Home แนวคิดชีวิต 4 วิธีเลี้ยงลูกให้ใช้เงินเป็น ลูกได้ดี มีสุข

4 วิธีเลี้ยงลูกให้ใช้เงินเป็น ลูกได้ดี มีสุข

6 second read
0
878

4 วิธีเลี้ยงลูกให้ใช้เงินเป็น ลูกได้ดี มีสุข

1 ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ

เริ่มในขณะที่เขายังแบมือ ขอเงินซื้อขนมไม่เป็น นั่นแหละโดยเริ่มจาก

การสร้างวินัยใน การใช้เงินให้เป็นตัว อ ย่ า ง เพราะ เ ด็ ก เล็กๆช่วง 2 ขวบ

ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดู พ ฤ ติ ก ร ร ม ของพ่อแม่ และเก็บไปคิด

เขาอาจยังไม่เข้าใจว่า โลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยน สิ่งของกันโดย ผ่ า น สื่อกลาง

ที่เรียกว่าเงิน แต่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ของคุณจะทำให้เขาค่อย ๆเรียนรู้ไปเองทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า

คุณจะให้เขาเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้เงิน ไปในลักษณะใด

2 เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอจะ สอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคย

กับการแตกทอนของ ตัวเงินโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เงินบาท 5 เหรียญ

จะเท่ากับ เงินเหรียญห้า 1 เหรียญ เงินเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญ

วิธีนี้นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบ เลขเบื้องต้นแล้วยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับค่าของเงินแต่ละเหรียญอีกด้วย

3 สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเงิน

วัยอนุบาลนี่แหละช่วงวัยที่ เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่ม ก้าวออกไปสู่โลกกว้าง

เขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อมเกลา ให้รู้จักใช้เงินเป็นไปโดยปริ ย า ย และรวดเร็วกว่า

คุณจะมารู้ตัวอีกทีอาจเห็น ภาพเจ้าตัวน้อยยื่นมือเล็กๆ ส่งตาแป๋วมาตรงหน้า

เพื่อขอเงินไปซื้อลูกอมขนมกรุ๊บกร๊อบ แล้วก็ได้ฉวยโอกาสนี้ สอนให้เขารู้จักที่มาที่ไป

ของเงินบอกเขาว่า เงินที่คุณให้เขาใช้ได้มาจากการ ที่คุณต้องออกไปทำงาน

เพื่อแลกมาเวลาที่คุณออกไป จับจ่ายซื้อของเข้าบ้านพา เขาไปด้วยเพื่อให้เขารู้ว่า

เงินที่คุณได้จากการทำงานจะ ต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายใน บ้านวิธีนี้จะช่วยสอน

ให้เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ 2 อ ย่ า ง คือเพื่อความต้องการ

และความจำเป็น ถ้าหากเขาใช้เงินซื้อขนม หรือของเล่นมาก

เงินที่เหลือก็อาจจะ ไม่พอใช้ ซื้อของจำเป็น อ ย่ า ง อื่นในบ้าน

4 สอนให้รู้จักบริหารการใช้เงิน

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิธี จัดการกับการเงิน อ ย่ า ง ง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวัน

กับเขาเพื่อให้เขามี ประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอ

กับจำนวน และเวลาที่ให้ และต้องหนักแน่นพอที่จะ ไม่ให้เขาเพิ่มเมื่อเขา

ใช้เงินหมดก่อนเวลา และจะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้าหาก คุณบอกให้เขารู้ว่าถ้าหากเขา

ใช้เงินจนหมดเขาก็จะ ไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายใน เรื่องที่มีความสำคัญกว่า

หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขามี ความต้องการมากกว่าดังนั้น เขาจึงควรจะต้องรู้จักแบ่งเงิน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะใช้ และส่วนที่ออมไว้สำหรับ ในวันหน้าบางเรื่อง

อาจดูปฏิบัติได้ ย า ก แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณปลูกฝังให้เขา มีวินัยในการใช้เงินตั้งแต่เล็ก

รับรองว่าลูกของคุณจะ ไม่ตกเป็น เ ห ยื่ อ ของโฆษณาชวนเชื่อ ที่มีอยู่ดาษดื่นในปัจจุบันแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา จาก 360scopenew

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…