Home แนวคิดชีวิต 4 ข้อ เตือนสติเมื่อคุณเหนื่อยกับชีวิต

4 ข้อ เตือนสติเมื่อคุณเหนื่อยกับชีวิต

6 second read
0
5,428
4 ข้อ เตือนสติเมื่อคุณเหนื่อยกับชีวิต

4 ข้อ เตือนสติเมื่อคุณเหนื่อยกับชีวิต

1 ไม่ ฟังคนอื่น จนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเอง

การเปิดใจรับฟัง ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ การรับฟัง คำวิพากษ์วิจารณ์

ติชมก็มีประโยชน์ ในการนำมาพัฒนา ป รั บ ป รุ ง ตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องอย่ าลืม ฟังเสียงหัวใจของตัวเอง ด้วย คำติบางคำ ไม่ใช่การติเพื่อก่อ

แต่เป็นการติเพื่อทำ ล า ย เป็นการตำหนิติเตียนเพื่ อกดผู้อื่นให้ตกต่ำลงโดย

ที่ไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์อะไรเลย ให้ลองนำคำพูดเหล่านั้น มาคิดพิจารณาก่อนว่า

เป็นจริง อ ย่ า ง ที่เขาว่าไหม เราย่อมรู้ใจตัวเราเอง ดีที่สุด ล อ ง ถ า ม ตัวเอง

เราเป็นคน แบบนั้นจริงๆ หรือไม่ เรามีข้อเสียตรงไหน ที่ควรแก้ไขบ้าง เราไม่จำเป็นต้อง

เก็บคำพูดของ คนอื่นมาคิดมาก อย่ าลืมกลับมาฟัง เสียงของตัวเอง

แ ล้ ว พั ฒ น า ตัวเองให้เข้มแข็ง อยู่เสมอนะคะ

2 ไม่ ตามใจคนอื่นจนเกินไป

คุณเป็นคนที่ไม่กล้า ปฏิเสธหรือเปล่าคะ เวลาที่มีคนสั่งให้ทำอะไร

ต่อให้ไม่ชอบ ไม่ อ ย า ก ทำ แต่สุดท้ายคุณ ก็มักจะต้องทำมัน

อ ย่ า งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาที่คนอื่นต่อว่าหรือโยน ค ว า ม ผิ ดให้คุณ

คุณไม่กล้าที่จะตอบโต้ โต้เถียงหรือแก้ต่างให้กับ ตัวเองได้แต่ก้มหน้ายอมรับ

ทั้งที่ในใจมีคำ อ ธิ บ า ย มากมาย แต่ไม่กล้าที่จะพูดออกไป

เวลาที่คนอื่นถาม ค ว า ม คิดเห็น คุณมักจะตอบ ไม่ตรงกับใจตัวเอง

เพียงเพราะกลัว ว่าจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือเลือกที่จะตอบตามใจ

ผู้ฟังเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหา ผิดใจกัน ห า ก คุ ณ เป็นคนเช่นนี้

และรู้สึกว่าการยู่ใน ส ถ า น ะ เช่นนี้ ไม่ดีสำหรับตัวคุ ณเองคุณควรที่จะ

ทำตามใจตัวเอง บ้าง เปิดใจพูดในสิ่งที่ คิดแสดงความคิดเห็น ของตนเองออกมาบ้าง

เพราะการที่ผู้อื่น สามารถบังคับคูณได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ คุณเปิดโอกาส

ให้บุคคลเหล่านั้น บังคับคุณ หากคุณไม่ อ ย า ก ถูกบังคับ คุณ ต้ อ ง ก ล้ า

ที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะปฏิเสธ ไม่ทำตามใจคนอื่นบ้าง

3 ไม่ ต้องกลัวที่จะปกป้องตนเอง

คุณอาจรู้สึกกลัว ที่จะเปิดเผย ค ว า ม คิ ด และความรู้สึก ภายในใจของคุณ

ออกมา แต่การเก็บ ความรู้สึกแย่ๆนั้นเอาไว้ ย่อมไม่ส่งผลดี ต่อตัวคุณแน่

ห า ก คุ ณ ต้องการผลลัพธ์ที่ แตกต่างจากเดิม คุณต้อง กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลง

เลิกเป็นคนข ี้กลัว ไปเสียทุกเรื่อง กล้าที่จะ รั ก ษ า สิทธิ ข อ ง ต น เ องกล้า

ที่จะปกป้องตนเอง แ ล ะ ค น ที่คุณรักบ้างไม่ว่าผลลัพธ์ จะออกมาเป็นเช่นไร

อ ย่ า ง น้อยคุณก็ได้พย าย ามเต็มที่ที่จะปกป้อง รั ก ษ า สิทธิ

และ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร มให้ตัวคุณ และคนที่คุณรัก

4 ไม่ ยอมแพ้

ชีวิตคนเรา มีล้มก็ต้องมีลุก เ ป็ น เ รื่ อ ง ธรรมดาของชีวิต อ ย่ า ปล่อยให้

ความผิดพลาด ความผิดหวัง ความ ทุ ก ข์ หรือคำพูด ในแง่ลบ มาทำให้คุณ

หมดกำลังใจในการใช้ชีวิต ไม่มีใครทำให้คุณท้อแท้ ยอมแพ้ หรือล้มเลิก

ความตั้งใจได้ นอกจากตัวของ คุณเองเ ต รี ย ม พ ร้ อ ม รับความผิดพลาด

อ ย่ า ง ไม่ประมาท มีความสุขในวันที่ สำเร็จให้เต็มที่ แล้ว ก้ า ว เ ดิ น ต่อไปอย่ างเข้มแข็งนะคะ

ขอขอบคุณที่มา junjaonews, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…