Home แนวคิดชีวิต 4 แนวคิดที่ดี ในการสอนลูกๆ

4 แนวคิดที่ดี ในการสอนลูกๆ

17 second read
0
501
4 แนวคิดที่ดี ในการสอนลูกๆ

4 แนวคิดที่ดี ในการสอนลูกๆ

1 การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพ

การถือหลักว่ามนุษย์ทุกคน ควรปฏิบัติต่อกัน ด้วยความสุภาพ ไม่ว่าคนคนนั้น

จะทำงานอะไร มี เชื้ อ ช าติ อะไร ทำงานแบบไหน ก็ควรได้รับการปฏิบัติ

ด้วยความสุภาพ อ ย่ า ง เท่าเทียมกัน โดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถทำเป็นตัว อ ย่ า ง

ให้ลูกเห็นเป็น แบบอ ย่ า ง ที่ดี แบบง่าย ๆ ในการพูดคุยกับ พนักงานเสริฟพนักงาน

รั ก ษ า ความปลอด ภั ย พนักงานทำ ความสะอาดบ้าน เป็นต้น

อ ย่ า ง สุภาพ ลูกก็จะเข้าใจใน หลักการนี้ได้ อ ย่ า งง่ายดาย

2 รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ และ พย าย ามปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้ เราไม่ควรมองว่าลูกอายุน้อย กว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษลูก

หรือการหาข้ออ้างในการ กระทำผิดของตนจึง ไม่ต้องขอโทษเพียงเพราะ

กลัวการทำผิดต่อหน้าลูก เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ไม่ดีเลยค่ะ การขอโทษ นอกจาก

จะทำให้ลูกรับรู้ว่า การขอโทษไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจต่อ

การยอมรับ รับผิดชอบ และปรับปรุงตนเองต่อไป และยังทำให้ลูกได้รู้ว่า

การทำผิดพลาด ไม่ใช่จุดจบ ของชีวิตอีกด้วย

3 รั ก ษ า สัจจะและสัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาสิ่งใด ไว้กับลูกก็ตาม ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ

แม้ว่าสิ่ง ๆ นั้นจะย ากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ควร ให้ความหวัง กับลูก

โดยการสัญญา ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การรักษ าสัญญานี้ นอกจากจะทำให้

ลูกมั่นใจในตัว พ่อแม่ว่าจะไม่ โ ก ห ก หรือไม่ทำใน สิ่งที่สัญญาไว้แน่นอน

ยังสอนให้ลูกรู้จักรั ก ษ า คำพูดของตนและจะพย าย ามทำสิ่งที่ ตนได้สัญญาไว้จนสำเร็จ

4 แสดงความรักต่อครอบครัว

แม้ในสังคม ไ ท ย ที่ไม่นิยม แสดงความรักต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอด

การหอม เพราะกลัวว่าลูกจะไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อกัน

ทั้งการแสดงความรัก ระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ และการแสดงความรักต่อลูก

นอกจากจะทำให้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยังช่วยปลูกฝัง

ความคิดที่ดี ในการกระทำต่อ สถาบันครอบครัวของ ตนในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา a m a r i n b a b y a n d k i d s, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…