Home แนวคิดชีวิต 3 สิ่ง ที่ทำต่อพ่อแม่แล้วคุณจะได้บุญใหญ่

3 สิ่ง ที่ทำต่อพ่อแม่แล้วคุณจะได้บุญใหญ่

6 second read
0
4,816
3 สิ่ง ที่ทำต่อพ่อแม่แล้วคุณจะได้บุญใหญ่

3 สิ่ง ที่ทำต่อพ่อแม่แล้วคุณจะได้บุญใหญ่

1 จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า ก ได้อะไร แต่ลูกมัก

จะไม่ค่อยรู้ว่า พ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง

หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่าน อ ย า ก ได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ

เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญ วันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่า

มากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ย า ก จะให้พ่อแม่ ก็ดีใจมากพอแล้ว

2 ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือ เป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ

แค่เรื่องเล็กน้อย อ ย่ า ง การทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่

อ ย่ า ง ดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรือ อ ย่ า ง การทำกับข้าว ไปวัดมีหลายคน

ทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าว ให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่

ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้ พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไป ทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3 เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่า

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่มารดาบิดา ของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดา ของข้าพเจ้าจงมีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่า จะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์

และได้ผลที่ดีที่สุด ฉะนั้นหาก อ ย า ก ทำบุญ อ ย า ก ขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่จำเป็นที่จะต้องไป สรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการี

ของท่านก่อน พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ที่ประเสริฐคือพรที่กล่าว ออกจากปากบิดามารดา

ขอขอบคุณที่มา รักยิ้ม, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…