Home แนวคิดชีวิต 5 วิธี การสร้างบุญง่ายๆทำได้ทุกเวลาแบบไม่ใช้เงิน

5 วิธี การสร้างบุญง่ายๆทำได้ทุกเวลาแบบไม่ใช้เงิน

6 second read
0
521
5 วิธี การสร้างบุญง่ายๆทำได้ทุกเวลาแบบไม่ใช้เงิน

5 วิธี การสร้างบุญง่ายๆทำได้ทุกเวลาแบบไม่ใช้เงิน

1 ใบหน้า เป็นทาน

ใบหน้าที่มีความสดใส มีความเบิกบานใจ มีรอยยิ้มมอบให้กับตัวเอง

รวมถึงคนรอบข้าง ที่ได้พบเจอได้พบเห็น ทำให้ตัวเอง และคนรอบข้างนั้น

มีความสุข มีความสบายใจ ใบหน้าที่เต็มไป ด้วยรอยยิ้ม

ก็จะช่วย คลายความ ทุ ก ข์ ความเ ค รี ย ดไปได้ เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดี

สำหรับการใช้ชีวิต ให้เข้าใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

2 วาจา เป็นทาน

คำพูดที่ได้พูดออกมานั้นเ ป็นคำพูดที่สร้าง กำลังใจให้กับตัวเอง

รวมทั้งคนรอบข้างได้ คำพูดที่จะเต็มไป ด้วยความจริงใจ คำชื่นชม

คำปลอบใจ นำคำพูดที่เป็นประโยชน์ คำพูดให้กำลังใจมาพูด

กับตัวเอง มาพูด กับคนรอบข้าง ช่วยทำให้ผู้ ที่ได้รับฟังเรานั้น

มีกำลังใจในการใช้ชีวิต มีกำลังใจที่จะ ทำสิ่งต่างๆให้ออกมาดี

3 จิตใจ เป็นทาน

มีความจริงใจมีจิตใจที่ดี มีความอ่อนน้อม มีความยินดี กับตัวเอง

และคนรอบข้าง พูดคุยรับฟังความคิดเห็นทั้ง ในเรื่องของความสุข

และในเรื่องของความ ทุ ก ข์ รับฟังด้วย ความจริงใจ มีคำพูดให้กับตัวเอง

รวมถึงคนรอบข้าง ได้เห็นแสงสว่างในการใช้ชีวิต และเป็นผู้ที่รับฟังที่ดี

รับฟังความคิดเห็นของ คนรอบข้างใส่ใจคำพูด ของคนรอบข้าง

4 ด ว งตา เป็นทาน

สายตาและแววตาที่มี ความโอบอ้อมอารี มีความจริงใจ มอบความหวังดี

ให้กับผู้อื่นให้กับ คนรอบข้าง ความจริงใจนี้เราดูได้จากแววตา

จะรับรู้ได้ถึง ความคิด รับรู้ได้ถึง ความจริงใจ

5 กาย เป็นทาน

ตัวเราเองนั้นช่วยผู้อื่น ความเต็มใจ และไม่เดือด ร้อนตัวเอง มีความตั้งใจ

ที่จะช่วยในการแก้ปัญหา ช่วยแบ่งเบาภาระที่มี ปัญหาจากที่หนักกลายเป็น

เบาลงคนหลายคน มักจะมีความคิดที่ว่า การทำบุญก็คือการใส่บาตร

ถวายสังฆทาน การเข้าวัด แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เราสามารถทำบุญ

ได้ในทุกๆที่และทุกเวลา ทำได้ในหลายวิธี ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัด

หรือการใช้เงินทอง อ ย่ า ง เดียว เราสามารถช่วย เหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

มีน้ำใจที่ดี ก็เป็นวิธีในการทำบุญ ให้กับตัวเองได้

ขอขอบคุณที่มา postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…