Home แนวคิดชีวิต 5 วิธีคิด แบบผิดๆที่พ่อแม่ทำกับลูกๆ

5 วิธีคิด แบบผิดๆที่พ่อแม่ทำกับลูกๆ

15 second read
0
389
5 วิธีคิด แบบผิดๆที่พ่อแม่ทำกับลูกๆ

5 วิธีคิด แบบผิดๆที่พ่อแม่ทำกับลูกๆ

1 เปรียบเทียบลูก กับลูกคนอื่น

พ่อแม่ หลายคนมักจะทำ คือ การเปรียบเทียบลูกตัวเอง

กับลูกคนอื่น แม้แต่เปรียบเทียบ ระหว่างลูกแต่ละคนเพราะ

หวังว่าจะให้ลูกที่ด้ อ ยกว่านั้น ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ซึ่งความเชื่อนี้

ไม่เพียงแต่จะไม่ได้ผล แต่ยังทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณกับลูก มันไม่เหมือนเดิม ก็ได้

2 ทำแทนลูกไปซะหมด

เพราะความรัก ของพ่อแม่นี่แหละ หลายๆครั้งก็มักแสดงออก

ไปด้วยการปกป้อง ดูแลซึ่งก็ไม่ผิด แต่การดูแลของเราไม่ได้

มากเกินไปก็ไม่เป็นไร แต่จนถึงขั้นทำให้ ลูกไม่สามารถ

ที่จะดูแล ตัวเองได้ ไม่เพียงแต่การ ลงมือทำ สิ่งต่าง ๆ แทนลูกเท่านั้น

เพราะเมื่อเราทำ จนเคยชินหลาย ๆ ครั้ง ก็ก้าวไปถึงขั้น คิดแทนตัดสินใจแทน

อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ แม้ เ ด็ ก อาจจะรู้สึกถึงความ สะดวกสบายในช่วงแรก ๆ

ของชีวิต แต่พอเติบโต ขึ้นพฤติกร ร มเหล่านี้ อาจจะส่งผลให้เด็ ก

รู้สึกถึงความด้ อ ย ค่าในตัวเอง เพราะทำอะไร ไม่เป็น

3 ไม่ฟังลูกเลย

ความเป็นพ่อแม่มัน ก็ทำให้เรารู้สึกมีอำน าจในบางครั้ง จนลืมไปว่า

ลูกหรือเด็ ก ๆ เองก็มีความคิด บาง อ ย่ า ง เป็นของตนเอง

การรับฟังลูกจะ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่ทำให้เราได้เข้าใจ

และช่วยเหลือลูกได้ โดยเมื่อลูกเกิด ปัญหาขึ้นในชีวิตแต่ การที่พ่อแม่คิดว่า

ตัวเองรู้ทุก อ ย่ า ง เกี่ยวกับลูก โดยไม่จำเป็นต้องฟังลูก ก็อาจทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญ

หรือไม่สามารถช่วย แก้ปัญหาให้ลูกได้ อ ย่ า ง ทันเวลา ทั้งยังอาจเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้ลูกหันไปพึ่งพา คนอื่นมากกว่า พ่อแม่ตัวเอง

4 ไม่มีความ คงเส้นคงวา

เพราะพ่อแม่หลาย ๆ คนก็มีการตั้งกฎ กติกาหรือข้อจำกั ดบาง อ ย่ า ง ให้กับลูก

แต่กฎระเบียบที่ตั้งขึ้น กลับมีความไม่คงเส้น คงวาใช้ในบางกรณี

แต่กลับไม่ใช้ในบางกรณี ไม่มีเหตุผลที่ดี ให้กับลูก หรือบางที

ก็เป็นก ฎที่ตั้งขึ้นโดยที่พ่อแม่ ไม่สามารถทำให้เห็น หรือทำเป็น

ตัวอย่ างได้ และไม่มีความน่าเชื่อ ถืออะไรเลย

5 ไม่สื่อส า รกับลูกอย่ างตรงไปตรงมา

เพราะรูปแบบ การสื่อส า รอย่ างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการทำล า ย

ความสัมพันธ์ได้ คือการสื่อส า รที่ไม่ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะในทางบวก

หรือทางลบเช่น พ่อแม่จะไม่ชมลูกตรง ๆเพราะ กลัวลูกจะเหลิง

แต่กลับใช้คำ ที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกทางลบแทน ทำให้ได้แบบนี้

ไปตลอดก็แล้วกันนะ ซึ่งภาษ าที่ใช้ในการสื่อส า ร ในลักษณะนี้

ไม่ได้ส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะ และการสื่อส า รในทางบวก

ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็ กเหลิงซะทีเดียว ถ้าว่าคำชมหรือคำพูด

ในทางบวกนั้น มีความสอดคล้อง กับพฤติกร ร ม หรือผลงานที่เด็ กได้ทำจริง

มันจะเป็นการ เสริมแร งให้เด็ กทำพฤติกร ร มที่ดีต่อไปอีก และความรักของพ่อแม่

จะถูกถ่ายทอดไปยังลูก ได้แค่ไหนอาจ จะไม่ได้ขึ้ น อยู่กับปริมาณความรัก

แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือวิธีการถ่ายทอด ความรักไปยังลู ก อ ย่ า ง ถูกต้องมากกว่า

ขอขอบคุณที่มา t r u e p l o o k p a n y a, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…