Home แนวคิดชีวิต 5 คำ ที่ลูกไม่ควรโทษพ่อแม่

5 คำ ที่ลูกไม่ควรโทษพ่อแม่

12 second read
0
5,874
5 คำ ที่ลูกไม่ควรโทษพ่อแม่

5 คำ ที่ลูกไม่ควรโทษพ่อแม่

1 ไม่โ ท ษพ่อแม่ ว่าท่านไม่มีความสามารถ

ไม่มีใครที่ทำ ทุกเรื่องได้สมบูรณ์ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต

คอยเลี้ยงดู เราจนเติบใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อ ย่ าพูดว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่น

ก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป มันจะกล า ยเป็นตร า บาป ติดตัวคุณไปตลอ ดชีวิต

2 ไม่โ ท ษพ่อแม่ ว่าทำอะไรช้า

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่า อ ย่ าว่าท่านทำอะไรช้า ถ้าเรายังไม่เคย เป็นพ่อแม่ เราไม่มี

ทางรู้เลยว่า คนเป็นพ่อแม่ต้อง ใช้ความรักความอ ดทน มากแค่ไหน ในการสอน

ให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราทำหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ าง ตอนที่ท่านหนุ่มสาว

ท่านทุ่มกำลังแรงกา ยเพื่อพวกเรา มาจนถึงตอนนี้ ร่างกายจึงทรุดโทรม ถ้าวันหนึ่ง

ท่านแก่ชร า ลง กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอย จำไว้เลยว่า เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันหน้า

3 ไม่โ ท ษพ่อแม่ ที่ท่านบ่นว่า

ท่านบ่นว่า ก็เพร า ะเราทำไม่ดี ที่บ่นว่าก็เพื่อเรา ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่

คนไหน ที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ

ไม่มีพ่อแม่คนไหน ที่ไม่อย ากให้ลูก  เจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่คนไหน

ที่ไม่อย ากให้ลูกเก่งกล้า สามารถกว่าตนเอง

4 ไม่โ ท ษพ่อแม่ ว่าท่านจู้จี้จุกจิก

ท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์ มามากกว่า อ ย่ าเ สี ยงดังใส่ท่าน

หากท่านจ้ำจี้จ้ำ ไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ

ให้เก็บห้อง ฯลฯ มีแต่คนที่รัก เราจริงเท่านั้น ที่จะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา

พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูก ของท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

5 ไม่โ ท ษพ่อแม่ ย ามท่านป่ ว ยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ หรือจะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเ จ็ บไ ข้

ท่านจะละทิ้ง การงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ ท่านจะหาวิ ธีเยียวย า

รั ก ษ าเราให้เร็วที่สุด ย ามที่ท่านป่ ว ยไ ข้ เราจะทำเหมือน ที่ท่านทำให้

เราได้มาก น้อยแค่ไหน หรือเพร า ะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ยนานวัน จึงทำให้

ลูกไม่กตัญญู ไม่สนใจพ่อแม่ เราจะยอมเป็นคนที่สังคมตร า หน้าว่า ลูก

อ กตัญญู อ ย่ างนั้นหรือ พ่อแม่ให้กายสั ง ข า รมา ไม่ใช่ให้เรามาคอยกล่าว

โ ท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชร า ลง จวบจนลาโลก ลาลูกหลานไป

อ ย่ างไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่ คุณยังให้อภั ยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภั ย

ใครในโลกใบนี้ได้ ร้อยพันความดีงาม ความกตัญญูมา เป็นอันดับหนึ่ง

เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อน จะสายเกินไป

ขอขอบคุณที่มา k h a o n a r o o 108resources,deejaiplus

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…