Home แนวคิดชีวิต 4 วิธี รับมือกับคนที่มักเห็นแก่ตัว

4 วิธี รับมือกับคนที่มักเห็นแก่ตัว

6 second read
0
254
4 วิธี รับมือกับคนที่มักเห็นแก่ตัว

4 วิธี รับมือกับคนที่มักเห็นแก่ตัว

1 คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ไม่ว่าคนรอบข้าง จะมีเห ตุผล ที่ดีเพียงใด ก็จะไม่รับฟัง และจะเอา

ความคิด ของตัวเอง เป็นศู นย์ กลางของจักรวาล ยิ่งเวลาเกิดปั ญห าขึ้น

ก็จะพย าย ามทำให้ตัวเองดูดี แล้วโยนความผิดให้คนอื่น แบบหน้าตาเฉย

วิธีรับมือ หลี กเลี่ ยงที่จะข้องแวะด้วย หากต้องร่วมงานกัน ก็ต้องโน้มน้าว

ให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือถ้าไม่ไหวจริงๆ ให้ไปปรึกษากับเจ้านาย เพื่อหาทางแก้ไข

2 ชอบประจ บประแจง

ไม่แปลกอะไรที่ คนเห็นแก่ตัวจะ ใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ความก้าวหน้า

ในการงานแบบ ไม่ต้องลงแรงมาก ถึงแม้จะเอาเปรี ยบคนอื่นก็ตามวิธีรับมือ

ทำหน้าที่ของ ตัวเองให้ดีที่สุด แสดงความสามารถ ที่มีออกมา

อย่ างเต็มที่สักวัน เจ้านายของคุณ จะต้องเห็นอย่ างแน่นอน

3 ปากสว่าง

แม้ว่าปั ญห าที่คุณก่อไว้ จะเล็กน้อยเพียงใด คนเห็นแก่ตัว จะไม่เปิดโอกาส

ให้คุณ ได้แก้ไขปั ญห านั้นแต่เลือกที่จะเอาไป บอกเจ้านายทันทีทั้งได้หน้า

และไม่ต้องรับผิ ดชอบ ร่วมกัน คนเห็นแก่ตัว ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ๆ

วิธีรับมือ เก็บความลับ และเรื่องส่วนตัว ของคุณไว้ให้ดี หากเกิดปั ญห า

แล้วเจ้านายเรียกไป พบก็ควรอธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ าง ตรงไปตรงมา

4 ชอบโยนงานให้

ซึ่งคุณก็ต้องมองให้ ออกด้วยนะว่าการที่เขา แบ่งงานมาให้เรา เป็นเพราะเขางาน

ยุ่ งจริงๆหรือแค่ ข ี้เกี ย จกันแน่ ซึ่งถ้าเป็นคนดีๆ เค้าจะให้เครดิตกับทีม

หรือคนที่ ช่วยงานเค้าเสมอ เวลาคุยกับเจ้านาย แต่ถ้าเป็นคน เห็นแก่ตัวน่ะหรอ

ถ้าเจ้านายชม ก็อย่ าหวังว่า จะมีชื่อคุณ ในบทสนทนาเลย วิธีรับมือ ให้ห ลี กเลี่ ยง

โดยบอกไปว่า กำลัง ติ ด งานของตัวเอง อยู่เหมือนกัน ถึงคุณจะไม่ได้ ติ ด งานจริง

แต่คนเห็นแก่ตัว เขาจะรู้ได้เองว่า คุณกำลังรู้ทันเขาอยู่ เวลาที่เราไปสมัครงาน

เราไม่รู้หรอกว่า ผู้คนในบริษัทนั้น จะเป็นอย่ างไร แต่เราสามารถ เลือกที่จะสนิท

กับคนในแบบที่ เราต้องการได้ ใครที่กำลังหางาน หรือมีงานทำอยู่แล้ว

ก็ขอให้ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี และมีความสุข กับชีวิตการทำงาน กันทุกคนนะคะ

ขอขอบคุณที่มา khobjainas

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…