Home แนวคิดชีวิต 4 การคาดหวัง ของพ่อแม่ที่จะทำร้ายลูกๆ

4 การคาดหวัง ของพ่อแม่ที่จะทำร้ายลูกๆ

6 second read
0
573
4 การคาดหวัง ของพ่อแม่ที่จะทำร้ายลูกๆ

4 การคาดหวัง ของพ่อแม่ที่จะทำ ร้ า ย ลูกๆ

1 อ ย่ า เอาความต้องการของพ่อแม่ไปคาดหวังในตัวลูก

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรนำ ความต้องการของตัวเอง

ไปฝากความหวังไว้กับลูก เช่น คุณแม่เคยเป็น คนเรียนหนังสือเก่ง

ก็คาดหวังให้ลูกเรียนเก่ง หรือคุณพ่อเคยอย ากเล่นกีฬาเก่ง ก็เลย

คาดหวังให้ลูก เล่นกีฬาเก่งเหมือนกัน ก่อนอื่น คุณพ่อคุณแม่ต้อง

เข้าใจว่าความเก่ง ความฉลาด และทักษะของลูกเป็นเรื่องเฉพาะตัว

พ่อแม่อาจจะส่งเสริม และสนับสนุนลูกได้ แต่ไม่ควรคาดหวังว่า

ลูกจะประสบ ความสำเร็จต ามที่ต้อง การทุก อ ย่ า ง

2 พ่อแม่ต้องเข้าใจว่า เ ด็ ก ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มนุษย์ทุกคน มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และนั่น ก็หมายถึงลูกของคุณพ่อ

คุณแม่ด้วย ดังนั้นลูกอาจชอบ หรือถนัดในสิ่งที่แตกต่างจ า กคนอื่น

เช่น พ่อแม่คาดหวัง ให้ลูกเก่งวิชาวิทย าศาสตร์เหมือน ญาติพี่น้องคนอื่น

แต่ลูกอาจชอบ และมีความถนัดด้านศิลปะมากกว่า การคาดหวังและพย าย าม

ทำให้ลูกชอบเรียนวิทย าศาสตร์จะกลายเป็น ความกดดัน เพราะเมื่อลูก

ต้องเรียนหรือทำในสิ่งที่ไม่ถนัด ลูกจะรู้สึกถูกลด ทอนคุณค่าของตัวเอง

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ควรมองหาสิ่งที่ลูกถนัด แล้วผลักดันในด้านนั้น

เพราะเมื่อลูกได้ ทำสิ่งที่ชอบและสำเร็จได้ จ า กการสนับสนุน ของคุณพ่อคุณแม่

ลูกจะรู้สึกภาคภูมิใจ มั่นใจในตัวเองมากขึ้น และอย ากจะพัฒนา ตัวเองต่อไป

3 คาดหวังเป็นระยะสั้นๆ ก็พอ

จริงอยู่ที่ความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ เลี่ยงกันไม่ได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควร

ระมัดระวังให้เป็นไป อ ย่ า ง พอดี ไม่ตึงเกินหรือหย่อนเกินไป และที่สำคัญ

อีกหนึ่ง อ ย่ า ง ก็คือ พ่อแม่ไม่ควรคาดหวัง กับลูกในระยะย าวมากเกินไป

เช่น คาดหวังว่า ลูกจะต้องเรียน ห ม อ ตั้งแต่ลูกยัง เ ด็ ก และพย าย ามพูด

หรือแสดงความคาดหวัง ของตัวเองออกมาให้ลูกรับรู้ การทำแบบนี้ไม่ดีต่อลูก

เป็น อ ย่ า ง มาก เพราะระหว่าง การเติบโตของลูก เข าอาจค้นพบว่าตัวเองไม่ได้

อย ากเรียน ห ม อ เมื่อสิ่งที่ ลูกต้องการไม่ตรง กับความคาดหวังของพ่อแม่

ก็จะทำให้ลูกรู้สึกกดดัน ไม่มีความสุข และอาจทำให้ความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวไม่ดีอีกด้วย

4 มีความคาดหวังที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

สิ่งที่ละเลย ไปไม่ได้เลยคือ พื้นฐานของความเป็นจริง เ ด็ ก จะมีพัฒนาการ

ค่อยเป็นค่อยไปต ามช่วงวัย เช่น คุณพ่อคุณแม่ อาจคาดหวังว่าลูก

จะไม่ร้องไห้งอแง เมื่อไปโรงเรียนวันแรก แต่ธรรมชาติของ เ ด็ ก ที่ไม่เคย

แยกจ า กพ่อแม่ หรือไปโรงเรียนมาก่อน ย่อมต้องการ และโหยหาคุณพ่อ

คุณแม่เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น หากลูกจะร้องไห้งอแงบ้าง ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

หรือแม้แต่การคาดหวัง ว่าเมื่อลูกเข้าโรงเรียนแล้ว จะต้องดูแลตัวเอง รับผิดชอบ

ตัวเอง ได้ อ ย่ า ง ดี ก็อาจเป็นการคาดหวัง ที่เกินความสามารถ ของลูกในช่วงวัยนั้นๆ

ดังนั้น ความคาดหวังที่ดี ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับลูก ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงวัยหรือความถนัดของลูก ถ้าพ่อแม่คาดหวังในตัวลูก อ ย่ า ง พอดี

ความคาดหวังนั้น จะเป็นกำลังสำคัญ ที่ทำให้ เ ด็ ก ประสบความสำเร็จได้ อ ย่ า ง

มีความสุข และภาคภูมิใจไปกับมัน ไปจ นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ลูกก็จะดีด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา aboutmom, เพจสายบุญ, yuddak

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…