Home แนวคิดชีวิต 5 นิสัย ของผู้หญิงเกร่งอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องง้อคนอื่น

5 นิสัย ของผู้หญิงเกร่งอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องง้อคนอื่น

10 second read
0
575
5 นิสัย ของผู้หญิงเกร่งอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องง้อคนอื่น

5 นิสัย ของผู้หญิงเกร่งอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องง้อคนอื่น

1 พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วย การแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลา

ให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมา พร้อมกับความสำเร็จ

การที่จะประสบ ความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยเวลา และความมุ่งมั่น

ผู้หญิงที่จะประสบ ความสำเร็จต้องมี ความพร้อมทั้งกายและใจ

ในการพัฒนาทักษะ และความสามารถของ เธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะ ที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

2 เรื่องเงินๆ ทองๆ ต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะ ไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จส่วนใหญ่

นั้นมีความสามารถ ในการบริหารจัดการ การเงินเป็น อ ย่ า ง ดี

จากผลสำรวจ การให้ความสำคัญด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560

ซึ่งจัดทำโดย มาสเตอร์การ์ด พบว่า ร้อยละ 93 ของผู้หญิง ไ ท ย

มีการตัดสินใจด้าน การเงินเกี่ยวกับการออม และ ก า ร ล ง ทุ น มากที่สุด

และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการ การเงินในครัวเรือน

เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เพราะมันทำให้พวกเธอสามารถ ที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้จาก

การจัดสรรเงินออม ก า ร ล ง ทุ น และการควบคุม ค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3 ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมีบทบาท สำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

ส่วนใหญ่มีครอบครัว เป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงาน อ ย่ า ง หนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอ จะแบ่งเวลาให้ครอบครัว

ไม่ว่าตารางงาน จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว

ต้องการเธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

ถือเป็นความสำเร็จ ของครอบครัวด้วยเช่นกัน และความสำเร็จที่พวกเธอ

ได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วม แ บ่ ง ปั น ให้ใครเลย

จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการงานส่วนใหญ่

จึงมองหาความสมดุล ระหว่างชีวิตครอบครัว และการทำงานนั่นเอง

4 สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมีคือ ความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียร พ ย า ย า ม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ

สำหรับผู้หญิงที่ ประสบความสำเร็จ ในทุกวันนี้ผู้หญิง ถูกประเมินค่า

ต่ำเกินไปในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะ อ ย่ า  งยิ่งด้านการทำงาน

เพราะฉะนั้นไม่ว่า คนอื่นจะคิด อ ย่ า ง ไร เธอรู้คุณค่าของ ความสามารถที่ตัวเอง

มีอยู่ และไม่ยอมให้ใคร มาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่น ประกอบกับความมุ่งมั่น

สู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอ ประสบความสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้

แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้นในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

5 พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จช อบที่จะรับมือกับสถานการณ์ แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอ

ไปสู่ความสำเร็จ เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการปรับตัว

ได้ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึก ตื่นเต้นที่มาพร้อมกับ ค ว า ม เ สี่ ย ง

และพวกเธอก็ไม่กลัว ที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ฟังดูแล้ว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้วทุก อ ย่ า ง เป็นไปได้เสมอ

ขอขอบคุณที่มา Mastercard Index of Women Entrepreneurs, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…