Home แนวคิดชีวิต 4 วิธี การสอนลูกให้โตมามีอนาคตที่ดี

4 วิธี การสอนลูกให้โตมามีอนาคตที่ดี

6 second read
0
1,013
4 วิธี การสอนลูกให้โตมามีอนาคตที่ดี

4 วิธี การสอนลูกให้โตมามีอนาคตที่ดี

1 สอนและทำให้เขาดูเป็นตัว อ ย่ า ง

ช่วงวัย 3-6 ขวบ ส่วนมากแล้วเขา มักมีพฤติ กร ร  ม เลียนแบบ

และบางทีก็ไม่สามารถ แยกแยะอะไร ได้ว่าควรหรือไม่

ดังนั้นพ่อแม่ต้องการให้ลูก ทำตามในสิ่งที่เหมาะสม ก็ควรทำให้

เป็นแบบ อ ย่ า  ง ที่ดี ให้เขาดู ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ ลูกจะได้จดจำ

นำไปปฏิบัติ ตามในทาง ที่ดีมากขึ้น

2 สอนลูกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

อ ย่ า รักลูกในทางที่ผิ ดเพราะบางทีมักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่ จนเขาทำอะไร

ไม่เป็น ซึ่งการกระทำ เช่นนี้จะทำให้ลูกๆ ขาดความมั่นใจ เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสม

กับการสอนพวกเค้าคือ ควรฝึกให้ลูกๆ ใช้ความคิดด้วยตัวเองแก้ไข

ด้วยตัวเอง ปล่อยให้เขา ใช้ความคิดบ้าง เพราะจะทำให้เขาคิด

วิเคราะห์ ได้ด้วยตัวเอง โตมาเขาจะได้คิดเป็น

3 สอนด้วยคำพูดสุภาพ และอ่อนโยน

ส่วนมากลูกๆ นั้นมักจะเกิ ดการต่ อ ต้ า น ถ้าพ่อแม่ใ ช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง

ขึ้นเสียงในการสอน มันจึงทำให้ผลลัพธ์ ในการสอนนั้น ไม่เป็นไปตาม

ที่พ่อแม่หวังไว้ เพราะงั้นวิธี ที่เหมาะสมในการสอน คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ

และเรียกชื่อลูกเสมอไม่ว่า จะพูดอะไร หรือสอนอะไรก็ตาม

เพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะทำให้ลูกๆ รับฟังพ่อแม่มากขึ้น

4 ฟังลูก ทำความเข้าใจเขาให้มาก

เพราะสำหรับ การสอนลูกนั้น สิ่งสำคัญคือ การเปิดพื้นที่ให้เขา

ได้มีโอกาสได้พูด ให้แสดงออก มันไม่ใช่เพียง พ่อแม่ถูกเสมอไป

เพราะบางที เด็ กก็มี แง่มุมความคิด เป็นของตัวเอง เราจึงควรให้เด็ ก

ได้ลองพูด ในมุมมองที่เขาคิดบ้าง และไม่ว่ามันจะผิ ดถูก อ ย่ า ง ไร

คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึก ของพวกเขาไปด้วย ทำให้คุณจะสามารถแก้ไข

ปัญหาที่ต้นตอได้ เมื่อลูกตัวน้อย ของคุณไม่เชื่อฟัง ดังนั้น ก็ปรับเปลี่ยนพฤติ ก ร ร ม

ในการสอนลูกใหม่ด้วย มาให้ความรัก ความใกล้ชิด ความเข้าใจ จากนั้น

จะทำให้คุณรับรู้ ได้ถึงปัญหาว่าที่จริงแล้ว มันเป็น อ ย่ า ง ไรกัน

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…