Home แนวคิดชีวิต 3 แนวคิด ที่จะทำให้ชีวิตและการเงินดีขึ้น

3 แนวคิด ที่จะทำให้ชีวิตและการเงินดีขึ้น

13 second read
0
11,347
3 แนวคิด ที่จะทำให้ชีวิตและการเงินดีขึ้น

3 แนวคิด ที่จะทำให้ชีวิตและการเงินดีขึ้น

1 เลิกใช้ชีวิตแบบรสนิยมสูง แต่รายได้ต่ำ

การมี รสนิยมสูงนั้นไม่ผิด แต่การที่ทำอะไรเกินตัว ให้ความสำคัญกับสิ่งของ

นอกกายมากเกินไป จนทำให้ตัวเองต้องลำบากหามา ครอบครองโดยที่ยอมอดแบบนั้น

ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง รสนิยมที่ดีคือการเริ่มต้นจาก การมองเห็นถึงคุณค่า

ของตัวเองก่อน ไม่ใช่ให้ค่ากับวัตถุ เกินไปจนชีวิตลำบาก

2 เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้าน แล้วหันมาพัฒนาตัวเอง

ตั้งใจพัฒนาตัวเอง ให้มีทักษะที่เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอด

ในการสร้างรายได้ หรือเติบโตในอาชีพต่อไปได้ จงเสียเวลาไปกับการศึกษา

และฝึกฝนตัวเอง ในการทำมาหากิน ไม่ใช่ใช้เวลาไปกับการ อ ย า ก รู้เรื่องคนอื่น

แต่กลับไม่รู้เรื่องตัวเองเลย แล้วมานั่งใช้ชีวิตแบบเดือน ชนเดือนแบบนี้

3 มองเรื่องทำมาหากินเป็นหลัก

มองหาช่องทางใน การสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ในเรื่องที่จะสร้างประโยชน์ สร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

เป็นอันดับแรกสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่ผมบอกคนเหล่านั้น ว่าควรเปลี่ยนแปลง

และปรับปรุง ตัวเองในจุดไหน เพื่อที่ชีวิตจะไม่ต้องไปรอใช้ เงินเดือนชนเดือนแบบนั้น

แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ และทำตามสักคน สุดท้ายทุกคนก็ ยังคงวนอยู่ในวงจร ชีวิตแบบเดิมๆ

ที่ต้องแต่งตัวประคมของแพงๆ ใช้รถร าค าแพง เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าขับรถแพง

เพื่อออกไปทำงาน ตามคำสั่งคนอื่น สิ้นเดือนรับเงินใช้จ่าย อ ย่ า ง เศรษฐี

พอกลางเดือน ต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สิ้นเดือนก่อนเงินเดือนออก แต่เงินหมดก่อน

ก็ต้องไปหายืมคนนั้นคนนี้ มาใช้ให้พอหลายคนยอมใช้ชีวิตแบบนี้ ยอมเป็นหนี้เพื่อให้คนอื่นมองว่า

ตัวเองนั้น มีเหมือนคนอื่น แต่กลับต้องมานั่ง ใช้หนี้ไม่จบไม่สิ้น ชีวิตไม่มีความสุข

ไม่มีอิสระ คิดหาเงินมาใช้หนี้อยู่ทุกวัน และจะยังคงเป็นแบบนี้ อยู่ตลอดไป

ถ้ายังไม่รู้จัก เปลี่ยนความคิด ปรับพฤติ ก รร ม ใหม่

ขอขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…