Home แนวคิดชีวิต 3 สาเหตุ ถึงแม้ขายของดีแต่ธุรกิจเจ๊ง

3 สาเหตุ ถึงแม้ขายของดีแต่ธุรกิจเจ๊ง

8 second read
0
6,001
3 สาเหตุ ถึงแม้ขายของดีแต่ธุรกิจเจ๊ง

3 สาเหตุ ถึงแม้ขายของดีแต่ธุรกิจเจ๊ง

1 ไม่แยกแยะเ งินของธุรกิจ ออกจากเงิ นส่วนตัว

การที่ไม่ตั้ง เ งินเดือนให้ตัวเอง เพราะคิดว่าตัวเอง คือเจ้าของธุรกิจ

และเป็นเจ้าของเงิ น ทั้งหมดอยู่แล้ว จะใช้ อ ย่ า ง ไรก็ได้

นั่นคือแนวคิดเริ่มต้น ที่ผิดเพราะต้องมอง ให้ธุรกิจเป็นเหมือน

บุคคลอีกคนหนึ่ง ที่เรารับจ้างทำงานให้อยู่ เวลาเราจ้างลูกจ้าง

จ่ายเงิ นเดือนชัดเจน ใช้เกินกว่านั้นไม่ได้ แต่ตัวเราซึ่งรับจ้างธุรกิจ

ที่เราก่อตั้งขึ้นมากลับใช้ เงิ นได้ไม่จำกัดซึ่งส่งผล ทำให้เ งินที่เป็นค่าใช้จ่าย

ด้านเงิ นเดือน ไม่คงที่ ในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับเราจะ เ ม า มันหยิบมา

ใช้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นต้องตั้งเงิ นเดือนให้ตัวเอง แล้วจ่ายเงิ นเดือน

เมื่อสิ้นเดือนเหมือน พนักงานคนอื่นๆแล้ว ต้องใช้เงิ นแค่นั้น ห้ามเกิน

ถ้าเกินก็ห้าม หยิบมาจากลิ้นชักอีก ต้องไปหายืมคนอื่นเอาเองห้าม

ยืมจากลิ้นชัก ถ้าจะยืมจาก ลิ้นชักจริงๆ ก็ต้องจดแล้วนำมาคืน อ ย่ า ง เ คร่งครัด

2 ไม่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เมื่อจ่ายเ งินเดือน ให้ตัวเองมาแล้ว ควรจะทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ให้ตัวเองด้วย คร่าวๆก็ได้เอาพอรู้ว่า แต่ละวันจ่ายอะไร ไปเท่าไหร่

เหลือเ งินใช้ได้อีกเท่าไหร่ ไม่ใช่ใช้สนุกมือ ไปเรื่อย เพราะเห็นว่า

ธุรกิจขา ยดี ถ้าคิดว่าขา ยดี และเงิ นเดือน ที่ตั้งให้ตัวเอง

ไม่พอใช้ ขึ้นเงิ นเดือน ให้ตัวเองซะ จะขึ้นเท่าไหร่ ไม่มีใครว่า

แต่ควรเป็นตัวเลขที่มีเหตุผล และไม่ทำให้กระทบ กับรายรับของธุรกิจ

จะรู้ได้ อ ย่ า ง ไรว่ าไม่กระทบต้อ งทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจด้วย

อันนี้ถ้าไม่ทำ แย่เลยนะของส่วนตัว ข ี้เกียจทำใช้ระบบนับเงิ นที่เหลือ

ในกระเป๋ายังพอได้ แต่ของธุรกิจไม่ ทำบัญชีเดี๋ยวจะรวยแบบ ไม่รู้เรื่องและเจ๊งแบบไม่รู้เรื่องเช่นกัน

3 ใช้เงิ นผิดประเภท

เพื่อนผมเอาเงิ นที่ หยิบจากลิ้นชักไปซื้อข้าวกิน ไปเลี้ยงสังสรรค์

ไปซื้อของใช้เข้าบ้าน ไปผ่อนรถฟังดูแล้วล้วน แต่เป็นเรื่องส่วนตัว

ทั้งสิ้น เรื่องส่วนตัว ต้องใช้เ งินส่วนตัว คือเงิ นเดือนของตัวเอง

แต่เ งินของธุรกิจ ควรจะจ่าย ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เช่น ชำระหนี้การค้า ซื้อวัตถุดิบจ่ายเงิ นเดือน ค่าจ้างฯลฯอะไร

ก็ได้ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจ ตอนที่รับเงิ นจ ากลูกค้า ในเ งินแต่ละก้อน

ที่ได้รับประกอบด้วย ต้นทุนของสินค้า ต้นทุนค่าดำเนินการ

และกำไรอยู่ในนั้น แต่เวลาที่เรา หยิบออกมาจ่าย เรากลับมองว่าวันนี้

รับมาเท่าไหร่โดย มองว่าเป็นรายรับล้วนๆ ไม่คิดจะแยกทุน

แยกกำไรกันเลย พอเอาไปใช้ผิดประเภท เท่ากับว่าได้ใช้ทั้งกำไร

และต้นทุนไปทั้งหมด ก็จะอยู่ในอาการ ทุนหดกำไรไม่เหลือ

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…