

5 วิธี การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

6 second read
0
341
5 วิธี การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

5 วิธี การใช้ชีวิตในวัยเกษียณ อ ย่ า ง มีความสุข

1 พอ ร์ ตการลงทุ น จัดการให้เหมาะสม

กระจ าย ความเสี่ ยงไปลงทุ นกับสินทรั พย์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ มันจะทำให้

ได้มูลค่าของเงิ นที่เพิ่มขึ้น และหากเราไม่มี ความรู้ในเรื่องการลงทุ น

ดังนั้นเราก็ต้องหาข้อมู ลมาอ่าน มาศึกษาไว้บ้าง และอีกทางออกที่ดี

นั่นคือการ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้ เพราะมันจะ

ทำให้เราสามารถวางแผน จัดการชีวิตวัยเกษียณ ได้ อ ย่ า ง สำเร็จได้

2 จัดสรรส่วนต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องคิดก่อนว่า อย ากมีเงินใช้ เดือนละเท่าไหร่ ที่สำคัญเลยคือ อ ย่ า ลืมนึก

ถึงสุขภาพ ซึ่งวิธีคิดเพื่อ ออมเงินคร่าว ๆ อ ย่ า ง นายเอ เขาตั้งใจจะเกษียณอายุ

เมื่อครบ 55 ปี พร้อมทั้งคาดการณ์ ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี และมีเงินใช้

หลังเกษียณแต่ ละเดือนจำนวน 20,000 บาท ถ้าเป็นปี ก็

จำนวน 240,000 บาท เพราะงั้น นายเอ เขาควรต้องมีเงินทั้งหมด

หลังเกษียณ คือ 240,000×20 ทั้งหมดก็ 4,800,000 แต่ อ ย่ า ลืมว่า

ในอนาคตนั้น จะมีเรื่องของเงินเฟ้ อเข้ามาด้วย ดังนั้น อาจต้องเตรียม ไว้ให้เยอะกว่าเดิมได้ก็ดี

3 เป้าหมาย ก็ควรทบทวนมันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้รู้ว่า ต้องเก็บเงินให้ได้ ตามที่กำหนดไว้ ควรเหลือเงินที่ต้อง

เก็บเพิ่มอีกแค่ไหน และถ้าคำนวณแล้ว ไม่พอควรต้องวางแผนใหม่ยังไง

จึงทำให้เงินออม มันถึงที่ตั้งไว้เพราะถ้ามีเงิน ไม่พอไว้ใช้จ่ายแล้วละก็

มันก็อาจจะทำให้ วัยเกษียณของเราไม่มี ความสุข อ ย่ า ง ที่คิดเอาไว้ไง

4 ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อเริ่มการออม

ออมเงิน ให้ได้ทุกเดือน ทำให้ได้ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง เพราะถ้าไม่ทำส่วนนี้

ก็จะไม่รู้เลยว่า เงินส่วนไหน ควรเก็บเพิ่ม ส่วนไหนควรลด

ดังนั้นสิ่งสำคัญ เลยคือ มีวินัย ในการออมเงินนั่นเอง

5 ลดหนี้ ที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้เพื่อ ความสบายตอนแก่ คือ เริ่มจาก ลดเรื่องการรู ดบั ตรเค รดิ ต

หรือซื้อของที่ไม่จำเป็น และนำเงินในส่วนนี้ มาเก็บไว้ เป็นเงินเกษียณ

ก็ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย รวมเป็นเงินก้อน ให้เราได้ เอาไว้ใช้ย ามเกษี ยณ

ขอขอบคุณที่มา khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…