Home แนวคิดชีวิต 5 ข้อ ที่ครอบครัวอบอุ่นมีมอบให้กันเสมอ

5 ข้อ ที่ครอบครัวอบอุ่นมีมอบให้กันเสมอ

6 second read
0
518
5 ข้อ ที่ครอบครัวอบอุ่นมีมอบให้กันเสมอ

5 ข้อ ที่ครอบครัวอบอุ่นมีมอบให้กันเสมอ

1 ให้มากกว่ารับ

ก็เหมือนกับ การมีน้ำใ จให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ เกื้อ ก ูลกัน

หากครอบครัวมี ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อกัน ก็จะทำให้รู้สึกว่า

ครอบครัวของเรา อบอุ่นและมี ความสุขเสมอมากแล้ว

2 ให้ความซื่อสัตย์

ความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์

หรือให้ความไว้วางใจ ต่อกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง มันทำให้เราสบายใจ

ได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่ แ ย่ อะไร คนในครอบครัวต้อง

มีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่องมันจึงจะเป็น ครอบครัวที่ดี

ครอบครั วที่น่ารัก ได้ได้ในที่สุด

3 หากิจก ร ร มทำร่วมกัน

ให้เกิดความอบอุ่น กิจก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่า

เป็นความอบอุ่น ในครอบครัวเราได้ เช่น ทานข้าวนอกบ้าน ไปเที่ยวด้วยกัน

เป็นต้น เหล่านี้แหละ ที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบให้ กับครอบครัวได้เป็นอย่ างดี

4 ความรักและความห่วงใยต่อกัน

ความรักความห่วงใย เป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี

การที่จะเป็นครอบครัว ที่สมบูรณ์แบบได้ ต้องมาจากความรัก

ความห่วงใยนี่แหละ เป็นสิ่งแรก ที่คนในครอบครัวมีให้กัน ครอบครัวนั้น

มันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้อง มีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อม หน้ากันหรอกนะ

เพียงแค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใย คนในครอบครัว นั่นแหละ ถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้ว

5 เข้าใจกันและปรึกษากันได้

โดยทั่วไปแล้วคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจ และครอบครัวที่ดี

ต้องเข้าใจในตัวตน ของคนในครอบครัวด้วยนะ ตราบใดเมื่อสิ่งที่เขาเป็น

มันไม่ได้สร้างความเดื อ ดร้อนให้กับคนอื่นๆ หรือไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อน

ให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นยังไง สิ่งที่สำคัญอีก อ ย่ า ง

คือ เมื่อคนในครอบครัว มีปัญหาครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา

คอยคำแนะนำสิ่งที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหา รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

เลย อย่ างน้อยๆ ก็ยังมีคนที่พร้อมจะ ทุ ก ข์ หรือสุขไปพร้อมกับเขา

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…