Home แนวคิดชีวิต 5 วิธีการรับมือ คนเจ้าชู้ชอบตื้อคุณในที่ทำงาน

5 วิธีการรับมือ คนเจ้าชู้ชอบตื้อคุณในที่ทำงาน

15 second read
0
466
5 วิธีการรับมือ คนเจ้าชู้ชอบตื้อคุณในที่ทำงาน

5 วิธีการรับมือ คนเจ้าชู้ชอบตื้อคุณในที่ทำงาน

1 นิ่งเฉย ไม่สนใจ

ถ้าบุคคลคนนี้ ยังมีพฤติ ก ร ร ม ที่ไม่ ร้ า ย แ ร ง มากนัก สำหรับเรา มีหยอก

มีแซวบ้าง แต่ยังไม่ถึงกับคุ กค าม หรือทำให้เรารู้สึกรำคาญใจ ลองนิ่งเงียบ

ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ตอบรับ ไม่เล่นด้วย แสดงให้เขาเห็น อ ย่ า ง ชัดเจนว่า

เราไม่พอใจกับการกระทำนี้ แล้วคอยสังเกต ดูทีท่าของเขา ถ้าเขาถอดใจ

เลิกทำ พ ฤ ติ ก ร ร ม แบบนี้ ก็จะดีมากค่ะ

2 หลีกเลี่ยงการพบปะ ติดต่อแบบสองต่อสอง

อ ย่ า เปิดโอกาสให้เขา ด้วยการหลีกเลี่ยงการพบเจอ กันสองต่อสอง ตามลำพัง

การเข้าไปอยู่ใน สถานการณ์ที่สุ่ม เ สี่ ย ง ที่จะเกิด อั น ต ร า ย

คอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอ นอกจากจะเป็น การป้องกันตัวเองแล้ว

ยังสามารถป้องกัน และลดอัตรา เ สี่ ย ง ที่จะเกิดข่าวลือไม่ดีขึ้นได้

3 ตัว ติ ด กับเพื่อน

หากจำเป็นต้องอยู่กับ บุคคลนั้นในสถานการณ์ ที่ไม่น่าไว้วางใจ ชวนเพื่อน

ที่ไว้ใจได้ไปด้วยกัน เพื่อความอุ่นใจก็ดีนะคะ แถมไปกันหลายคน

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน จะได้ทำงาน ได้เสร็จเร็วๆ ด้วยค่ะ

4 ปฏิเสธตรงๆ

หา ก พ ย า ย า ม หลีกเลี่ยง อ ย่ า ง สุดพลังแล้ว เขาคนนั้นก็ยังไม่เลิกตอแย

จนทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ เราสามารถปฏิเสธ ออกไปตรงๆ

ให้เข้าทราบความรู้สึก และความคิดเห็น ของเรา

เพื่อที่เขาจะได้ เลิกทำ พ ฤ ติ ก ร ร  มแบบนี้สักที

5 แจ้งหัวหน้า

หากสถานการณ์ เริ่มบานปลาย เขามีท่าที คุ ก ค า ม สร้างความลำบาก

วุ่นวายกับชีวิต ของเรามากเกินไป จนกระทบกับการทำงาน เสียบรรย ากาศ

ในการทำงาน เราสามารถแจ้งไป ยังหัวหน้าหรือ ผู้บังคับบัญชาของเรา

เพื่อให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ อ ย่ า ลืมเก็บหลักฐานต่างๆ เอาไว้ด้วย

เผื่อต้องใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น ค่ะ ระมัดระวังตัว หมั่นคอยสังเกตคนรอบข้าง

และสถานการณ์รอบข้าง เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของเรา

ส่วนใครที่กำลังมี พ ฤ ติ ก ร ร  มเช่นนี้ ทั้งในที่ทำงาน เลิกทำ

เพื่อบรรย ากาศที่ดี ในการทำงานดี กว่านะคะ

ขอขอบคุณที่มา g o o d l i f e u p d a t e, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…