Home แนวคิดชีวิต 5 วิธีคิด ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

5 วิธีคิด ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

6 second read
0
363
5 วิธีคิด ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

5 วิธีคิด ใช้ชีวิตในวัยเกษียณ อ ย่ า ง มีความสุข

1 เริ่มออมเงิน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

ควรออมเงิน ให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องออม อย่ างต่อเนื่องด้วย

เพราะหากไม่ทำใน ส่วนนี้แล้วเราก็จะไม่มี ทางรู้ได้เลยว่ามีเงิน

ส่วนไหนบ้างที่เรา ควรจะเก็บเพิ่มอีก หรือเงินส่วนไหนบ้างที่เรา

ควรลดการใช้จ่ายนั้นลง ฉะนั้น คุณต้องมีวินัยในการ ออมเงินเป็นอย่ างมาก

2 แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

อย่ างแรกเลย ต้องคิดก่อนว่า คุณอย ากมีเงินไว้ใช้ เดือนละเท่าไร

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า รเอย ข้าวของเครื่องใช้เอย หรือการท่องเที่ยวเอย

และที่สำคัญอย่ าลืมนึกถึง เรื่องสุ ข ภ า พไว้ด้วย ซึ่งวิธีคิดเพื่อใช้ออมเงิน

คร่าวๆ อย่ างเช่น นางบีตั้งใจจะเกษียณ อายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ไว้

ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณ ในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บาท

คิดเป็นรายปีจำนวน 240,000 บาท ดังนั้น นางบีจะต้อ งมีเงินทั้งหมด

หลังเกษียณเท่ากับ 240,000 x 20 คิดเป็นเงินทั้งหมด 4,800,000 บาทนั่นเอง

แต่ก็อย่ าลืมว่า ในอนาคต อาจจะมีเรื่องของเงินเฟ้อ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เพราะฉะนั้น คุณจะต้องเตรียมเงิน มากขึ้นตามไปด้วย

3 ทบทวนเป้าหม ายเป็นประจำ

ทบทวนเพื่อให้เรารู้ว่า เราต้องเก็บเงินให้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และเหลือเงินที่ต้องเก็บ เพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่

หรือถ้าคำนวณแล้ว แต่ยังไม่พอ เราจะต้องวางแผน ใหม่ อ ย่ า ง ไร

จึงจะทำให้เงิน ออมถึงเป้าที่ตั้งไว้ เพราะหากมีเงินไม่ พอไว้ใช้จ่าย

อาจทำให้ชีวิตวัย เกษียณของเรานั้นไม่มี ความสุขเลยก็ได้

4 จัดการล ง ทุ นที่เหมาะสม

และกระจาย ความเ สี่ ย งโดยการ นำเงินบาง ส่วนไปล ง ทุ นกับสินทรัพย์

ต่างๆไว้บ้าง เพราะจะทำให้ได้มูลค่า ของเงินเพิ่มขึ้นมา และถ้าเราไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับการล ง ทุ นต่างๆเลย ก็ต้องหาข้อมูล และศึกษาอ่านเอาไว้บ้ าง

ทางออกที่ดีอีกวิธีก็คือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ด้านการเงินโดยตรง

จะทำให้เราสามาร ถวางแผนการเงิน และจัดการชีวิตหลังเกษียณ

ได้อย่ างสำเร็จ ตามเป้าหมาย นั่นเอง

5 กำจัดห นี้สิ น ลดห นี้สิ นที่ไม่จำเป็น

เพื่อความสบายใน ตอนเกษียร เริ่มจากลด การรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก่อนเลย

เลิกซื้ อของ ที่มันไม่จำเป็น รวมถึง ลดการท่องเที่ยว ต่างประเทศจาก

ที่เคยไปเที่ยวทุกๆปี ก็ลดเหลือสองปี ไปครั้ง และนำเงินใน

ส่วนนี้มาเก็บไว้ เป็นเงินเกษียณ ค่อยๆ เก็บออมที ละเล็กทีละน้อย

ก็รวมเป็นเงินก้อน ให้เราไว้ใช้จ่ายใน ย ามเกษียณได้แล้ว

ขอขอบคุณที่มา khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…