Home แนวคิดชีวิต 4 คำสอน อย่าลดตัวไปคุยกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณ

4 คำสอน อย่าลดตัวไปคุยกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณ

10 second read
0
656
4 คำสอน อย่าลดตัวไปคุยกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณ

4 คำสอน อ ย่ า ลดตัวไปคุยกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณ

1 คนที่ชอบคิดว่า ตัวเองถูกไปทุก อ ย่ า ง

คนแบบนี้พูดด้วย ก็เหนื่อยเปล่า ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ว่า

คุณจะใช้เห ตุผล อะไรมาอธิบายให้เขาฟัง เขาก็ยังคงเชื่อความคิด

ของตัวเองว่า ถูกต้องที่สุดเสมอ คือเรียกว่า เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟัง

ความเห็นคนอื่น ยังเอาตัวเองเป็น จุดศูนย์กลางอยู่ดี ดีที่สุด

คืออยู่ห่างๆ เขาไว้ นี่เป็นสิ่งที่ควรทำ

2 ใช้ความโมโห กลบเกลื่อนเรื่องราวต่างๆ

เพราะเขามัก จะแสดงอาก า รไม่พอใจออกมา เมื่อการสนทนา

ไม่เป็น ผล อ ย่ า ง ที่คิดเอาไว้ บางทีก็แสดงความ ก้าวร้ าวเพื่อเป็นการ

กลบเกลื่อน เรื่องที่พูดไป ถ้าเจอคนเช่นนี้ แนะนำให้อยู่นิ่งๆไว้

ไม่ต้องสนใจ เขาจะเป็นคนที่ อึดอัดไปเอง

3 คนที่มักโยนความผิ ด ให้คนอื่น

เพราะคนที่เอา แต่โยนความผิด ให้คนอื่น คนแบบนี้ เป็นคนไม่กล้า

เผชิญหน้าไม่กล้า รับผลกับสิ่งที่ตัวเองทำ ต้องคอยหาคนอื่น มารับแทน

แบบนี้เรียกว่า ไม่ฉลาดเพราะไม่รู้เลยว่า ตัวเองผิดและยังไม่ยอมรับความจริง

ทั้งยังทำให้ไม่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงตัวเอง ให้ดีขึ้นอีกด้วย

4 คนที่ชอบอยู่เหนือคนอื่น

คือชอบพูดจา ให้ตัวเองดูดีไว้ก่อน ชอบคิดว่าตัวเองอยู่ สูงกว่าคนอื่นเสมอ

และจะหาข้อตำหนิ คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูเหนือ ดูดีกว่าตลอดเวลา คนแบบนี้

จึงไม่เกิดการพัฒนา ตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเลย เห็นเสือหมอบ

อ ย่ า คิดว่าเสือ กลั วเห็นคนถ่อมตัว อ ย่ า คิดว่าเขาไม่มีน้ำย า

หากจะเป็นเสือ ต้องให้เหนือกว่าหมา ไม่ใช่ทำตัวเหมือนหมา แต่บอกว่าตัวเองเป็นเสือ

ขอขอบคุณที่มา c h i t – i n, khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…