Home แนวคิดชีวิต 4 เคล็ดลับ ในการพูดคุยให้ชีวิตการทำงานก้าวหน้า

4 เคล็ดลับ ในการพูดคุยให้ชีวิตการทำงานก้าวหน้า

6 second read
0
367
4 เคล็ดลับ ในการพูดคุยให้ชีวิตการทำงานก้าวหน้า

4 เคล็ดลับ ในการพูดคุยให้ชีวิตการทำงานก้าวหน้า

1 รู้สไตล์การทำงานของหัวหน้า

ก่อนที่เราจะเข้าไป พูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อนว่าหัวหน้า

ของเรานั้นมีสไตล์ การทำงาน อ ย่ า ง ไร ชอบให้มีการพูดคุย

หรือนำเสนอ งานในลักษณะไหน และมักจะสะดวก ในการพูดคุย

เวลาใด แต่ที่แน่ ๆ ก่อนที่เราจะ เข้าไปนั่งคุย เราต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบ

ดูก่อนว่า เขาว่างอยู่หรือไม่ การเดินเข้าไปเคาะ ประตูทันทีโดย

ไม่ได้นัดหมาย จะทำให้หัวหน้าไม่มี ความพร้อมมากพอ

และอาจไม่ได้ ให้คำปรึกษา ที่ดีเท่าที่ควร

2 จุดประสงค์ของการพูดคุย

ในกรณีที่เรา ต้องขอคำปรึกษา หรือนำเสนองาน กับหัวหน้า

สิ่งที่เราต้อง ถามตัวเอง เป็น อ ย่ า ง แรก คือ เราต้องรู้ให้ได้ว่า

เรากำลังต้องการ อะไรจากหัวหน้า หรือ อ ย า ก จะบอกอะไร

ให้หัวหน้าได้รับรู้ เราต้องรู้จุดประสงค์ที่แท้จริง ว่าเรา อ ย า ก จะพูดอะไร

เหตุผลที่เราต้องมี ความชัดเจนเวลาพูดคุย เราต้องเข้าใจว่าไม่มีใคร

มีเวลาให้กับเราทั้งวัน ยิ่งเมื่อเราไม่สามารถ จับใจความด้วยแล้ว

ยิ่งจะทำให้เขาต้องเสียเวลา เมื่อต้องพูดคุยกับหัวหน้า เราต้องรู้ก่อนว่า

จุดประสงค์ของ เราคืออะไร จึงจะทำให้ การสื่อ ส า ร ระหว่าง

เรากับหัวหน้า ก็จะมีประสิทธิภาพ มากขึ้น

3 ทำงานบนพื้นฐานของความไว้ใจ

การทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ ความไว้วางใจที่มีให้กัน

เมื่อเราต้อง ทำงานกับหัวหน้า เราต้องแสดงออกให้ หัวหน้าได้รู้ว่า

เรามีความไว้ ในหัวหน้า เราจึงมาขอคำปรึกษา หรือมาขอให้ช่วย

เมื่อเกิดปัญห าในการทำงาน อ ย่ า ทำให้เขารู้สึกว่ าเราทำงานกับเขา

อ ย่ า ง จำใจ เพราะไม่มีทางเลือกอื่น การทำงานที่มีความสุข คือการทำงาน

ที่อยู่บนพื้นฐาน ของการไว้วางใจ หากไม่สามารถมีให้กันได้แล้ว

ประสิทธิภาพ ในการทำงานก็ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

4 วางแผนก่อนพูดคุย

ก่อนที่เราจะเข้าไป พูดคุยกับเจ้านาย นอกจากเราจะต้อง มีวัตถุประสงค์

ในการพูดที่ชัดเจนแล้ว เราต้องมั่นใจว่าเราจะ ทำให้หัวหน้าเข้าใจ

ในสิ่งที่เราพูด การพูดปาก เปล่าเพียง อ ย่ า ง เดียว อาจจะทำให้

ไม่เห็นภาพมากพอ หากต้องนำเสนองาน ที่ต้องอธิบายให้เห็นภาพ

ให้ลองทำการพรีเซนต์ งานในรูปแบบของ Powerpoint หรือสื่อ

การนำเสนองานอื่น ๆ เจ้านายจะได้เข้าใจ ในสิ่งที่เราพูดได้ง่ายขึ้น

หัวใจสำคัญขอ งการสื่อ ส า ร ในการทำงาน คือความชัดเจน

หากเรา ต้องการให้ผู้ฟัง เข้าใจในสิ่งที่เราพูด เราต้องบอกให้เขารู้ว่า

จุดประสงค์ของ การสื่อ ส า ร ของเราคืออะไร การพูดขึ้นมาลอย ๆ

โดยขาดวัตถุประสงค์ จะทำให้ผู้ฟังไม่ สามารถจับประเด็นได้ว่าเรา

ต้องการจะบอกอะไร การพูดให้สั้น กระชับ จะช่วยให้

เกิดความ เข้าใจในการสื่อ ส า ร ได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณที่มา lifein-hug

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…